EUP_2009_tab02.csv

Z obsahu datasetu

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2009

Zdroj: Súhrnné výsledky hlasovania podľa obvodov a za SR

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 28 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id8be88e26-4e94-4562-8a29-7e7b08edcad3
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id5a5f2c86-f090-4e12-865b-613238431805
Id revízií revision_iddee8c255-41fa-4335-b498-653289023c9d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid