Okres

Obec

Katastrálne územie

Unifikovaný názov NNKP

Zaužívaný názov NNKP

Č. ÚZPF NNKP

Index PO

Unifikovaný názov PO

Bližšie určenie PO

Adresa

Súpisné číslo

Orientačné číslo

Čísla parciel

Vznik

Prevládajúci sloh

Autor

Chránený celok

Vlastnícka forma názov

                                               

Lučenec

Ábelová

Ábelová

KOSTOL

evanjelický kostol

421

1

KOSTOL

ev.a.v.

  

0

49

1826-1829

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Lučenec

Ábelová

Ábelová

FARA A PAM.TAB.

pamätná fara

499

1

FARA PAMÄTNÁ

Timrava B.S.

 

128

128

48

 

novoklasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

                                               

Lučenec

Ábelová

Ábelová

FARA A PAM.TAB.

pamätná fara

499

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Timrava B.S.

 

129

129

48

1962

   

Samospráva miest a obcí

                                               

Lučenec

Ábelová

Ábelová

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

súbor náhrobníkov

1675

1

NÁHROBNÍK

    

2

19.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Lučenec

Ábelová

Nedelište

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

súbor náhrobníkov

1698

1

NÁHROBNÍK

 

Madacká ul.

 

0

425

30.roky 20.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Lučenec

Ábelová

Nedelište

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

súbor náhrobníkov

1704

1

NÁHROBNÍK

kameň

  

0

1,207

19.-20.st.

ľudová práca

  

Samospráva miest a obcí

                                               

Rimavská Sobota

Abovce

Abovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Abovce

932

1

KAŠTIEĽ

  

106

106

82/1

1800-1810

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

                                               

Rimavská Sobota

Abovce

Abovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Abovce

932

2

STAVBA HOSPODÁRSKA

  

106

106

82/1

1800-1810

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

                                               

Zvolen

Babiná

Babiná

KOSTOL

kostol sv.Matúša

1080

1

KOSTOL

r.k.sv.Matúša

 

205

205

1

50.roky 13.st.

romanika

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Zvolen

Babiná

Babiná

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

1798

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaný

 

20

20

76

 

ľudové staviteľstvo

 

PZ

Samospráva miest a obcí

                                               

Zvolen

Babiná

Babiná

HROB

spoločný hrob partizánov

2872

1

HROB

padlí v SNP

   

2

1944

  

PZ

Samospráva miest a obcí

                                               

Zvolen

Babiná

Babiná

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

12120

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaný

Horná ul.

55

21

176

1933

ľudové staviteľstvo

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Zvolen

Babiná

Babiná

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

12120

2

STAVBA HOSPODÁRSKA

murovaná

Horná ul.

54

19

176

1933

ľudové staviteľstvo

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Zvolen

Babiná

Babiná

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

12120

3

STODOLA

murovaná,rámová konštrukcia

Horná ul.

  

176

1933

ľudové staviteľstvo

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Zvolen

Babiná

Babiná

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

12120

4

BRÁNA

murovaná

Horná ul.

  

176

1933

ľudové staviteľstvo

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Brezno

Bacúch

Bacúch

KOSTOL

kostol sv.Jozefa

1

1

KOSTOL

r.k.sv.Jozefa

 

1

1

1/2

1863

eklektizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Brezno

Bacúch

Bacúch

PRIEHRADA

priehrada

2900

1

BUDOVA PREVÁDZKOVÁ

drevená konštrukcia

 

527

527

2807 ???

1880

hrazdená architektúra

Pausinger J.

 

Samospráva miest a obcí

                                               

Brezno

Bacúch

Bacúch

PRIEHRADA

priehrada

2900

2

HRÁDZA

sypaná,spevnená

 

527

527

1545/2,1545/4 (st.č.2849/3)

1880

   

Samospráva miest a obcí

                                               

Brezno

Bacúch

Bacúch

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

11341

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-tehla

 

329

0

423

zač.20.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Zvolen

Bacúrov

Bacúrov

KOSTOL

kostol sv.Šimona a Júdu

1081

1

KOSTOL

r.k.sv.Šimona a Júdu

 

30

30

152

16.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Zvolen

Bacúrov

Bacúrov

ZVONICA

drevená zvonica

11207

1

ZVONICA DREVENÁ

murovaná,rámová konštrukcia

   

137

Koniec 19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Samospráva miest a obcí

                                               

Zvolen

Bacúrov

Bacúrov

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

11333

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň

 

36

0

130

1850

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Štiavnica

Baďan

Baďan

KOSTOL

evanjelický kostol

1210

1

KOSTOL

ev.a.v.

 

45

45

187

1685

renesancia neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Badín

Badín

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Kataríny

2

1

KOSTOL

r.k.sv.Kataríny

Banská ul.

164

30

730

1397

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Badín

Badín

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Kataríny

2

2

OPEVNENIE KOSTOLA

 

Banská ul.

164

30

730

1636

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Badín

Badín

KOSTOL

evanjelický kostol

3

1

KOSTOL

ev.a.v.

Krčméryho ul.

528

6

159

1865

novogotika

Huszagh S.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Badín

Badín

PAMÄTNÍK

pamätník SNP

3257

1

PAMÄTNÍK

SNP

   

1316

1975

 

Vika A., Stančík E.

 

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Baláže

Baláže

POMNÍK

pomník padlým v SNP

92

1

POMNÍK

padlí v SNP

  

0

54

1955

 

Hlobil S., Marek J.

 

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Baláže

Baláže

DOM PAMÄTNÝ

sídlo partizánskeho štábu

93

1

DOM PAMÄTNÝ

partizánsky štáb

 

71

71

177,178,180,181

    

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Baláže

Baláže

MIESTO PAMÄTNÉ

Pamätné miesto Kalište

167

1

PRIESTOR PAMÄTNÝ

vypálenie obce

   

366,367,370,371,383

1960

   

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Baláže

Baláže

MIESTO PAMÄTNÉ

Pamätné miesto Kalište

167

2

DOM PAMÄTNÝ

SNP

   

368

    

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Baláže

Baláže

MIESTO PAMÄTNÉ

Pamätné miesto Kalište

167

3

DOM PAMÄTNÝ

SNP

   

369

    

Príspevková organizácia

                                               

Veľký Krtíš

Balog nad Ipľom

Balog nad Ipľom

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Mikuláša

422

1

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

Červenej armády ul.

281

95

834

2.pol.13.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Veľký Krtíš

Balog nad Ipľom

Balog nad Ipľom

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Mikuláša

422

2

OPEVNENIE KOSTOLA

 

Červenej armády ul.

281

95

834

 

renesancia neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Veľký Krtíš

Balog nad Ipľom

Balog nad Ipľom

ZVONICA

drevená zvonica

2590

1

ZVONICA DREVENÁ

   

0

1372

18.st.

ľudové staviteľstvo

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

KOSTOL

kostol sv.Jána Evanjelistu

1211

1

KOSTOL

r.k.sv.Jána Evanjelistu

 

291

291

312

50.r.13.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

KOSTOL

kostol Panny Márie Karmelskej

1212

1

KOSTOL

r.k.Panny Márie Karmelskej

 

292

292

313

1708

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

KAPLNKA

kaplnka

1213

1

KAPLNKA

r.k.sv.Jána Nepomuckého

   

413

1756

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

POMNÍK

pomník padlým v SNP

1282

1

POMNÍK

padlí v SNP

   

1065/2

1957

   

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

ŠTÔLŇA

Belianska dedičná

2612

1

ŠTÔLŇA

    

1266/2

    

Štát. hospodárska organizácia

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

NÁDRŽ VODNÁ

Halčianske jazero,tajch

3265

1

NÁDRŽ VODNÁ

 

Halčianska cesta

  

1172/1

2.pol.18.st.

 

Gerambova banská únia

 

Štát. hospodárska organizácia

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

RADNICA

dom so štôlňou

11688

1

RADNICA

solitér

 

35

35

466

15.st.

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

DOM MEŠTIANSKY

Vančov dom

11896

1

DOM MEŠTIANSKY

solitér

 

92

92

713

18.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

NÁDRŽ VODNÁ

Halčianske jazero,tajch

3265

2

HRÁDZA

sypaná,spevnená

Halčianska cesta

  

1172/1,1172/2,1171(len pozemok),1170,1952/1

2.pol.18.st.

 

Gerambova banská únia

 

Družstevná organizácia

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

NÁDRŽ VODNÁ

Halčianske jazero,tajch

3265

3

PREPAD HRÁDZE

kamenný

Halčianska cesta

  

1172/1,1952/1

2.pol.18.st.

 

Gerambova banská únia

 

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

NÁDRŽ VODNÁ

Halčianske jazero,tajch

3265

4

KANÁL VODNÝ

privádzací

Halčianska cesta

  

1081(k.ú.Banský Studenec)

2.pol.18.st.

 

Gerambova banská únia

 

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

                                               

Banská Štiavnica

Banská Belá

Banská Belá

NÁDRŽ VODNÁ

Halčianske jazero,tajch

3265

5

ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉ

vodné

Halčianska cesta

  

1167/6,1169,1170,1172/1,1172/2

2.pol.18.st.

 

Gerambova banská únia

 

Družstevná organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Kostiviarska

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Jakuba staršieho s opevnením

55

1

KOSTOL

r.k.sv.Jakuba staršieho

Jakubská cesta

4700

54

788

14.st.

gotika neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Kostiviarska

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Jakuba staršieho s opevnením

55

2

MÚR HRADBOVÝ

kameň

Jakubská cesta

4700

54

788

17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

71

1

KOSTOL

r.k.Narodenia Panny Márie

Kalinčiakova ul.

1995

 

2910

14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

71

2

ZVONICA

 

Kalinčiakova ul.

  

2909

15.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

71

3

MÚR HRADBOVÝ

 

Kalinčiakova ul.

  

2908

15.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

71

4

BAŠTA I.

 

Kalinčiakova ul.

  

2908,2911 ?

15.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

71

5

BAŠTA II.

 

Kalinčiakova ul.

  

2908,2911 ?

15.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

71

6

FARA

r.k.

Kalinčiakova ul.

2007

2007

2913

18.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

71

7

SCHODISKO

 

Kalinčiakova ul.

  

2909,2908,2907/2,2905 ?

18.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

71

8

KRÍŽ

liatina

Kalinčiakova ul.

  

2911

19.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Radvanský kaštieľ

73

1

KAŠTIEĽ

 

Sládkovičova ul.

2067

1

3357

1.pol.16.st.

renesancia

Schwehl Pavol (1856)

OP

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Radvanský kaštieľ

73

2

MÚR HRADBOVÝ

 

Sládkovičova ul.

2067

1

3358/1-2,3359,3360/1

16.st.

renesancia

 

OP

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Radvanský kaštieľ

73

3

BASTIÓN

kruhový

Sládkovičova ul.

2067

1

3359

16.st.

renesancia

 

OP

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Radvanský kaštieľ

73

4

PARK

 

Sládkovičova ul.

2067

1

3358/1-3,3359,3360/1

19.st.

prírodnokrajinársky

 

OP

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Radvanský kaštieľ

73

5

ĽADOVŇA

ruina

Sládkovičova ul.

2067

1

3358/2

19.st.

  

OP

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Bárczyovský kaštieľ

74

1

KAŠTIEĽ

solitér

Sládkovičova ul.

2003

4

2576/1

prelom 15. a 16.st.

renesancia neskorá

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Bárczyovský kaštieľ

74

2

BRÁNA OPEVNENIA

vstupná

Sládkovičova ul.

2003,90

2-4

2576/4,2576/5,2572/41

1751

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Bárczyovský kaštieľ

74

3

PARK

 

Sládkovičova ul.

  

2573,2576,2577,2578,2898,2899,2900,2901,2902,2905,4176/1-3

pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Sásová

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Antona a Pavla

75

1

KOSTOL

r.k.sv.Antona a Pavla

Sásovská cesta

2964

60

702

1.pol.14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Sásová

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Antona a Pavla

75

2

OPEVNENIE KOSTOLA

 

Sásovská cesta

2964

60

702

zač.16.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

ŠPITÁL S AREÁLOM

mestský špitál

94

1

ŠPITÁL

sv.Alžbeta

Dolná ul.

180

47

1535/1

1335-1363

eklektizmus

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

ŠPITÁL S AREÁLOM

mestský špitál

94

2

KOSTOL

r.k.sv.Alžbety

Dolná ul.

182

49

1536

2.tretina 14.st.

barok

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

ŠPITÁL S AREÁLOM

mestský špitál

94

3

TABUĽA PAMÄTNÁ

Matej Bel

Dolná ul.

180

47

1535/1

30.r.20.st.

  

MPR

Rozpočtová organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

Bottov dom

95

1

DOM PAMÄTNÝ

prejazdový,radový

Lazovná ul.

242

11

1792

1.pol.17.st.

klasicizmus

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

Bottov dom

95

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Botto Ján

Lazovná ul.

242

11

1792

1943

  

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY A PAM.TAB.

meštiansky dom

96

1

DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ

prejazdový,radový

Lazovná ul.

239

8

1765

prelom 15. a 16.st.

renesancia

 

MPR

Rozpočtová organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY A PAM.TAB.

meštiansky dom

96

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Žiak-Somolický Izidor

Lazovná ul.

239

8

1765

1943

  

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

PALÁC BISKUPSKÝ A PAM.TAB.

Biskupský palác

97

1

PALÁC BISKUPSKÝ PAMÄTNÝ

Moyzes Štefan

SNP nám.

19

19

1758/1,1758/3,1758/4,1758/5

1783

barok neskorý

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

PALÁC BISKUPSKÝ A PAM.TAB.

Biskupský palác

97

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Moyzes Štefan

SNP nám.

19

19

1758/1

1927

moderna

Majerský L.

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

98

1

KOSTOL

ev.a.v.

Lazovná ul.

268

46

2168

1803-1807

empír

Pollack M.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

98

2

FARA PAMÄTNÁ

ev.a.v.

Lazovná ul.

194,271

44

2166,2167/1

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

98

3

TABUĽA PAMÄTNÁ

Kuzmány Karol

Lazovná ul.

271

44

2167/1

1927

 

Majerský Ľ.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

ŠKOLA A PAM.TAB.

škola

100

1

ŠKOLA

chodbová,solitér

Skuteckého Dominika ul.

124

11

108

20.r.20.st.

novoklasicizmus

  

vyšší územný celok

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

ŠKOLA A PAM.TAB.

škola

100

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

povereníctvo SNR

Skuteckého Dominika ul.

124

11

108

    

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

BUDOVA ADMIN.A PAM.TAB.

Pamätné budovy SNP

101

1

BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAM.

solitér

Skuteckého Dominika ul.

123

10

139

1904-1905

secesia

  

Rozpočtová organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

BUDOVA ADMIN.A PAM.TAB.

Pamätné budovy SNP

101

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

SNR sídlo

Skuteckého Dominika ul.

123

10

139

1947

   

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

SÚD A PAM.TAB.

sedria

102

1

SÚD

solitér

Skuteckého Dominika ul.

120

7

117

1898

eklektizmus

Kiss István

 

Rozpočtová organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

SÚD A PAM.TAB.

sedria

102

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

povereníctvo SNR

Skuteckého Dominika ul.

120

7

117

1951

   

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

BUDOVA ADMIN.A PAM.TAB.

pamätná budova povereníctva

103

1

BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAM.

povereníctvo

Švantnera Fr. ul.

527,529,1143

9,7,12

1439/1,1439/5,1439/6

1938

funkcionalizmus

Bednárik F.E.,Zraževský V.

MPR

Akciová spoločnosť

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

BUDOVA ADMIN.A PAM.TAB.

pamätná budova povereníctva

103

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

povereníctvo

Švantnera Fr. ul.

537

9

1439/1

1947

  

MPR

Akciová spoločnosť

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

INTERNÁT A PAM.TAB.

YMCA

104

1

INTERNÁT PAMÄTNÝ

revolučný NV

Národná ul.

739

12

1423

30.r.20.st.

novoklasicizmus

 

MPR

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

INTERNÁT A PAM.TAB.

YMCA

104

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

revolučný NV

Národná ul.

739

12

1423

1947

  

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM BYTOVÝ

Porges Palota

105

1

DOM BYTOVÝ

pavlačový,nárožný

Kukučínova ul.

496

5

163/1

1912

secesia

Payerberger Alois

 

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM SPOLKOVÝ

Robotnícky dom

106

1

DOM SPOLKOVÝ

dej.RH

Robotnícka ul.

841

3

1261

1925

   

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

MIESTO PAMÄTNÉ

pamätné miesto

107

1

MIESTO PAMÄTNÉ

Križko Pavol

Lazovná ul.

243

12

1822

1943

  

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HOTEL A PAM.TAB.

Národný dom

108

1

HOTEL PAMÄTNÝ

Matica slovenská

Národná ul.

790

11

1424/1,1425/1

1927-1929

moderné hnutie

Belluš Emil

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HOTEL A PAM.TAB.

Národný dom

108

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Matica slovenská

Národná ul.

790

11

1424/1

1941

  

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

POMNÍK

Dekret-Matejovie J.

109

1

POMNÍK

Dekret-Matejovie Jozef

Národná ul.

 

0

1471

1915

 

Šidlo F.

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HROBY S NÁHROBNÍKMI-SÚBOR

Skladateľ,pedagóg

110

1

HROB S NÁHROBNÍKOM

Egry János

Moyzesa Št. nám.

19

47

1832/1

   

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HROBY S NÁHROBNÍKMI-SÚBOR

Skladateľ,pedagóg

110

2

HROB S NÁHROBNÍKOM

Dekret-Matejovie Jozef

Moyzesa Št. nám.

19

47

1832/1

   

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HROBY S NÁHROBNÍKMI-SÚBOR

Skladateľ,pedagóg

110

3

HROB S NÁHROBNÍKOM

Žiak-Somolický Izidor

Moyzesa Št. nám.

19

47

1832/1

   

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HROBY S NÁHROBNÍKMI-SÚBOR

Skladateľ,pedagóg

110

4

HROB S NÁHROBNÍKOM

Móry Ján

Moyzesa Št. nám.

19

47

1832/1

 

novoklasicizmus

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

CINTORÍN

cintorín ev.a.v.

112

8

HROB S NÁHROBNÍKOM

Vansová Terézia

Lazovná ul.

42

42

2169/2

40.r.20.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

CINTORÍN

cintorín ev.a.v.

112

9

HROB S NÁHROBNÍKOM

Grossmann B.Ľ.

Lazovná ul.

42

42

2169/2

    

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

CINTORÍN

cintorín ev.a.v.

112

10

HROB S NÁHROBNÍKOM

Libay Samuel

Lazovná ul.

42

42

2169/2

    

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

CINTORÍN

cintorín ev.a.v.

112

11

HROB S NÁHROBNÍKOM

Zipser K.A.

Lazovná ul.

42

42

2169/2

    

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

CINTORÍN

cintorín ev.a.v.

112

12

HROB S NÁHROBNÍKOM

Botto Ján

Lazovná ul.

42

42

2169/2

    

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

CINTORÍN

cintorín ev.a.v.

112

13

HROB S NÁHROBNÍKOM

Matuška A.

Lazovná ul.

42

42

2169/2

    

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

CINTORÍN

cintorín ev.a.v.

112

14

HROB S NÁHROBNÍKOM

Figuš-Bystrý Viliam

Lazovná ul.

42

42

2169/2

    

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

CINTORÍN

cintorín ev.a.v.

112

15

HROB S NÁHROBNÍKOM

Rázus Martin

Lazovná ul.

42

42

2169/2

po 1937

 

kamenárska dielňa Horn

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Kremnička

HROB A POMNÍK

pomník Kremnička

152

1

HROB

zavraždení občania

   

56/1-2

    

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Kremnička

HROB A POMNÍK

pomník Kremnička

152

2

POMNÍK

zavraždení občania

   

56/1-2

1949

 

Jurkovič Dušan

 

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

PAMÄTNÍK S AREÁLOM

Pamätné budovy SNP

2733

2

SÚSOŠIE

SNP

Kapitulská ul.

  

1332/1

1969

moderna

Jankovič Jozef

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

POMNÍK

pomník Andreja Sládkoviča

172

1

POMNÍK

Sládkovič A.

Sládkovičova ul.

  

3352

1940

 

Motoška F.

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

HROB S NÁHROBNÍKOM

hrob Andreja Sládkoviča

175

1

HROB S NÁHROBNÍKOM

Sládkovič A.

   

2931

    

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Senica

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

pam.dom sov.armády

176

1

DOM PAMÄTNÝ

sov.armáda

Senická cesta

4584

57

2

20.st.

   

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Senica

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

pam.dom sov.armády

176

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

sov.armáda

Senická cesta

4584

57

2

1955

   

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

OPEVNENIE MESTSKÉ

mestské hradby

2320

1

MÚR HRADBOVÝ

 

Moyzesa Št. nám.

 

0

 

1586

renesancia

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

OPEVNENIE MESTSKÉ

mestské hradby

2320

2

BAŠTA

 

Katova ul.

250

19

1801/2

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

OPEVNENIE MESTSKÉ

mestské hradby

2320

3

BAŠTA

 

Kapitulská ul.

  

1332/1

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

OPEVNENIE MESTSKÉ

mestské hradby

2320

4

BAŠTA

 

Moyzesa Št. nám.

 

0

1332/1

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

OPEVNENIE MESTSKÉ

mestské hradby

2320

5

BAŠTA

 

Kollárova ul.

7013

0

23/2

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

1

BRÁNA OPEVNENIA

barbakánová

Moyzesa Št. nám.

52

26

1/1,3

70.r.15.st.

gotika

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

2

VEŽA BARBAKÁNU

 

Moyzesa Št. nám.

53

26

1/2

70.r.15.st.

gotika

Friedrich G.

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

3

MÚR HRADBOVÝ

 

Moyzesa Št. nám.

 

0

 

2.pol.15.st.

renesancia

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

4

BAŠTA

 

Moyzesa Št. nám.

46

18

1830

1479

gotika

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

5

BAŠTA

 

Moyzesa Št. nám.

49

21

5/2

1479

gotika

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

6

RADNICA

solitér

Moyzesa Št. nám.

51

25

2/1

1500

renesancia

Linhard, Peregrinus, Mušla

MPR

vyšší územný celok

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

7

PALÁC

 

Moyzesa Št. nám.

48

20

4

1479

gotika

 

MPR

vyšší územný celok

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

8

KOSTOL

r.k.Nanebovzatia Panny Márie

Moyzesa Št. nám.

56

28

3/1

1.pol.13.st.

gotika

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM

Mestský hrad

2321

9

KOSTOL

r.k.sv.Kríža

Moyzesa Št. nám.

28

21

5/1

2.pol.15.st.

gotika

Hanus

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

KLÁŠTOR JEZUITOV

jezuitský kláštor

2327

1

KONVENT JEZUITOV

radový

Kapitulská ul.

341

2

1446/2

1695

barok

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

KLÁŠTOR JEZUITOV

jezuitský kláštor

2327

2

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Kapitulská ul.

305

4

1446/1

1695

barok

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

KLÁŠTOR JEZUITOV

jezuitský kláštor

2327

3

KOSTOL

r.k.sv.Františka Xaverského

SNP nám.

26

26

1447

1695-1715

barok raný

Haffels J.

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

2328

3

SOCHA

Panna Mária Immaculata

SNP nám.

 

0

5505/1

2.pol.19.st.

klasicizmus

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Vodnársky domček

2330

1

DOM MEŠTIANSKY

solitér

Bakossova ul.

468

2

1833

1562

renesancia

Oswald

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2331

1

DOM MEŠTIANSKY

 

Bakossova ul.

469

4

1835

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2332

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Bakossova ul.

470

6

1836

2.pol.17.st.

barok

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

FARA

fara

2335

1

FARA

prejazdový,radový

Moyzesa Št. nám.

29

1

1327/2,1327/3

kon.16.st.

renesancia

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2336

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Moyzesa Št. nám.

30

2

1330/1

1.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2337

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Moyzesa Štefana nám.

31

3

1331/1

kon.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštian.dom Kolbenheyerovcov

2338

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Moyzesa Št. nám.

32

4

1333

14./15.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2339

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Moyzesa Št. nám.

33

5

1334

15.st.

klasicizmus

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2340

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Moyzesa Št. nám.

34

6

1335/2

okolo pol.15.st.

klasicizmus

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

pivovar,dom s visutou strechou

2341

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Moyzesa Št. nám.

35

7

1336

1.pol.15.st.

renesancia

Schnirch B.-autor strechy

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2342

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Moyzesa Št. nám.

37

9

1774

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2343

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Moyzesa Št. nám.

38

10

1775

2.pol.17.st.

barok

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2344

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Moyzesa Št. nám.

43

15

1779

1.pol.17.st.

barok neskorý

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2345

1

DOM MEŠTIANSKY

nárožný

Moyzesa Št. nám.

44

16

1783

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Walterovský dom

2346

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

134

1

1483

kon.15.st.

gotika

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2347

1

DOM MEŠTIANSKY

radový,nárožný

Dolná ul.

135

2

1601/4

1.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2348

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

136

3

1484

1.pol.16.st.

gotika neskorá

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2349

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

137

4

1600/1,1600/8

1.pol.14.st

klasicizmus

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Mollerovský dom

2350

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

138

5

1485/1

prelom 15. a 16.st.

gotika

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2351

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

139

6

1599/1,1599/5

14.-15.st.

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2352

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

140

7

1489

1525

klasicizmus

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Bethlenovský dom,Turčánovský dom

2353

1

DOM MEŠTIANSKY

sieňový,radový

Dolná ul.

141

8

1598/1

14.st.

renesancia

 

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2354

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

142

9

1490

po 1525

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2355

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

143

10

1597/1

kon.14.st.

gotika

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2356

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

144

11

1494

1.pol.16.st

gotika neskorá

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2357

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

145

12

1596/1

16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2358

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

146

13

1495

16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2359

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

147

14

1593

1554

renesancia

 

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2360

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

148

15

1496/1

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2361

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

149

16

1592

1590

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2362

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

150

17

1498/1

1580

renesancia

 

MPR

Akciová spoločnosť

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2363

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

151

18

1589

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2364

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

152

19

1499/2

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2365

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

153

20

1588

1.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2366

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

154

21

1500/1

50.roky 17.st.

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2367

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

155

22

1585/1

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2368

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

156

23

1519

50.roky 17.st.

renesancia

 

MPR

Vlastníctvo zahraničných subjektov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2369

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

158,15110

25,25A

1520/1,1520/2,1520/4

prelom 16. a 17. st.

barok

 

MPR

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2370

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

159

26

1576

2.pol.18.st.

barok

 

MPR

Akciová spoločnosť

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2371

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

160

27

1523

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2372

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

161

28

1575

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2373

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

162

29

1524/1

2.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2374

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

163

30

1574/2

50.roky 17.st.

renesancia neskorá

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2375

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

164

31

1525

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Družstevná organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2376

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

165

32

1571

1625

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2377

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

166

33

1526

16.st.

barok

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2378

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

167

34

1570/1

1533

gotika neskorá

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Botharov dom

2379

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

168

35

1529

zač.17.st.

renesancia

 

MPR

Samospráva miest a obcí

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2380

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

169

36

1567

1.pol.17.st.

barok

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2381

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

170

37

1530/1

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2382

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

171

38

1566/1

1.pol.17.st.

renesancia neskorá

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2383

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

172

39

1531

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2384

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

173

40

1565

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2385

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

174

41

1532

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2386

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

175

42

1563

2.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2387

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

176

43

1533

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2388

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

177

44

1562

1643

renesancia

 

MPR

Výrobné družstvo

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2389

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Dolná ul.

178

45

1534

50.roky 17.st.

renesancia

 

MPR

Poľnohosp. družstvo

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOMY MEŠTIANSKE

meštianske domy

2390

1

DOM MEŠTIANSKY I.

prejazdový,radový

Dolná ul.

179

46

1555

1600

renesancia

 

MPR

Štát. hospodárska organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOMY MEŠTIANSKE

meštianske domy

2390

2

DOM MEŠTIANSKY II.

prejazdový,radový

Dolná ul.

181

48

1554

1600

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2392

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

183

50

1551

90.r.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2393

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

185

52

1547,1550

1560-1580

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2394

1

DOM MEŠTIANSKY

priechodový,radový

Dolná ul.

188

54

1546/1

90.r.16.st.

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2395

1

DOM MEŠTIANSKY

priechodový,radový

Dolná ul.

189

56

1545/1

1576

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2396

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

190

58

1544/1-2

50.r.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2397

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Dolná ul.

191

60

1543

17.st.

renesancia neskorá

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2398

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

55

2

1326/1

1570

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2399

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

60

3

8

zač.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2400

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

62

5

9

kon.15.st.

klasicizmus

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Ondrejkovičovský dom

2401

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

64

7

10/2

1556

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2402

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

66

9

11

kon.16.st.

secesia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2403

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

63

10

1318

1570

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2404

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

68

11

12/1

okolo 1600-1625

renesancia

 

MPR

Spoloč.organizácia,politická strana,OH

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2405

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

65

12

1315/1

kon.16.st.

renesancia

 

MPR

Akciová spoločnosť

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2406

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

70

13

13/1

kon.16.st.

renesancia

 

MPR

Akciová spoločnosť

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2407

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

67,5748

14

1314/1,1314/3

2.pol.16.st.

novorenesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2408

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

69

16

1311/1

okolo 1570

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2409

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

71

18

1310/3,1310/4,1310/5

zač.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Pamätné budovy SNP,meštiansky dom

2410

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

78

21

17

zač.17.st.

renesancia

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2411

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

77

24

1306/1

po 1550

secesia

 

MPR

Rozpočtová organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Beniačovský dom

2412

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

79

26

1305/1

zač.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

ŠPITÁL

mestský špitál

2413

1

ŠPITÁL

nárožný

Horná ul.

81

28

1302/1

zač.16.st.

barok neskorý

 

MPR

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2414

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

85

32

1301

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2415

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná ul.

87

34

1299

kon.16.st.

renesancia neskorá

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom s vež.stavbou

2416

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Horná Strieborná ul.

284,6544

7,25

1610/1,1610/2,1610/3,1610/4,1610/5

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2417

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Horná Strieborná ul.

288

8

1747

1.pol.17.st.

novoklasicizmus

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

archív KPÚ

2418

1

DOM MEŠTIANSKY

sieňový,radový

Horná Strieborná ul.

285

9

1612

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Rozpočtová organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2419

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Horná Strieborná ul.

289

13

1614/1-2

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2420

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Horná Strieborná ul.

291

15

1615/1

1.pol.17.st.

klasicizmus

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2421

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná Strieborná ul.

296

16

1743

2.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2422

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Horná Strieborná ul.

298

18

1742

zač.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2423

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Horná Strieborná ul.

295

19

1624

1.pol.16.st.

renesancia

 

MPR

Spoločnosť s ručením obmedzeným

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

Zipserov dom

2424

1

DOM MEŠTIANSKY

priechodový,radový

Horná Strieborná ul.

297

21

1625

17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2425

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Lazovná ul.

232

1

1759

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2426

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Lazovná ul.

234

3

1760

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2427

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Lazovná ul.

236

5

1761

1638

renesancia

 

MPR

Akciová spoločnosť

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2428

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Lazovná ul.

238

7

1762

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM ŽUPNÝ

Župný dom

2430

1

DOM ŽUPNÝ

prejazdový,nárožný

Lazovná ul.

240

9

1784

zač.17.st.

barok

 

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2431

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Lazovná ul.

241

10

1763

2.pol.15.st.

klasicizmus

 

MPR

Príspevková organizácia

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2433

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Lazovná ul.

244

13

1793/1

1.pol.17.st.

klasicizmus

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2434

1

DOM MEŠTIANSKY

priechodový,radový

Lazovná ul.

245

14

1821

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2435

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Lazovná ul.

246

15

1799

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov

                                               

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2436

1

DOM MEŠTIANSKY

priechodový,radový

Lazovná ul.

247

16

1820

1.pol.17.st.

renesancia

 

MPR

Súkromné vlastníctvo občanov