og1002rs.xlsx

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 August, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id78895eec-3d1f-44fa-9a52-02030b46d52d
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id14960ca9-b15a-4012-9968-f1d0d4b8f70c
Id revízií revision_ida2f05a24-7625-4fd1-85bd-b1da04686daf
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid