adresy-v-meste-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Adresy v meste Prešov (orientačné čísla) - geo data. http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=1200%3A0%3A

Zdroj: Adresy v meste Prešov (orientačné čísla) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátkml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatKML
Id id30f2ab83-5aa2-404e-b6c0-a785777f9ed4
last_modifiedpred viac ako 3 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position1
Resource Group Id resource_group_id0b13c9cf-55b6-4568-8ab2-54e8b84fc71e
Id revízií revision_id639daa34-842f-4416-8e7f-fa20810469a7
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid