Evidencia žiadostí za rok 2017

Z obsahu datasetu

Evidencia obsahuje údaje z vybavovania jednotlivých žiadostí

Zdroj: Evidencia žiadostí v zmysle § 20 zákona č. 211/2000 Z. z.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Apríl, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id15433af6-0e9a-4e46-9f2a-82bcf3e48be0
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position1
Resource Group Id resource_group_idf9ada038-618f-41de-9a02-c01cc724eba9
Id revízií revision_iddd6238c5-c847-4e28-a4d3-d350d8c78631
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid