sakralne-objekty-mesta-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Sakrálne objekty mesta Prešov - geo data

Zdroj: Sakrálne objekty mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgeo.json.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 September, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgeo.json
Id id488e26ef-3dd7-47af-8d5a-941852e7ed3f
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_idea16b84b-f73b-4c01-aa36-31ecc55d595b
Id revízií revision_id1495e0d5-c3c2-483a-8f19-1636a21a0080
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid