5594.csv

Číselník: platný

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 November, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id60708684-1b0d-4d57-b469-bfc80fffcf77
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id9393fb1c-70cc-4805-b317-01ec2bd6f222
Id revízií revision_idf40738c8-555c-4c30-8487-985072bf3823
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid