Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na ...

Z obsahu datasetu

MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,...

Zdroj: Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Október, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 9 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idc44a49dd-9876-4865-bebe-e2fb80adf469
last_modifiedpred 11 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpodľa potreby
position1
Resource Group Id resource_group_ide798aa74-ab87-44cf-bc38-5e4936cda526
resource_typefile
Id revízií revision_id579ee353-08b9-44bc-b3f5-455b6f071903
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid