Adresy podľa krajov (všetky kraje)

platné k 06/2020

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátrar.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 1 Júl, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatrar
Id id5322f6c6-1b09-47fc-bb47-83dd35b4e404
last_modifiedpred 1 mesiacom
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position8
Resource Group Id resource_group_id821fe118-243e-420a-ab7b-19a00f302fb4
Id revízií revision_id3911c207-f898-49fe-b4d8-59b235209d1f
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid