Export služieb IS

Export služieb IS ku dňu 30.12.2015

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 November, 2017
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id97c04333-258f-4c8a-993b-678a01b98908
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_idcff9dfa4-4139-4a6d-84e4-fa1231d2d0a1
Id revízií revision_idc77298e1-04a2-4eb1-bd2b-9c03a918271c
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid