Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
a)    meno a priezvisko- názov právnickej osoby
b)  adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby
c)    identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ
21/074 Zemný plyn 04/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   06.04.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/073 Elektrická energia 04/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   06.04.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/072 Vyúčtovanie zál. faktúry – registrácia domény 0,00 €     14.04.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/071 Miestny poplatok za komunálne odpady 328,90 € bez DPH Rozhodnutie č. 7823101383   11.03.2021 Mesto Bsrdejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
21/070 Poplatok za mobil 06.04.2021 – 05.05.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   6042021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/069 Pulzný oximeter, tlakomer Omron 86,30 € s DPH   BJ/2021/15 14.04.2021 Euronext s.r.o. Horná Vančurova 18, 831 01 Bratislava, 46051741
21/068 Monitorovanie EZS 04/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   06.04.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/067 Registrácia domény 21.04.2021-20.04.2022 21,60 € s DPH     07.04.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/066 Poštové služby, nájom P.O.Box  03/2021 960,00 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   14.04.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/065 Pranie pradla 1.Q.2021 56,30 € s DPH     13.04.2021 NsP n.o, Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov, 36167908
21/064 Aktualizácia BOZP a PO 1.Q.2021 120,00 € bez DPH Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve zo dňa 27.12.2017   13.04.2021 Jozef Choma Šiba 34, 088 22 Kľušov, 43932045 
21/063 Elektrická energia – vyúčtovanie – 03/2021 107,79 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   12.04.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/062 Poplatok za pevné linky 03/2021 108,07  s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   8.042021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/061 Poplatky za mobilné telefóny 03/2021 166,50 € s DPH 2/2019/2, 3/2019/3, 4/2019/4, 5/2019/5, 6/2019/6, 1/2020/1   08.04.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/060 PHM 230,62 € s DPH     07.04.2021 Slovanft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/059 Zrážková voda 01.01.2021-31.03.2021 203,98 € s DPH     07.04.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
21/058 Autobatéria AB 50Ah/12 V 59,00 € s DPH   BJ/2021/12 06.04.2021 Stanislav RAAB-RAAB, Štefánikova 3160, 085 01 Bardejov, 34515119
21/057 Upratovanie budovy 03/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   06.04.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/056 Registrácia odb. seminárov v kalendári vzdelávacích aktivít CME 60,00 € s DPH   BJ/2021/19 31.03.2021 Lekár a.s. Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, 35947349
21/055 Stravné kupóny 1 798,74 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/13 30.03.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/054 Systémová údržba PC, oprava tlačiarne 72,30 € s DPH   BJ/2021/14 30.03.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov, 40297128
21/053 Predplatné časopisu FFP na rok 2021 21,60 €  s DPH     26.03.2021 Ib Solve s.r.o. Terchovská 16, 040 01 Košice, 48175307
21/052 VPN MPLS 03/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 12.03.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/051 Poštové úverované, nájom za POBOX 330,95 s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   12.03.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/050 Vyúčtovanie el. energie  02/2021 79,14 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   11032021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/049 Výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   25.03.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/048 Renovácia tonerov 122,40 € s DPH   BJ/2021/11 18.03.2021 Damedis s.r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen, 47864249
21/047 Elektrická energia 03/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   03.03.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/046 Poplatky za mobilné telefóny 02/2021 166,50 € s DPH 2/2019/2, 3/2019/3, 4/2019/4, 5/2019/5, 6/2019/6, 1/2020/1   09.03.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/045 Zemný plyn 03/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   03.03.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/044 Respirátor FFP2 113,00 € s DPH   BJ/2021/10 17.03.2021 Tripsy Pretože Tripsy s.r.o. Sliačska 1E 831 02 Bratislava, 52724077
21/043 Poistenie nehnuteľností 25.03.2021-25.06,2021 216,91 € bez DPH Zmluva č. 8100047018   15.03.2021 Uniqa poisťovňa , a.s. Bratislava Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124
21/042 Poplatok za pevné linky 02/2021 109,91 € s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   09.03.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/041 Poplatok za mobil 06.03.2021-05.04.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.03.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/040 Nájom za P.O.Box 01/2021 7,90 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   12.02.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/039 Kalibrácia teplomera GTH175/Pt-T 67,80 € s DPH   BJ/2021/6 04.03.2021 MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928
21/038 Upratovanie budovy 02/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   04.03.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/037 Havarijné poistenie BJ523AI 89,76 € bez DPH Číslo zmluvy 2405126464   04.02.2021 Generali poisťovňa , a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723
21/036 Stravné kupóny 2 311,38 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/04 26.02.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/035 Monitorovanie EZS 03/21 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.03.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/034 VPN MPLS 02/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 11.02.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/033 Elektrická energia – vyúčtovanie 01/2021 144,13 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   10.02.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/032 Výkon funkcie zodpovednej osoby 02/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   22.02.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/031 PHM 175,45 € s DPH     03.03.2021 Slovanft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/030 Poplatky za mobilné telefóny 01/2021 166,50 € s DPH 2/2019/2, 3/2019/3, 4/2019/4, 5/2019/5, 6/2019/6, 1/2020/1   08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/029 Zemný plyn 02/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   03.02.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/028 Elektrická energia 02/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   03.02.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/027 Vyúčtovacia fa – účastnícky poplatok –  školenie Human klasik 0,00 €     22.02.2021 Hour s.r.o. Žilina, 31586163
21/026 Vyúčtovacia fa – Human Klasik systémová údržba 0,00 € Zmluva č. 188/2006/ZODH/ZA    22.02.2021 Hour s.r.o. Žilina, 31586163
21/025 Poplatok za pevné linky 01/2021 109,09 € s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/024 Poplatok za mobil 06.02.2021-05.03.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.02.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/023 Vývoz covid odpadu z MOM 148,68  € s DPH Zmluva č. 277/2020  dodatok č.1   12.02.2021 Fecupral s.r.o. Ľ Štúra  Veľký Šariš,  36448974
21/022 Účastnícky poplatok za školenie 58,80 € s DPH     11.02.2021 Hour s.r.o. Žilina, 31586163
21/021 Upratovanie budovy 01/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   03.02.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/020 Oprava switch, dodávka záložného zdroja, nastavenia 214,19 € s DPH   BJ/2021/5 09.02.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov, 40297128
21/019 Monitorovanie EZS 02/21 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   03.02.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/018 VPN MPLS 01/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 12.01.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/017 Výkon funkcie zodp. osoby 01/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   25.01.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/016 Systémová údržba Human Klasik za 1.polrok 2021 151,20 € s DPH Zmluva č. 188/2006/ZODH/ZA    05.01.2021 Hour s.r.o. Žilina, 31586163
21/015 Vývoz covid odpadu z MOM 317,10 € s DPH Zmluva č. 277/2020  dodatok č.1   27.01.2021 Fecupral s.r.o. Ľ. Štúra Veľký Šariš, 36448974
21/014 Vyúčtovacia fa – predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 0,00 €     01.02.2021 PSDomov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178
21/013 Vyúčtovacia fa – služby STP APV - Winasu 0,00 € Zmluva R142/2017   01.02.2021 Ives Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, 00162957
21/012 Respirátory FFP2 290,00 € s DPH   BJ/2021/3 28.01.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov,36515388
21/011 PHM 79,89 €  s DPH     04.02,2021 Slovanft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/010 Stravné kupóny 1 843,71  € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/04 01.02.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/009 Služby STP k APV Winasu  119,50 € s DPH Zmluva R142/2017   18.01.2021 Ives Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, 00162957
21/008 Koncesionárske poplatky 1.polrok 2021 111,48 € bez DPH     22.01.2021 RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480
21/007 Neprenosné parkovacie karty na rok 2021 90,00 € s DPH   BJ/2021/2 08.01.2021 Bapos m.p. Štefánikova 786 , 085 88 Bardejov, 00619621
21/006 Zemný plyn 01/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   08.01.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/005 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2021 63,60 € s DPH     05.01.2021 PSDomov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178
21/004 Poplatok za mobil 06.01.2021-05.02.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.01.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/003 Stravné kupóny 1335,06 bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/01 07.01.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/002 Elektrická energia 01/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   11.01.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/001 Monitorovanie EZS 01/21 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   05.01.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692