Cenníky OZ

Cenníky odštepných závodov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátdo?docid=46.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Id id4a38d3e9-5c60-4e41-a3a9-c436535d15bf
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idbbc8bbfe-c267-48c7-92d8-6433fbe2d43d
Id revízií revision_id020c5f6a-352f-4d73-b591-8c369c6ec15d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid