kontroly 2018

Z obsahu datasetu

Sprístupňuje výsledky kontrol poskytnutia minimálnej pomoci podľa § 14 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a...

Zdroj: Dáta o kontrolách

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 31 Január, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id6f91b43a-2845-4b5e-8ae3-bb6aeb9bfdca
Správca maintainer395ADB47-BDD2-46AC-B8F1-366654BE1ED6
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id5313654e-a999-43df-80f0-6ae7eb6a88a0
Id revízií revision_id16705b3a-b748-4b05-bfda-b4f2678dcfc0
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid