Certifikované vinárske produkty

Zoznam vinárskych produktov, ktorým bol udelený certifikát pre chránené označenie pôvodu / chránené zemepisné označenie za rok 2017

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idb5b2f1e3-cc92-44c7-940e-e1d2017a3c64
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id75cbb6f9-525a-4a0e-9fa5-ead9b81a1752
Id revízií revision_idd8c1a637-8035-4584-b59d-0a1967e95241
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid