Centrálny zoznam geodetov

Zverejnenie Centrálneho registra geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti v zmysle Usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2019, zo dňa 20. 09. 2019

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 November, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id id11d469ee-d811-495a-9cb6-615b98118060
last_modifiedpred 25 dňami
Správca maintainerE5B4F71B-C5AD-4F1D-A5B8-369F197FF481
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idb06715b9-8003-46b9-8e9f-4aa322a7625a
Id revízií revision_id175cdcfb-d9e9-4877-ade7-a8be96e9603a
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid