Ambulantná psychiatrická starostlivosť v ...

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety prezentujú činnosť zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Poskytujú prehľad o vyšetrených pacientoch v psychiatrických ambulanciách (podľa diagnózy, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote) a hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti (diagnózy, pre ktoré boli hospitalizovaní, vek a pohlavie, úmrtia hospitalizovaných pacientov a ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade).

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods, pdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Január, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods, pdf
Id idaa5bdf7a-7626-429b-9e84-22923a50735b
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_id0c82f2d1-0a0c-4ea7-8b33-f0047ce7f37a
Id revízií revision_id97ce1d10-eba1-40d1-bf8e-57a868f802b9
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid