Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
a)    meno a priezvisko- názov právnickej osoby
b)  adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby
c)    identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ
22/160 Elektrická energia – záloha 07/2022 234,54€ s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   04.07.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/159 Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 07/2022 140,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   18.07.2022 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
22/158 Oprava spirometra 86,40 € s DPH   BJ/2022/31 13.07.2022 Mivax s.r.o., Kozmonautov 35, 036 01 Ma
22/157 Poplatok za mobilný telefón 06.07.-05.08.2022 24,00 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   08.07.2022 Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
22/156 Práškové reagencie 95,00 € s DPH   BJ/2022/36 05.07.2022 Chlormont  s.r.o.  Pohranice 510, 951 02 Pohranice, 44590130
22/155 Čistiace potreby – toaletný papier 78,00 € bez DPH   BJ/2022/35 01.07.2022 Dominik Dereník- BUBLLE Pod papierňou 1496/41, 085 01 Bardejov,54304652
22/154 Zemný plyn 07/2022 74,00 € s DPH Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14   04.07.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/153 Zemný plyn 07/2022 4,00 € s DPH Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15   04.07.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/152 Zemný plyn 07/2022 1483,00 € s DPH Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13   04.07.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/151 Systémová údržba – účtovníctvo update 2.polrok 2022 96,00 € s DPH     13.07.2022 Arkos s.r.o. Černyševského 2685101 Bratislava, 35691069
22/150 Monitorovanie EZS 07/2022 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve    04.07.2022 Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103
22/149 Aktualizácia BOZP a PO I1.Q.2022 120,00 € bez DPH MZ BJ/2017/8 a dodatok č. 8 zo dňa 27.12.2021   01.07.2022 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
22/148 Pranie prádla II.Q.2022 54,78 € s DPH     12.07.2022 Nsp  Sv. Jakuba n.o. Bardejov , Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908
22/147 Poštové služby, nájom P.O.Box 06/2022 55,85 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   12.07.2022 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124
22/146 Vyúčtovanie el. energie 06/2022 Preplatok 7,01 € Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   11.07.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/145 Poplatky za m mobilné telefóny 06/2022 a mobilné telefóny 2 ks 200,64 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   08.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/144 Poplatky za pevné linky 06/2022 94,57  € s DPH Dodatok k zmluve 7/2022/7,8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10   08.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/143 PHM 416,33 € s DPH     04.07.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/142 Upratovanie budovy 06/2022 710,00 € bez DPH Č. zmluvy BJ/2021/16   04.07.2022 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
22/141 Stravné kupóny 2014,60 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2022/34 30.06.2022 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
22/140 Zrážková voda 01.04.-30.06.2022 229,74 € s DPH     30.06.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460
22/139 Stravné kupóny 28,99 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2022/33 28.06.2022 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
22/138 Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 06/2022 140,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   27.06.2022 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
22/137 PHM 168,26 € s DPH     20.06.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/136 Pripojenie VPN 06/2022 168,00 € s DPH   BJ/2021/86 16.06.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612
22/135 Poštové služby, nájom P.O.Box 05/2022 88,85 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   10.06.2022 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124
22/134 Poplatky za  mobilné telefóny 05/2022 a mobilné telefóny 2 ks 200,64 € s DPH Zmluva BJ/2020/1 zo dňa 08.04.2020 Dodatok č. 6/2020/6 zo dňa 7.10.2020, Dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5,6/2021/6 zo dňa 01.07.2021   08.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/133 Elektrická energia – záloha 06/2022 234,54€ s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   03.06.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/132 Poplatky za pevné linky 05/2022 107,95 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/131 Poistenie nehnuteľnosti 25.06.-24.09.2022 216,91 € bez DPH Zmluva č. 8100047018   16.05.2022 Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124
22/130 Vyúčtovanie el. energie za 05/2022 22,21 € s DPH - doplatok Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   10.06.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/129 Poplatok za mobilný telefón 06.06.-05.07.2022 24,00 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   08.06.2022 Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
22/128 Poštové služby, nájom P.O.Box 04/2022 45,70 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   11.05.2022 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124
22/127 Stravné kupóny 1889,62   € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2022/32 03.06.2022 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
22/126 Zemný plyn 06/2022 1483,00 € s DPH Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13   02.06.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/125 Zemný plyn 06/2022 4,00 € s DPH Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15   02.06.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/124 Zemný plyn 06/2022 74,00 € s DPH Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14   02.06.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/123 Pripojenie VPN 05/2022 168,00 € s DPH   BJ/2021/86 16.05.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612
22/122 Upratovanie budovy 05/2022 710,00 € bez DPH Č. zmluvy BJ/2021/16   02.06.2022 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
22/121 Monitorovanie EZS 06/2022 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve    01.06.2022 Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 53842103
22/120 Náustky k Spirometru 31,20 € s DPH   BJ/2022/29 31.05.2022 Mivax s.r.o. Kozmonautov 35, 036 01 Martin, 36013595
22/119 Vodné, stočné 16.11.2021-18.05.2022 340,70 € s DPH     27.05.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460
22/118 Oprava OMV BJ705 BH 58,68 € s DPH   BJ/2022/30 27.05.2022 M4Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812
22/117 Oprava OMV BJ450AU 116,20 € s DPH   BJ/2022/28 27.05.2022 M4Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812
22/116 Znalecký posudok na pozemok 300,00 € bez DPH   BJ/2022/26 25.05.2022 Ing. Miroslav Lissy, Mokroluh 48, 086 01 Mokroluh, 34996851
22/115 PHM 398,50 € s DPH     06.06.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/114 Vyúčtovacia fa – predplatné Poradca 2023 0,00 €     24.05.2022 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
22/113 PHM 87,08 € s DPH     19.05.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/112 Poplatky za  mobilné telefóny 04/2022 a mobilné telefóny 2 ks 193,64 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   06.05.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/111 Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 05/2022 140,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   18.05.2022 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
22/110 Elektrická energia – záloha 05/2022 234,54€ s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   04.05.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/109 Drevené tampóny v skúmavke 27,84 € s DPH   BJ/2022/27 16.05.2022 Biolab Slovakia s.r.o. , Okružná cesta 74, 945 01  Komárno, 44083327
22//108 Poplatky za pevné linky 04/2022 107,87 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   06.05.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/107 Poplatok za mobilný telefón 06.05.-05.06.2022 24,00 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   09.05.2022 Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
22/106 Elektrická energia – vyúčtovanie 04/2022 82,99 € s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   11.05.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/105 Predplatné – Poradca 2023 74,00  e s DPH     02.05.2022 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271 
22/104 Zemný plyn 05/2022 4,00 € s DPH Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15   03.05.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/103 Zemný plyn 05/2022 74,00 € s DPH Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14   03.05.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/102 Zemný plyn 05/2022 1483,00 € s DPH Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13   03.05.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/101 Diagnostické prúžky k Reflotronu 244,64 € s DPH   BJ/2022/21 04.05.2022 Intes Poprad s.r.o. Nám sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
22/100 Papierové utierky jednorazové 48,78 € s DPH   BJ/2022/25 04.05.2022 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086
22/099 Upratovanie budovy 04/2022 710,00 € bez DPH Č. zmluvy BJ/2021/16   03.05.2022 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
22/098 Monitorovanie EZS 05/2022 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve    02.05.2022 Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 53842103
22/097 Pripojenie VPN 04/2022 168,00 € s DPH   BJ/2021/86 11.04.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612
22/096 Oprava tlačiarne Xerox 22,00 € s DPH   BJ/2022/24 03.05.2022 Patrik Cubjak – TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
22/095 Kalibrácia teplomerov 144,00 € s DPH   BJ/2022/17 25.04.2022 MeraTest s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928
22/094 Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 04/2022 140,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   27.04.2022 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
22/093 Poplatok za miestny komunálny odpad 1. splátka 348,92 € bez DPH Rozhodnutie 7822201802   21.02.2022 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
22/092 Biologické indikátory 209,00 € s DPH   BJ/2022/18 20.04.2022 Vitamed Sk s.r.o. 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090
22/091 PHM 174,52 € s DPH     03.05.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/090 Renovácia tonerov 214,20 € s DPH   BJ/2022/23 29.04.2022 Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167
22/089 Stravné kupóny 1 799,64  € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2022/22 29.04.2022 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
22/088 PHM 88,25 € s DPH     20.04.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/087 Elektrická energia – záloha 04/2022 234,54€ s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   04.04.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/086 Letné pneumatiky a prezutie OMV BJ450AU 294,82 s DPH   BJ/2022/20 14.04.2022 Best Drive pneustef s.r.o., Bardejovská Zábava 3732, 085 01 Bardejov, 47854260
22/085 Poplatok za mobilný telefón 06.04.-05.05.2022 19,00 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   11.04.2022 Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
22/084 STN EN 17516 12,61 €  bez DPH   BJ/2022/19 08.04.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, 30810710
22/083 Zemný plyn 04/2022 1483,00 € s DPH Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13   04.04.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/082 Zemný plyn 04/2022 4,00 € s DPH Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15   04.04.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/081 Zemný plyn 04/2022 74,00 € s DPH Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14   04.04.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/080 Vyúčtovacia fa –registrácia domény 21.04.2022-20.04.2023 0,00 €   BJ/2021/86 12.04.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612
22/079 Registrácia domény 21.04.-2022-20.04.2023 zálohová fa 21,60 € s DPH   BJ/2021/86 04.04.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612
22/078 Monitorovanie EZS 04/2022 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve    05.04.2022 Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 53842103
22/077 Aktualizácia BOZP a PO 1.Q.2022 120,00 € bez DPH MZ BJ/2017/8 a dodatok č. 8 zo dňa 27.12.2021   13.04.2022 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
22/076 Pranie pradla 1.Q.2022 61,15 € s DPH     12.04.2022 Nsp Sv. Jakuba n.o 085 01 Bardejov, 36167908
22/075 Poštové služby, nájom P.O.Box 03/2022 88,50 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   11.04.2022 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124
22/074 Poplatky za mobilné telefóny 03/2022 a mobilné telefóny 2 ks 235,22 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   08.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/073 Poplatky za pevné linky 03/2022 107,80 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/072 Elektrická energia – vyúčtovanie 03/2022 100,69 € s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   08.04.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/071 PHM 68,76 € s DPH     21.03.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/070 PHM 496,65 € s DPH     05.04.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/069 Zrážková voda – 01.01-2022-31.03.2022 219,92 € s DPH     04.04.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460
22/068 Upratovanie budovy 02/2022 710,00 € bez DPH Č. zmluvy BJ/2021/16   04.04.2022 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
22/067 Vyúčtovacia fa- účastnícky poplatok – kurz vzorkovania 0,00 €     01.04.2022 Slovenská vodohospodárska spoločnosť , Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, 30807662
22/066 Oprava OMV BJ450 AU 254,28 € s DPH   BJ/2022/16 31.03.2022 M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812
22/065 Stravné kupóny 1 979,60 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2022/15 30.03.2022 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
22/064 Vykonávanie vnútorného auditu KB 500,00 € bez DPH   BJ/2022/14 24.03.2022 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
22/063 Konferenčný  poplatok – Nové trendy v úprave  vody 130,00 € bez DPH prihláška   31.03.2022 Slovenská asociácia vodárenských expertov Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory , 50644319
22/062 Pripojenie VPN 03/2022 168,00 € s DPH   BJ/2021/86 11.03.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612
22/061 Poštové služby, nájom P.O.Box 02/2022 52,35 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   11.03.2022 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124
22/060 Viacúčelový rebrík ALU 149,90 € s DPH   BJ/2022/13 18.03.2022 Ján Bľanda –Unikov Kružľov 134, 086 04 Kružľov, 33686793  
22/059 Elektrická energia – záloha 03/2022 234,54€ s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   03.03.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/058 Poplatky za m mobilné telefóny 02/2022 191,63 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   08.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/057 Poistenie nehnuteľnosti 25.03.-24.06.2022 216,91 € bez DPH Č. zmluvy 8100047018   16.02.2022 Uniga poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 53812948
22/056 Poplatky za pevné linky 02/2022 108,01 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/055 Poplatok za mobilný telefón 06.03.-05.04.2022 19,00 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   11.03.2022 Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
22/054 Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 03/2022 140,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   11.03.2022 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
22/053 Elektrická energia –vyúčtovenie 02/2022 103,52 € s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   10.03.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/052 Účastnícky poplatok – kurz vzorkovania pitnej vody 2022- záloha 100,00 € bez DPH prihláška   11.03.2022 Slovenská vodohospodárska spoločnosť , Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, 30807662
22/051 Poštové služby, nájom P.O.Box 01/2022 113,90 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   10.02.2022 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124
22/050 Zemný plyn 03/2022 1483,00 € s DPH Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13   02.03.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/049 Zemný plyn 03/2022 4,00 € s DPH Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15   02.03.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/048 Zemný plyn 03/2022 74,00 € s DPH Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14   02.03.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/047 Oprava OMV BJ705BH 96,41 € s DPH   BJ/2022/11 02.03.2022 M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812
22/046 Monitorovanie EZS 03/2022 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.03.2022 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
22/045 Upratovanie budovy 01/2022 710,00 € bez DPH Č. zmluvy BJ/2021/16   02.03.2022 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
22/044 Pripojenie VPN 02/2022 168,00 € s DPH   BJ/2021/86 17.02.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612
22/043 HP BJ523AI 76,94 € bez DPH Zmluva č. 2405126464   08.02.2022 Generali poisťovňa  Lamačská cesta 3/A 841 04  Bratislava, 46552723
22/042 Stravné kupóny 2 294,54 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2022/10 25.02.2022 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
22/041 PHM 169,09 € s DPH     04.03.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/040 Služby STP APV – winasu 2022- vyúčtovanie 0,00 €     02.03.2022 Ives Organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, 00162957
22/039 Renovácia tonerov 135,00 € s DPH   BJ/2022/08 16.02.2022 Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167
22/038 Hardvér k PC – vyúčtovanie zálohovej platby 0,00 €     24.02.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466
22/037 Elektrická energia – záloha 02/2022 234,54€ s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   02.02.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/036 Poplatky za m mobilné telefóny 01/2022 191,63 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   08.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/035 Služby STP APV – winasu 2022- zálohová fa 160,80 € s DPH     16.02.2022 Ives Organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, 00162957
22/034 Hardvér k PC- zálohová fa 116,35 € s DPH   BJ/2022/09 18.02.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466
22/033 Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 02/2022 140,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   17.02.2022 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
22/032 Kopírovací stroj a toner  444,00 € s DPH   BJ/2022/07 15.02.2022 Patrik Cubjak – TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
22/031 Poplatky za pevné linky 01/2022 109,21 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
22/030 Hardvér PC – vyúčtovacia fa 0,00 €     14.02.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466
22/029 Systémová údržba  Human Klasik - vyúčtovanie 0,00 €     16.02.2022 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163
22/028 Účastnícky poplatok - vyúčtovanie 0,00 €     16.02.2022 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163
22/027 Elektrická energia – vyúčtovanie za 01/2022 173,56 € s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   11.02.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/026 Poplatok za mobilný telefón 06.02.-05.03.2022 19,00 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   08.02.2022 Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
22/025 Zemný plyn 02/2022 4,00 € s DPH Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15   01.02.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/024 Zemný plyn 02/2022 74,00 € s DPH Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14   01.02.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/023 Zemný plyn 02/2022 1483,00 € s DPH Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13   01.02.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/022 Hardvér PC- zálohová faktúra 90,30 € s DPH   BJ/2022/06 08.02.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466
22/021 Účastnícky poplatok – školenie Hour- zálohová fa 58,80 € s DPH     01.02.2022 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163
22/020 Oprava tlačiarne HP LJ M1132 30,60 € s DPH   BJ/2022/05 03.02.2022 Patrik Cubjak – TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
22/019 Monitorovanie EZS 02/2022 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   01.02.2022 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
22/018 Upratovanie budovy 01/2022 710,00 € bez DPH Č. zmluvy BJ/2021/16   03.02.2022 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
22/017 Stravné kupóny 1 349,73 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2022/04 28.01.2022 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
22/016 Pripojenie VPN 01/2022 168,00 € s DPH   BJ/2021/86 17.01.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612
22/015 Systémová údržba Human Klasik 1.polrok 2022- zálohová fa 151,20 € s DPH Zmluva č. 188/2006/ZODH/ZA    03.01.2022 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163
22/014 PHM 194,10 € s DPH     03.02.2022 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
22/013 Vyúčtovacia fa – predplatné „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ 0,00 €     27.01.2022 PS Domov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178
22/012 Koncesionárske poplatky 2022- 1.polrok 111,48 € bez DPH     26.01.2022 RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480
22/011 Elektrická energia – 01/2022- záloha 234,54 € s DPH Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12   10.01.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565
22/010 Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 01/2022 140,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   20.01.2022 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
22/009 Zemný plyn 01/2022 1483,00 € s DPH Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13   12.01.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/008 Zemný plyn 01/2022 74,00 € s DPH Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14   12.01.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/007 Zemný plyn 01/2022 4,00 € s DPH Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15   12.01.2022 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
22/006 Poplatok za mobilný telefón 06.01.-05.02.2022 19,11 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   10.01.2022 Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
22/005 Stravné kupóny 2 249,55 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2022/01 05.01.2022 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
22/004 Ročné neprenosné parkovacie kary 90,00 € s DPH   BJ/2022/03 04.01.2022 Bardejovský podnik služieb BAPOS Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, 00619621
22/003 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 66,00 € s DPH     05.01.2022 PS Domov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178
22/002 Predplatné Bardejovské novosti 2022 31,90 € s DPH     05.01.2022 Mgr. Miron Kantuľak Ponet press Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, 17277515
22/001 Monitorovanie EZS 01/2022 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   04.01.2022 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692