Dostupnosť lieku v SR

Číselník obsahuje informáciu o dostupnosti na území SR.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id idaa36be82-4538-410c-96fc-7648fb3ceb9f
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id7374faab-a239-4cca-9491-d8f8a33a9c90
Id revízií revision_id277a0171-9dab-46fd-a051-0f20a52588b2
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid