Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999 – 2009

Publikácia poskytuje komplexnejší pohľad na vývoj úrazovosti v Slovenskej republike v rokoch 1999 – 2009 so zreteľom na deti a mládež. Vznikla v rámci plnenia úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast a Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike, ktorými sa napĺňajú odporúčania z dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie „ZDRAVIE 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ v problematike úrazovosti.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 26 Február, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 4 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id idff39eab3-2203-4c01-83ad-1db3e4b099a5
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idfa2edc4b-4061-4c08-bbd3-bf22e11a0512
Id revízií revision_ide9a5b68d-2dab-4978-a9e8-daf13dc66d0b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid