Nepomenovaný zdroj

Z obsahu datasetu

Register odborne spôsobilých osôb 2018

Zdroj: Register odborne spôsobilých osôb 2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 Január, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Id id1aa07563-036a-4435-b945-698f9402e675
Správca maintainerC0623E91-D894-43B8-9448-1F100B548231
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idb4458799-1358-4e10-9b98-23a371153bc8
Id revízií revision_idc5409b01-2413-4c78-9f28-7e0207bbcaa6
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid