Sporové konania 2019/08-09

Dataset obsahuje zoznam podaní v príslušnom období, na základe ktorých prebiehajú na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sporové konania vo veciach jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva. Dataset bol publikovaný na základe žiadosti o poskytnutie informácií na opakované použitie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 November, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 2 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id id6c38a9d9-ed87-4286-ae0d-bb632891edf1
Správca maintainerE35FD29D-5194-44F2-911C-12B92D6BC36D
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_idc4cd37c6-dc72-4405-b498-2b76777c8a03
Id revízií revision_idbeda241e-0cb1-4ab5-b56a-3110f4d18924
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid