Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na ...

MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Október, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 9 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id id74461deb-4abf-4ec4-9b5e-8f5a42853e67
last_modifiedpred 11 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpodľa potreby
Resource Group Id resource_group_ide798aa74-ab87-44cf-bc38-5e4936cda526
resource_typefile
Id revízií revision_id579ee353-08b9-44bc-b3f5-455b6f071903
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid