sakralne-objekty-mesta-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Sakrálne objekty mesta Prešov - geo data

Zdroj: Sakrálne objekty mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 September, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id id0cdab5d8-d0e4-489b-aa86-d8cf4da8244c
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_idea16b84b-f73b-4c01-aa36-31ecc55d595b
Id revízií revision_id32adc3bf-4fab-46b5-baf3-2e2cf0cc19e6
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid