Položky číselníkov

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti a kraje. Tam, kde to...

Zdroj: HC02 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v domácnosti, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 6 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id7c5f7883-c859-4cb7-a642-03b15129736f
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_idb4382b36-c927-41cb-9f69-64d06a5e4182
Id revízií revision_idd0ad28e5-baaa-4ed7-9679-072cd456dd63
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid