Evidencia vydaných rozhodnutí na povolenie ...

Evidencia vydaných rozhodnutí na povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín k 31.12.2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idd3e28280-961c-4664-a2b8-86f2a6e30dcc
last_modifiedpred 8 mesiacmi
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id45b8e8e0-f9a7-4b0e-b4fe-d0bf2ae6d3db
Id revízií revision_id24ffb962-2881-42c1-8a13-a72d2a23ed05
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid