Číslo obj. Popis objednaného plnenia Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Obj. podpísal /Meno a priezvisko, funkcia/
1/2015 Stravne poukážky   2000 K-274/PO98 2.1.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
2/2015 Týždenník „Stropkovské Spektrum“ 20   7.1.2015 Redakcia Stropkovské Spektrum, Stropkov 31708617 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
3/2015 Stravne poukážky 880 K-274/PO98 26.1.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
4/2015 Stravne poukážky 1 840,00 K-274/PO98 25.2.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
5/2015 Ren. toner 2 ks 32,88   25.2.2015 ADM COM, s.r.o., Makovická 769/21, 089 01 Svidník 43776396 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
6/2015 Nuprep gel 21,63   5.3.2015 EGAMED s.r.o., Ratnovce 4 613606 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
7/2015 Oprava tlakovej nádoby a výmena poistného ventilu v kotolni 45   9.3.2015 Ladislav Jenča, Duklianska 648/19, Svidník 3524441 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
8/2015 Stravné poukážky  1 440,- K-274PO98 24.3.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
9/2015 Tlačiva 43,2   30.3.2015 Tlačiareň svidnícka s.r.o., čat.Nebiljaka 121/18,Svidník 36478326 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
10/2015 Tlačiareň, tonery 140,5   13.4.2015 Mgr.M.Vachna MaM, Niž.Orlík 108 35249790 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
11/2015 Prehodenie pneumatík 24   16.4.2015 Syndicus, s.r.o., Jesenského 3074/22, Bardejov, prev. Svidník 46360841 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
12/2015 Servisná prehliadka 235,2   17.4.2015 Š-Autoservis-Ing.Holub Ján Stropkov 30301301 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
13/2015 Diagnostické prúžky 661,22   23.4.2015 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
14/2015 Stravné poukážky  1 200,-   29.4.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
15/2015 Oprava motorov.vozidla     290,-   5.5.2015 Š-Autoservis-Ing.Holub Ján Stropkov 30301301 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
16/2015 Stravné poukážky  1 280,-   25.5.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
17/2015 Predplatné FFP a mimoriadne číslo 21,5   27.5.2015 IbSolve s.r.o. Ing.A.Goga Bodnarová, Terchovská 16,Košice 48175307 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
18/2015 Stravné poukážky  1 440,-   24.6.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
19/2015 Renovácia tonerov    137,00 bez DPH   13.7.2015 Róbert Hriž-Ecolive ,Ľ.Štúra 489/9, Svidník 40805468 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
20/2015 Bioindikatory     315,00 bez DPH   13.7.2015 Fauna-Flóra export-Import s.r.o. Okružná 33, Zvolen 650846 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
21/2015 Diagnostika a ŠZM  1 068,-   16.7.2015 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
22/2015 Stravné poukážky  1 200,-   27.7.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
23/2015 Servis kopirovacích strojov     27.7.2015 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 15,Košice 48066257 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
24/2015 Oprava PC a toner     28.7.2015 Róbert Hriž-Ecolive ,Ľ.Štúra 489/9, Svidník 40805468 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
25/2015 Oprava a servis telefónnej ústredne     21.8.2015 ASTE spol.s.r.o.,Bielocerkevská 4,Košice 45644594 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
26/2015 Stravné poukážky  1 200,-   24.8.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
27/2015 Oprava tlačiarne     3.9.2015 Róbert Hriž-Ecolive ,Ľ.Štúra 489/9, Svidník 40805468 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
28/2015 Diagnostika a ŠZM  1 068,31   21.9.2015 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
29/2015 Automatická pračka     329,-   25.9.2015 ALNA SK s.r.o.,sov.hrdinov 467/1, Svidník 46790284 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
30/2015 Stravné poukážky  1 120,-   28.9.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
31/2015 Oprava motorov.vozidla        30.9.2015 Š-Autoservis-Ing.Holub Ján Stropkov 30301301 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
32/2015 Deratizácia objektu RÚVZ     30.9.2015 Jozef Cichý, Stropkov 34824812 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
33/2015 Revízia komína     5.10.2015 Stanislav Štec, Magurská 10,Prešov 34651659 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
34/2015 Nuprep gel s abrazívnym účinkom 45,26   7.10.2015 Egamed spol. s.r.o. Ratnovce 613606 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička
35/2015 Revízia plynových kotlov     9.10.2015 Václav Hudák-ORPLYN, Bartošovce 64 33690120 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
36/2015 Simul.pomôcka a biol.indikatory 311,68   21.10.2015 Vitamed SK s.r.o.,Žellova  2,Bratislava 45487090 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička
37/2015 Kancelárske stoličky    445,-   21.10.2015 L.C.Trade s.r.o.,Sov.hrdinov,Svidník 31677657 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička
38/2015 Stravné poukážky  1 200,-   28.10.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička
39/2015 Maliarske práce    996,-   28.10.2015 H.K.K. Mont s.r.o., Pionierska 361, Svidník 36723185 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
40/2015 Prezutie pneumatik      4.11.2015 Syndicus, s.r.o., Jesenského 3074/22, Bardejov, prev. Svidník 46360841 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
41/2015 Počítače a záložný zdroj    777,00 bez DPH   5.11.2015 Mgr.M.Vachna MaM, Niž.Orlík 108 35249790 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
42/2015 Office 2013 Hame Business 516,00 bez DPH   11.11.2015 Mgr.M.Vachna MaM, Niž.Orlík 108 35249790 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
43/2015 Tonery originál  a repasované 597,42 bez DPH   11.11.2015 ADM COM, s.r.o., Makovická 769/21, 089 01 Svidník 43776396 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
44/2015 Výmena ložísk na pred.kolesách     11.11.2015 Š-Autoservis-Ing.Holub Ján Stropkov 30301301 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
45/2015 Špeciálny zdravotný materiál 186,26   18.11.2015 ALMA-MK s.r.o. MUDr.Pribulu 1, Svidník 44802072 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička
46/2015 Stravné poukážky  1 120,-   26.11.2015 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička
47/2015 Fotometer a reagencie 645,49   27.11.2015 Wafy chromservis s.r.o.,Elektrárenska 1,Bratislava 35720590 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
48/2015 Kalibrácia Reflotronu a výmena doskyMB     30.11.2015 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
49/2015 Diagnostika a ŠZM 911,21   21.12.2015 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
50/2015 Kancelársky a čistiaci materiál     21.12.2015 Tlačiareň Akcent plus s.r.o. Pionierska 357/3,Svidník 46832246 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička