Okres

Obec

Katastrálne územie

Unifikovaný názov NNKP

Zaužívaný názov NNKP

Č. ÚZPF NNKP

Index PO

Unifikovaný názov PO

Bližšie určenie PO

Adresa

Súpisné číslo

Orientačné číslo

Čísla parciel

Vznik

Prevládajúci sloh

Autor

Chránený celok

Vlastnícka forma názov

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

FARA A PAM.TAB.

rod.dom Vladimíra Roya

1170

1

FARA PAMÄTNÁ

Roy Vladimír

 

209

209

194/1

okolo 1870

klasicizmus neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

FARA A PAM.TAB.

rod.dom Vladimíra Roya

1170

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Roy Vladimír

 

209

209

194/1

1965

 

Struhárik Milan

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Adamovský kaštieľ

1172

1

KAŠTIEĽ

solitér

Malé Bierovce

122

122

412

1750-70

barok neskorý

  

vyšší územný celok

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Adamovský kaštieľ

1172

2

PARK

 

Malé Bierovce

 

0

411/1-6,411/8-9,413/1-2,415/1-2,415/4,342/1,341

19.st.

prírodnokrajinársky

  

vyšší územný celok

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

SOCHA NA PILIERI

socha Panny Márie s dieťatkom

1173

1

PILIER S PODSTAVCOM

kameň

Malé Bierovce

  

400

1797

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

SOCHA NA PILIERI

socha Panny Márie s dieťatkom

1173

2

SOCHA

Panna Mária s dieťaťom

Malé Bierovce

  

400

1797

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KOSTOL

farský kostol sv.Petra a Pavla

11920

1

KOSTOL

r.k.sv.Petra a Pavla

 

270

0

15

1758-1760

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Adamovský kaštieľ

1172

8

MÚR OHRADNÝ S BRÁNOU

murovaný

Malé Bierovce

 

0

411/1,411/4,411/9

k.18.st.

klasicizmus

  

vyšší územný celok

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Adamovský kaštieľ

1172

7

BAŠTA

murovaná

Malé Bierovce

 

0

411/7

kon.18.st.

klasicizmus

  

vyšší územný celok

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Adamovský kaštieľ

1172

3

KAPLNKA

murovaná

Malé Bierovce

407

0

413/3

1.pol.19.st.

historizmus

  

vyšší územný celok

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Adamovský kaštieľ

1172

4

SKLENÍK

murovaná,kovová konštrukcia

Malé Bierovce

403

0

415/3

1.pol.19.st.

bez slohových znakov

  

vyšší územný celok

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Adamovský kaštieľ

1172

6

PIVNICA

kameň,tehla

Malé Bierovce

 

0

411/1,342/1

18.st.

bez slohových znakov

  

vyšší územný celok

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Adamovský kaštieľ

1172

5

STAVBA HOSPODÁRSKA

solitér

Malé Bierovce

405

0

414

2.pol.18.st.

bez slohových znakov

  

vyšší územný celok

 

Trenčín

Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce

KOSTOL

evanjelický kostol

12163

1

KOSTOL

ev.a.v.

 

224

 

166

1784

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

Mestský úrad

132

1

DOM PAMÄTNÝ

revolučný NV-sídlo

Štúrovo nám.

1

1

72/1

kon.19.st.

novorenesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

Mestský úrad

132

2

TABUĽA PAMÄTNÁ I.

padlí partizáni

Štúrovo nám.

1

1

72/1

po 1945

 

Pospíšil J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

Mestský úrad

132

3

TABUĽA PAMÄTNÁ II.

revolučný NV

Štúrovo nám.

 

1

72/1

po 1945

 

Pospíšil J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

POMNÍK

Pomník Ľudovíta Štúra

135

1

PODSTAVCE S ARCHITEKTÚROU

betón

Štúrovo nám.

  

2

1935-1936

 

Pospíšil J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

POMNÍK

Pomník Ľudovíta Štúra

135

2

SOCHA

Štúr Ľudovít

Štúrovo nám.

  

2

1935-1936

 

Pospíšil J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

POMNÍK

Pomník Ľudovíta Štúra

135

3

SÚSOŠIE

slov.dobrovoľníci 1848

Štúrovo nám.

  

2

1935-1936

 

Pospíšil J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

POMNÍK

pomník obetiam fašizmu

136

1

POMNÍK

obete fašizmu

   

11693

1962

 

Pospíšil J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

HROB SPOLOČNÝ

spoločný hrob partizánov

137

1

HROB SPOLOČNÝ

padlí partizáni

   

1329

1944

   

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

KOSTOL

kostol sv.Mikuláša

138

1

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

 

1820

1820

2087

1.pol.15.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

KRÍŽ S KORPUSOM NA PODSTAVCI

prícestný kríž-fragmenty

139

1

KRÍŽ S KORPUSOM NA PODSTAVCI

štvorboký,kamenný

    

1777

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Horné Ozorovce

KAŠTIEĽ

Kaštieľ Ottlýk

166

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

2

2

181

17.st.(1693)

renesancia

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

DOM PAMÄTNÝ

Spisovateľ,advokát

10491

1

DOM PAMÄTNÝ

Jesenský Janko

Jesenského ul.

569

19

299/1

zač.20.st.

secesia

  

vyšší územný celok

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Jána Nepomuckého

10705

1

PILIER

hranolový

Duklianska ul.

 

0

1964

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Jána Nepomuckého

10705

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

Duklianska ul.

 

0

1964

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Jána Nepomuckého

10705

3

SOCHA-KÓPIA

sv.Ján Nepomucký

Duklianska ul.

 

0

1964

2001

barok-kópia

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Jána Nepomuckého

10706

1

PILIER

hranolový

   

2090/1

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Jána Nepomuckého

10706

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

   

2090/1

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

10707

1

STĹP

 

Štúrovo nám.

  

2

1712

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

10707

2

SOCHA

Panna Mária Immaculata

Štúrovo nám.

  

2

1712

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

KOSTOL

farský kostol sv.Trojice

10708

1

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

Štúrovo nám.

11

21

1

po 1799-1804

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Floriána

10709

1

PILIER

hranolový

Jesenského ul.

  

316/3

2/2.18.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Floriána

10709

2

SOCHA

sv.Florián

Kmeťa A. ul.

 

12

 

2/2.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Floriána

10709

3

SOCHA-KÓPIA

sv.Florián

Jesenského ul.

  

316/3

2001

barok-kópia

Okša Albín

 

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

SYNAGÓGA

býv.synagóga,dn.ev.kostol

10710

1

SYNAGÓGA

solitér

Jesenského ul.

71

4

265

1862

historizmus

arch.Cieslar,akad.soch.Suchár (rekonštrukcia, 1995)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Biskupice

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Michala

10711

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

125

125

151

pred 1322

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Biskupice

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Michala

10711

2

MÚR OHRADNÝ

kameň

 

125

125

151

pred 1752

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

POMNÍK S RELIÉFMI

pomník padlých a K.Bôrika

1174

1

POMNÍK S RELIÉFMI

padlí v I.+II.sv.v.

   

686/1

1948

moderna

Žeravík,G.A.,Draškovič,F.

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

MIESTO PAMÄTNÉ S PAM.TAB.

Miesto rod.domu

1176

1

MIESTO PAMÄTNÉ S PAM.TAB.

Hurban J.M.

Pod Hôrkou ul.

 

86

13

1929

  

PZ,OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

rodný dom D.Štúra,rechtorovec

1177

1

DOM PAMÄTNÝ

Štúr Dionýz

  

154

135

1.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

rodný dom D.Štúra,rechtorovec

1177

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Štúr Dionýz

  

154

135

1946

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

FARA A PAM.TAB.

katolícka fara

1179

1

FARA PAMÄTNÁ

r.k.

 

36

36

9

3.tret.18.st.

klasicizmus

 

PZ,OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

FARA A PAM.TAB.

katolícka fara

1179

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Medňanský Martin

  

36

9

1930

  

PZ,OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

1

VEŽA OBYTNÁ

    

384

13.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

2

NÁDVORIE HRADNÉ

dolné

   

384

13.st.

  

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

3

OPEVNENIE HRADU

    

384

13.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

4

BAŠTA DELOVÁ

    

384

16.st.

renesancia

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

5

PALÁC HRADNÝ

    

384

13.st.

renesancia

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

6

BAŠTA

    

384

15.st.

renesancia

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

7

PALÁC HRADNÝ II.

    

384

15.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

8

KAPLNKA HRADNÁ

r.k.

   

384

1410

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

9

PALÁC HRADNÝ III.

    

384

13.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

10

NÁDVORIE HRADNÉ

    

384

15.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

11

OPEVNENIE HRADU

    

384

13.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

12

MÚR HRADBOVÝ

    

384

13./14.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

13

NÁDVORIE HRADNÉ

    

384

14.-15.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

14

STUDŇA HRADNÁ

hradná

   

384

15.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

15

MÚR HRADBOVÝ

    

384

1389

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

16

VEŽA BRÁNOVÁ

    

384

13.st.

gotika

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

17

BARBAKÁN

    

384

16.-17.st.

renesancia

 

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

HRAD

Hrad Beckov

1180

18

PREDHRADIE

    

384

   

PZ,OP

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

1181

1

KONVENT FRANTIŠKÁNOV

chodbový,nárožný

 

475

6

685,684

pred 1689-1696

barok raný

 

PZ,OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

1181

2

KOSTOL

r.k.sv.Jozefa

 

475

6

683

pred 1689-1690

barok raný

 

PZ,OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

KOSTOL

farský kostol sv.Štefana kráľa

1183

1

KOSTOL

r.k.sv.Štefana Kráľa

 

476

476

1,2

1400-1410

gotika

 

PZ,OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

CINTORÍN ŽIDOVSKÝ

Židovský cintorín

1184

1

CINTORÍN ŽIDOVSKÝ

    

385,386

18.st.

  

PZ,OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

KÚRIA

kúria Dubnických

2164

1

KÚRIA

prejazdový,nárožný

 

3

3

624

2.pol.16.st.

renesancia

 

PZ,OP

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

KÚRIA

býv.župný sirotinec

2165

1

KÚRIA

chodbová,nárožná

 

3,4,5

3-4-5

626,627,628

2.pol.17.st.

renesancia

 

PZ,OP

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

KÚRIA

Ambrovec,múzeum Beckova

2216

1

KÚRIA

  

15

15

671

ok.1648

renesancia

 

PZ,OP

vyšší územný celok

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

DOM MEŠTIANSKY

Altusovec

11876

1

DOM MEŠTIANSKY

solitér

 

24

24

606

15.-16.st.

renesancia

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

KÚRIA

starobinec,kúria

11916

1

KÚRIA

solitér

1.mája nám.

28

28

611

17.st.

renesancia

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

11918

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

1.mája nám.

  

686/1

1.tret.19.st.

klasicizmus

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

11918

2

SOCHA

sv.Florián

1.mája nám.

  

686/1

1.tret.19.st.

klasicizmus

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Beckov

Beckov

ZVONICA

katolícka zvonica

11919

1

ZVONICA

murovaná

  

0

780

kon.18.-zač.19.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Beluša

Beluša

KOSTOL

farský kostol sv.Alžbety

698

1

KOSTOL

r.k.sv.Alžbety Uhorskej

Farská ul.

1161

58

1

1560

renesancia

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Beluša

Beluša

KAPLNKA

kostolík sv.Anny

699

1

KAPLNKA

r.k.sv.Anny

Farská ul.

1160

57

2

2.pol.13.st.

gotika raná

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Beluša

Beluša

MOHYLNÍK

Mohylník pod Hájom,25 mohýl

2211

1

MOHYLNÍK

neskúmané

   

3465/1-register C,963-register E

8.-9.st.

veľkomoravské obdobie

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Púchov

Beluša

Beluša

MOHYLNÍK

birituálny mohylník Koščeliščo

2212

1

MOHYLNÍK

skúmané čiastočne

   

3372/1

8.-9.st.

slovanské obdobie

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Púchov

Beluša

Beluša

MOHYLNÍK

mohylník Hrobice-13 mohýl

2213

1

MOHYLNÍK

neskúmané

  

0

3757/1

2/2 8.st.-1/2 9.st.

slovanské obdobie

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Púchov

Beluša

Beluša

MOHYLA

mohyla za Kamenicou

2214

1

MOHYLA

neskúmané

   

3527/1

2/2 8.st.-1/2 9.st.

slovanské obdobie

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trenčín

Bobot

Bobot

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Mikuláša

1185

1

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

 

308

308

1

1367

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Bobot

Bobot

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Mikuláša

1185

2

MÚR OHRADNÝ

kameň

 

308

308

1

16.-17.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Bobot

Bobot

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Mikuláša

1185

3

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmaný

 

308

308

1

13.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Bodiná

Bodiná

KOSTOL

filiál.kostol P.M.Kráľov.anjel

700

1

KOSTOL

r.k.Panny Márie Kráľovnej anjelov

 

107

107

1

1668

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Bohunice

Bohunice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Bohunický kaštieľ,kúria

701

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

199

199

496/2

pred1712

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Bohunice

Bohunice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Bohunický kaštieľ,kúria

701

2

KAPLNKA

r.k.sv.Cyrila a Metoda

 

332

332

493

1866

novogotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Bohunice

Bohunice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Bohunický kaštieľ,kúria

701

3

RYBNÍK

    

490

    

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Bohunice

Bohunice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Bohunický kaštieľ,kúria

701

4

PARK

    

486,487/1,4,5, 488,489,490,491/1,3,496/1,497/1,3,498

19.st.

prírodnokrajinársky

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

1

VEŽA  DELOVÁ

hradné jadro

 

1

1

1

1.pol.16.st.

novogotika

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

2

KRÍDLO JUHOVÝCHODNÉ I.

hradné jadro

 

1

1

1

14.st.

novogotika

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

3

KRÍDLO ZÁPADNÉ I.

hradné jadro

 

1

1

1

14.st.

novogotika

Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

4

VEŽA SCHODISKOVÁ

hradné jadro

 

1

1

1

1892-1893

novogotika

Pállfy Ján

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

5

KRÍDLO SEVERNÉ I.

hradné jadro

 

1

1

1

14.st.

novogotika

Luchese Filiberto (17.st.),Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

6

NÁDVORIE HRADNÉ I.

hradné jadro

 

1

1

1

14.st.

  

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

7

STUDŇA HRADNÁ

hradné jadro

 

1

1

1

14.st.

romantizmus

Fy.Márton z Bratislavy (kovanie)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

8

KRÍDLO VÝCHODNÉ

predhradie

 

1

1

1

16./17.st.

novogotika

Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

9

VEŽA VÝCHODNÁ

predhradie

 

1

1

1

kon.15.st.

romantizmus

Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

10

KRÍDLO JUHOVÝCHODNÉ II.

predhradie

 

1

1

1

1644-1659

romantizmus

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

11

NÁDVORIE HRADNÉ II.

predhradie

 

1

1

1

1644-1657

 

Luchese Filiberto (16.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

12

KRÍDLO JUŽNÉ

predhradie

 

1

1

1

16./17.st.

romantizmus

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

13

KAPLNKA HRADNÁ

predhradie

 

1

1

1

1644-1662

novogotika

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

14

KRÍDLO JUHOZÁPADNÉ I.

predhradie

 

1

1

1

1644-1659

novogotika

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

15

KRÍDLO JUHOZÁPADNÉ II.

predhradie

 

1

1

1

16./17.st.

novogotika

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

16

NÁDVORIE HRADNÉ III.

predhradie

 

1

1

1

1644-1657

 

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

17

SCHODISKO

predhradie

 

1

1

1

1644-1657

 

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

18

VEŽA ZÁPADNÁ

predhradie

 

1

1

1

kon.15.st.

novogotika

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

19

KRÍDLO ZÁPADNÉ II.

predhradie

 

1

1

1

1644-1657

novogotika

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

20

KRÍDLO SEVERNÉ II.

predhradie

 

1

1

1

16./17.st.

barok

Luchese Filiberto (17.st.)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

21

VEŽA SEVERNÁ

predhradie

 

1

1

1

kon.15.st.

novogotika

Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

22

KRÍDLO SEVEROVÝCHODNÉ

predhradie

 

1

1

1

1644-1659

barok

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

23

NÁDVORIE HRADNÉ IV.

predhradie

 

1

1

1

kon.15.st.

  

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

24

KRÍDLO VSTUPNÉ

predhradie

 

1

1

1

kon.15.st.

barok

Luchese Filiberto (17.st.)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

25

MOST HRADNÝ

predhradie

 

1

1

1

17.st.

barok

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

26

MÚR PARKANOVÝ

predhradie

 

1

1

1

1517

romantizmus

Luchese Filiberto (17.st.), Hubert Jozef (1889-1910)

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

27

MÚR PARKANOVÝ

predhradie

 

1

1

1

1517

romantizmus

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

28

PRIEKOPA

predhradie

 

1

1

2/1

15.st.

gotika

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

29

MÚR PRIEKOPOVÝ

predhradie

 

1

1

4/2,2/2

15.-16.st.

gotika

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

30

FONTÁNA

areál hradu

   

9/1

1889-1900

novogotika

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

31

REŠTAURÁCIA

areál hradu

 

937

 

5/3

1802

romantizmus

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

32

PARK ZÁPADNÝ

areál hradu

   

4/1,6/1,6/2

1888-1909

prírodnokrajinársky

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

33

PARK SEVERNÝ

areál hradu

   

9/1-6,17/1-2,21/1-3,22/1-4

1899-1909

prírodnokrajinársky

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

34

JAZERO

areál hradu

   

18/2

1899-1909

prírodnokrajinársky

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

35

PAVILÓN

areál hradu

   

18/1

1899-1909

novogotika

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

36

DOM ZÁHRADNÝ

areál hradu

 

128

1

19/1

17.st.

barok raný

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

HRAD

Bojnický hrad

805

37

PARK VÝCHODNÝ A JUŽNÝ

areál hradu

 

1

1

3/1,3/2,3/3,2806

1899-1909

prírodnokrajinársky

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

OPEVNENIE MESTSKÉ

mestské hradby

806

1

MÚR HRADBOVÝ

    

6/2,26/1-2,27/1-2,28,2069,2178,2381

Koniec 17.st.

renesancia

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

OPEVNENIE MESTSKÉ

mestské hradby

806

2

VEŽA BRÁNOVÁ

 

Podzámocká ul.

 

0

2461

30.r.17.st.

renesancia

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

KOSTOL S AREÁLOM

farský areál

808

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

Sládkovičova ul.

190

10

2359

1370-1380

gotika

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

KOSTOL S AREÁLOM

farský areál

808

2

KAPLNKA POHREBNÁ

r.k.sv.Michala

Sládkovičova ul.

  

2362

14.st.

gotika

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

KOSTOL S AREÁLOM

farský areál

808

3

KAPLNKA

r.k.sv.Jána Nepomuckého

Sládkovičova ul.

192

14

2348

1570-1580

barok

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

KOSTOL S AREÁLOM

farský areál

808

4

FARA

r.k.

Sládkovičova ul.

189

8

2366

14.st.

barok

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

KOSTOL S AREÁLOM

farský areál

808

5

BUDOVA VSTUPNÁ

prejazdová,nárožná

Sládkovičova ul.

190

10

2365/1

1740-1746

barok

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

KOSTOL S AREÁLOM

farský areál

808

6

MÚR OHRADNÝ

murovaný

Sládkovičova ul.

  

2069

1732

barok

 

OP

Príspevková organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

KOSTOL S AREÁLOM

farský areál

808

7

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

skúmané čiastočne

Sládkovičova ul.

  

2360/1-2,2361/1-2,2355,2356/1-2,2357/1-2,2358/1-2,2363

2.pol.11.st.

  

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

KAPLNKA

kaplnka Panny Márie

809

1

KAPLNKA

r.k.Panny Márie

 

1686

1686

3020

2.pol.18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

DOM KÚPEĽNÝ A PARK

Liečebný dom Mier

813

1

DOM KÚPEĽNÝ

 

Kúpeľná ul.

 

1

2711,2712

16.-17.st.

   

Akciová spoločnosť

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

DOM KÚPEĽNÝ A PARK

Liečebný dom Mier

813

2

PARK

 

Kúpeľná ul.

  

2713-2723,2725,2726

 

prírodnokrajinársky

  

Akciová spoločnosť

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

814

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,solitér

 

 

7

2265

2.pol.17.st.

renesancia neskorá

 

OP

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

DOM MEŠTIANSKY

Pivár,bývalý pivovar

816

1

DOM MEŠTIANSKY

nárožný

Hurbanovo nám.

29

61

2112/1-11

50.r.18.st.

barok

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

DOM MEŠTIANSKY

mestská knižnica

817

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,nárožný

 

61

68

2347

3/3 16.st.

barok

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Bojnice

Dubnica

HRADISKO VÝŠINNÉ

Dubnica hradište

2158

1

HRADISKO VÝŠINNÉ

skúmané čiastočne

  

0

3210

11.-8.st.p.n.l.

doba bronzová-lužická kultúra

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

DOM MEŠTIANSKY A PIVNICA

Pálffyho koniareň

10622

1

DOM MEŠTIANSKY

nárožný

Hurbanovo nám.

49

40

2319/1

kon.16.st.

renesancia

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

SOCHA NA PODSTAVCI

Mariánsky stĺp

11949

1

PODSTAVEC

trojboký,kamenný

   

22/5

40.r.18.st.

barok neskorý

Stanetti Dionýz

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

SOCHA NA PODSTAVCI

Mariánsky stĺp

11949

2

SOCHA

Panna Mária Immaculata

   

2362

40.r.18.st.

barok neskorý

Stanetti Dionýz

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

SOCHA NA PODSTAVCI

Mariánsky stĺp

11949

3

SOCHA-KÓPIA

Panna Mária Immaculata

   

22/5

2004-2011

barok neskorý-kópia

Hagara Dušan

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bojnice

Bojnice

DOM MEŠTIANSKY A PIVNICA

Pálffyho koniareň

10622

2

PIVNICA

nárožný

Hurbanovo nám.

49

40

2319/2

Koniec 16.st.

renesancia

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Borčany

Borčany

KOSTOL

filiálny kostol sv.Havla

143

1

KOSTOL

r.k.sv.Havla

 

44

44

1

kon.13.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Borčice

Borčice

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Borčických,Sipekyovcov

702

1

KAŠTIEĽ

chodbový,solitér

 

19

19

1

17.st.

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Ilava

Borčice

Borčice

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Borčických,Sipekyovcov

702

2

PARK

    

1,2,9,92,93/1

okolo 1815

prírodnokrajinársky

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Ilava

Borčice

Borčice

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

2700

1

PODSTAVEC

    

82

1775

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Borčice

Borčice

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

2700

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

  

0

82

1775

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

KAŠTIEĽ

kaštieľ Bossányiovcov

148

1

KAŠTIEĽ

solitér

SNP ul.

113

1

231

1550

renesancia

  

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Bossányiovcov

149

1

KAŠTIEĽ

solitér

SNP ul.

131

40

637

1776

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Bossányiovcov

149

2

PARK

 

SNP ul.

  

636/1

18.st.

prírodnokrajinársky

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

151

1

PODSTAVEC

hruškovitý

SNP ul.

  

247/8

1768

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

151

2

SOCHA

sv.Florián

SNP ul.

  

247/8

1768

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

KAPLNKA PRÍCESTNÁ

Červená kaplnka

10797

1

KAPLNKA PRÍCESTNÁ

r.k.Panny Márie Sedembolestnej

Čsl.armády ul.

 

0

1332

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

KAPLNKA POHREBNÁ

pohrebná kaplnka

10798

1

KAPLNKA POHREBNÁ

rod.K.Schmidt

  

0

140/2

kon.19.st.

novogotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

KAPLNKA

kaplnka Panny Márie

12133

1

KAPLNKA

r.k.Panny Márie

Československej armády ul.

  

140/1

1725

barok ľudový

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Bošany

Veľké Bošany

KOSTOL

kostol sv.Martina z Tours

12142

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

Park garbiarov

107

8

1/1

1771-1776

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

POMNÍK A HROB

hrobka Dušana Jurkoviča

576

1

POMNÍK

padlí v 1848-49,I.+II.sv.v.,SNP

   

2

1948

 

Jurkovič Dušan

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

POMNÍK A HROB

hrobka Dušana Jurkoviča

576

2

HROB

Jurkovič Dušan

  

0

2

1948

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

POMNÍK S BUSTOU

Husov pomník

579

2

BUSTA

Hus Ján

Hurbana J.M. ul.

  

1041/3

1922

secesia

Fabiánek František z Boskovíc

 

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

POMNÍK S BUSTOU

Hurbanov pomník

580

1

POMNÍK S BUSTOU

Hurban J.M.

Hurbanova ul.

 

0

1142 (overiť)

1933

 

Motoška F.,Sládek J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

581

1

KOSTOL

ev.a.v.

Piešťanská ul.

6,15

15

237

1795,1868-1873

eklektizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

581

2

FARA PAMÄTNÁ

Leška J.

Piešťanská ul.

4,16

16

245

1911

historizmus

Závodný (staviteľ)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

581

3

TABUĽA PAMÄTNÁ

Leška J.

Piešťanská ul.

4

16

318

1931

 

Majerský L.

 

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

DOM MEŠTIANSKY A PAM.TAB.

Dom Hurbanovcov

583

1

DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ

prejazdový,radový

Štefánikovo nám.

338

6

1168

19.st.

klasicizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

DOM MEŠTIANSKY A PAM.TAB.

Dom Hurbanovcov

583

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

hurbanovci

Štefánikovo nám.

338

6

1168

1928

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

TABUĽA PAMÄTNÁ

Samuel Jurkovič

586

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Jurkovič Samuel

  

53

 

1947

   

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

HROB S NÁHROBNÍKOM

hrob Samuela Jurkoviča

587

1

HROB S NÁHROBNÍKOM

Jurkovič Samuel

   

2

1876

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

DOM REMESELNÍCKY

remeselnícky dom

589

1

DOM REMESELNÍCKY

tehla pálená

Hurbanova ul.

28

28

283

1889

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Trojice

590

1

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

Bradlianska ul.

511

2

1

1590

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Trojice

590

2

OPEVNENIE KOSTOLA

kamenné

Bradlianska ul.

511

2

1

1590

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

PAMÄTNÍK

Štefánikova mohyla

2075

1

PAMÄTNÍK

Štefánik M.R.

   

3789

1924-1928

moderna

Jurkovič D.

 

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

DOM SPOLKOVÝ

Národný dom Štefánikov,kino

11935

1

DOM SPOLKOVÝ

nárožný

Štefánikovo nám.

10

 

199/4

1925

moderna

Chorvát Juraj Ing.arch.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

POMNÍK S BUSTOU

Husov pomník

579

3

BUSTA-KÓPIA

Hus Ján

Hurbana J.M. ul.

  

1041/3

2015

secesia-kópia

Fečo Ján

 

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

POMNÍK S BUSTOU

Husov pomník

579

1

PILIER-KÓPIA

umelý kameň

Hurbana J.M. ul.

  

1041/3

2015

secesia-kópia

Fečo Ján

 

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

KAŠTIEĽ A PARK

Oldenburgovský kaštieľ

153

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

159

159

2

2.pol.16.st.

renesancia raná

  

Príspevková organizácia

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

KAŠTIEĽ A PARK

Oldenburgovský kaštieľ

153

2

PARK

   

0

3,4/1,4/2,11/1,11/8,12/1,12/2,1725/19

2.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Príspevková organizácia

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

KOSTOL

kostol Všetkých svätých

154

1

KOSTOL

r.k.Všetkých svätých

 

158

158

1

pred 1735

barok raný

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

155

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

   

441/1

3.tret.18.st.

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

155

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

   

441/1

3.tret.18.st.

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

156

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

  

0

2

1803

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

156

2

SOCHA

sv.Florián

  

0

2

1803

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

156

3

SOCHA NA PODSTAVCI-KÓPIA

sv.Florián

  

0

439/1

1996-2002

barok-kópia

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

LETOHRÁDOK

letohrádok

2262

1

LETOHRÁDOK

solitér

  

0

1634

1894

novogotika

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Partizánske

Brodzany

Brodzany

KAPLNKA POHREBNÁ

Kaplnka s kryptou r.Oldenburg

2263

1

KAPLNKA POHREBNÁ

solitér

  

0

1636

1893

novogotika

  

Príspevková organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Brunovce

Brunovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Brunovce

1186

1

KAŠTIEĽ

solitér

Na družstvo

188

125

381

prelom 17. a 18.st.

renesancia neskorá

  

Rozpočtová organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Brunovce

Brunovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Brunovce

1186

2

SÚSOŠIE

sv.Ján Nepomucký,anjeli

Na družstvo

188

125

380,443

1764

barok neskorý

  

Rozpočtová organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Brunovce

Brunovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Brunovce

1186

3

SÚSOŠIE

sv.Florián,sv.Vendelín,sv.Rochus

Na družstvo

188

125

380,443

1783

barok neskorý

  

Rozpočtová organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Brunovce

Brunovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Brunovce

1186

4

PARK

 

Na družstvo

188

125

380,443-pozemok

18.st.

prírodnokrajinársky

  

Rozpočtová organizácia

 

Myjava

Bukovec

Bukovec

ZVONICA

zvonica

595

1

ZVONICA

kameň

 

155

155

90

17.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Bukovec

Bukovec

KOSTOL

evanjelický kostol

12134

1

KOSTOL

ev.a.v.

 

156

 

1,8/3

1824-1829

historizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bystričany

Bystričany

KOSTOL

kostol sv.Trojice

820

1

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

Dlhá ul.

 

38

1

1808

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bystričany

Chalmová

KOSTOL

filiálny kostol sv.Anny

821

1

KOSTOL

r.k.sv.Anny

Chalmovská ul.

203

15

1

12.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Bystričany

Chalmová

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Detrichovcov

822

1

KAŠTIEĽ

chodbový,solitér

Chalmovská ul.

679,664

679,664

27

1.pol.17.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Prievidza

Bystričany

Chalmová

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Detrichovcov

822

2

PARK

 

Chalmovská ul.

  

29/1,28,27

2.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Rozpočtová organizácia

 

Prievidza

Bystričany

Chalmová

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Detrichovcov

822

3

ALEJA

 

Chalmovská ul.

  

29/1

2.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Rozpočtová organizácia

 

Prievidza

Bystričany

Chalmová

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Detrichovcov

822

4

JAZERO

 

Chalmovská ul.

  

29/1

2.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Rozpočtová organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Bzince pod Javorinou

Horné Bzince

POMNÍK

pomník padlým v SNP

1190

1

POMNÍK

padlí v SNP

   

3310/2

1948

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Bzince pod Javorinou

Horné Bzince

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

pomník padlým v I.+II.sv.v.

1192

1

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

padlí v I.+II.sv.v.

   

312/4

1929

realizmus

Becka Vladimír,Soják Antonín

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Bzince pod Javorinou

Horné Bzince

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

1872-1951,spisovateľka

1193

1

DOM PAMÄTNÝ

Podjavorinská Ľudmila

 

70

65

435

kon.19.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Bzince pod Javorinou

Horné Bzince

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

1872-1951,spisovateľka

1193

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Podjavorinská Ľudmila

 

70

65

435

1961

realizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Bzince pod Javorinou

Horné Bzince

HROB S NÁHROBNÍKOM

Hrob Ľudmily Podjavorinskej

1195

1

HROB S NÁHROBNÍKOM

Podjavorinská Ľudmila

  

0

1372

1951

 

Svetlík J., Struhárik M.

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Bzince pod Javorinou

Dolné Bzince

KOSTOL

farský kostol sv.Michala

1196

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

42

42

1

1215

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Bzince pod Javorinou

Horné Bzince

TABUĽA PAMÄTNÁ S RELIÉFOM

pamätná tabuľa Jána Martáka

2028

1

TABUĽA PAMÄTNÁ S RELIÉFOM

Marták J.

 

755

755

3304/3

1964

 

Farár V.

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Bzince pod Javorinou

Horné Bzince

POMNÍK S BUSTOU

Pomník Ľ.Podjavorinskej

2372

1

POMNÍK S BUSTOU

Podjavorinská Ľudmila

  

0

312/1

1972

socialistický realizmus

Droppa Virgil,Lacko Karol

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

FARA A PAM.TAB.

fara,pamätný dom Tatrínu

1197

1

FARA PAMÄTNÁ

spolok Tatrín

Urbanovského J. ul.

 

940

1231/1

1.pol.19.st.

empír

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

FARA A PAM.TAB.

fara,pamätný dom Tatrínu

1197

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

spolok Tatrín

Urbanovského J. ul.

940

940

1231/1

1933

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

POMNÍK

pomník padlým v I.+II.sv.v.

1199

1

POMNÍK

padlí v I.+II.sv.v.

Urbanovského J. ul.

  

38

1939

moderna

Bán Pavel akad.soch.

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

2

PALÁC HRADNÝ I.

hradné jadro

   

3241

zač.14.st

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

6

VEŽA OBRANNÁ S KAPLNKOU

hradné jadro

  

0

3241

14.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

1

VEŽA I.

hradné jadro

  

0

3241,3240/3

zač.14.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

13

STAVBA I.

predhradie I.

  

0

3241

2.tretina15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

9

MÚR PARKANOVÝ II.

hradné jadro

  

0

3241,3240/3

2.pol.15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

21

MÚR HRADBOVÝ II.

predhradie II.

  

0

3241,3240/3

2.pol.16.st.-17.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

14

MÚR HRADBOVÝ I.

predhradie I.

  

0

3241,3240/4,3240/5

2.tretina 15.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

23

NÁDVORIE HRADNÉ III.

predhradie II.

  

0

3241

2.pol.16.st.-17.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

DOM MEŠTIANSKY

Mokráňovec

1201

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,solitér

Malinovského ul.

805,806

0

1554,1555,1556,1557,1558/1-2

1.pol.17.st.

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KAŠTIEĽ

Draškovičovský kaštieľ,múzeum

1202

1

KAŠTIEĽ

solitér

Malinovského ul.

245

245

2697

1677

renesancia

  

vyšší územný celok

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KAŠTIEĽ

ruiny Nádasdyovského kaštieľa

1204

1

KAŠTIEĽ

neskúmané

   

2745,2785,2786

3/3 16.st.

   

Poľnohosp. družstvo

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Ladislava

1205

1

KOSTOL

r.k.sv.Ladislava

Urbanovského J. ul.

941

941

1

1373-1390

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Ladislava

1205

2

KAPLNKA

r.k.sv.Antona Paduánskeho

Urbanovského J. ul.

941

941

2

zač.14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Ladislava

1205

3

MÚR HRADBOVÝ

 

Urbanovského J. ul.

941

941

3,1237/3

1496

gotika neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Ladislava

1205

4

ZVONICA

 

Urbanovského J. ul.

941

941

2728/3

18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Ladislava

1205

5

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmané

Urbanovského J. ul.

  

3

kon.13.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SÚSOŠIE

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1208

1

PODSTAVEC

trojdielny

Malinovského ul.

  

2622

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

1209

1

PODSTAVEC

hranolový,štvorboký

Malinovského ul.

  

2622

1739-1742

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

BOŽIA MUKA

božia muka

1210

1

BOŽIA MUKA

prícestná

  

0

3163/1

19.st.

   

Poľnohosp. družstvo

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

1211

1

PODSTAVEC

trojboký

Osloboditeľov ul.

 

0

1290

1731

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2467

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Malinovského ul.

316

316

2623

17.st.

klasicizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2468

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

  

317

2620

17.st.

klasicizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

2469

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Malinovského ul.

320

320

2603

17.st.

klasicizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KÚRIA S AREÁLOM

Drugetovská kúria

10746

1

KÚRIA

solitér

Medzihorská ul.

180

180

2732

1.pol.17.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KÚRIA S AREÁLOM

Drugetovská kúria

10746

2

MÚR

torzo kaštieľa

Medzihorská ul.

180

180

2723

2.pol.15.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KÚRIA S AREÁLOM

Drugetovská kúria

10746

3

PARK

 

Medzihorská ul.

180

180

2723,2732

19.st.

prírodnokrajinársky

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Ladislava

1205

6

BRÁNA S MOSTOM A SCHODISKOM

murovaná

Urbanovského J. ul.

941

941

3,1237/3,1215

1697

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Ladislava

1205

7

BRÁNA SO SCHODISKOM

murovaná

Urbanovského J. ul.

941

941

3

1496

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Ladislava

1205

8

BRÁNA

murovaná

Urbanovského J. ul.

941

941

3

1496

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SÚSOŠIE

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1208

2

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

Malinovského ul.

  

2622

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SÚSOŠIE

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1208

3

SOCHA

sv.Mária Magdaléna

Malinovského ul.

  

2622

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SÚSOŠIE

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1208

4

SOCHA

Panna Mária

Malinovského ul.

  

2622

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SÚSOŠIE

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1208

5

SOCHA

sv.Ján Evanjelista

Malinovského ul.

  

2622

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

1209

2

STĹP-KÓPIA

valcový

Malinovského ul.

  

2622

 

barok-kópia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

1209

3

SOCHA

Panna Mária Immaculata

Malinovského ul.

  

2622

1739-1742

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

1209

4

SOCHA-KÓPIA

Panna Mária Immaculata

Malinovského ul.

  

2622

2003-2008

barok-kópia

Okša Albín (ateliér)

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

1211

2

SOCHA

sv.Florián

Osloboditeľov ul.

 

0

1290

1731

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

3

PALÁC HRADNÝ II.

hradné jadro

   

3240/3

zač.14.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

4

KORIDOR

hradné jadro

  

0

3241

zač.14.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

5

MÚR PARKANOVÝ I.

hradné jadro

  

0

3241,3240/3

prelom 14. a 15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

7

BAŠTA I.

hradné jadro

  

0

3240/3

zač.15.st.

gotika

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

8

BAŠTA II.

hradné jadro

  

0

3240/3

2.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

10

PARKAN

hradné jadro

  

0

3241,3240/3

2.pol.15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

11

BAŠTA III.

hradné jadro

  

0

3241,3240/3

2.pol.15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

12

NÁDVORIE HRADNÉ I.

hradné jadro

  

0

3241

zač.14.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

15

BAŠTA IV.

predhradie I.

  

0

3241,3240/5

2.tretina 15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

16

STAVBA HOSPODÁRSKA I.

predhradie I.

  

0

3241

2.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

17

STAVBA HOSPODÁRSKA II.

predhradie I.

  

0

3241

2.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

18

STAVBA II.

predhradie I.

  

0

3241

2.tretina 15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

19

NÁDVORIE HRADNÉ II.

predhradie I.

  

0

3241

2.tretina 15.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

20

BASTIÓN

predhradie II.

  

0

3241,3240/3

17.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

22

BAŠTA V.

predhradie II.

  

0

3240/6

2.pol.16.st.-17.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

Čachtice

HRAD

Čachtický hrad

1200

24

PRIEKOPA

predpolie

  

0

3240/2,3240/3

2.pol.16.st.-17.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Častkovce

Častkovce

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

2163

1

KAŠTIEĽ

  

178

178

1

1640

renesancia neskorá

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Častkovce

Častkovce

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

2163

2

PARK

  

178

178

13

2.pol.18.st.

prírodnokrajinársky

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Čereňany

Čereňany

KOSTOL

farský kostol Márie Magdalény

823

1

KOSTOL

r.k.sv.Márie Magdalény

Farská ul.

316

7

514

13.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Čereňany

Čereňany

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ rod.Majthényi

824

1

KAŠTIEĽ

chodbový,solitér

 

399

30

1/1

okolo 1640

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Čereňany

Čereňany

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ rod.Majthényi

824

2

PARK

    

1,3/1,3/3,4/2,5/1,5/4

1.pol.20.st.

prírodnokrajinársky

  

Akciová spoločnosť

 

Ilava

Červený Kameň

Červený Kameň

KAPLNKA

kaplnka na Zápechovej

11980

1

KAPLNKA

r.k.sv.Augustína

  

0

5006/2

1788

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Chrenovec-Brusno

Chrenovec

KOSTOL

kostol sv.Michala

836

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

660

660

116

50.r.14.st.

moderna tradicionálna

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Chrenovec-Brusno

Brusno

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

11247

1

STĹP S PODSTAVCOM

valcový,kamenný

  

0

171/2

2.pol.18.st.

barok ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Chrenovec-Brusno

Brusno

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

11247

2

SOCHA

Panna Mária Immaculata

  

0

 

2.pol.18.st.

barok ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Chrenovec-Brusno

Chrenovec

MLYN VODNÝ

chrenovský mlyn

11968

1

MLYN VODNÝ

murovaná,drevená konštrukcia

 

3

0

2/1

19.st

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Chrenovec-Brusno

Chrenovec

MLYN VODNÝ

chrenovský mlyn

11968

2

ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉ

mlynské

 

3

0

2/1

1913

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Chrenovec-Brusno

Brusno

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

11247

3

SOCHA-KÓPIA

Panna Mária Immaculata

  

0

171/2

2011

barok ľudový-kópia

Hagara D.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Chvojnica

Chvojnica

KOSTOL

filiálny kostol sv.Kríža

837

1

KOSTOL

r.k.sv.Kríža

 

114

114

326

1935-1936

moderné hnutie

Pompl B., Tomaschek J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Čierna Lehota

Čierna Lehota

HRÁDOK

Hrádok

157

1

HRÁDOK

skúmané čiastočne

  

0

1016/1

2.pol.13.st.

romanika

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Cigeľ

Cigeľ

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

pamätník SNP

3284

1

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

SNP

   

424/1

1966

socialistický realizmus

Mazan J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Diviacka Nová Ves

Diviacka Nová Ves

KOSTOL

filiálny kostol sv.Trojice

825

1

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

 

93

93

191

30.r.16.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Diviacka Nová Ves

Diviacka Nová Ves

KAŠTIEĽ

kaštieľ Diviackovcov,Rudnay

826

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

105

105

1/1

1.pol.15.st.

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Diviacka Nová Ves

Diviacka Nová Ves

KAŠTIEĽ

kaštieľ Rudnayovcov

827

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

276

276

106/1-2

okolo 1610

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou

KOSTOL

kostol Všetkých svätých

828

1

KOSTOL

r.k.Všetkých svätých

 

1

1

147

1232

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou

HRÁDOK

Bukovec

2156

1

HRÁDOK

skúmané čiastočne

   

693

11.st.-13.st.

stredovek

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Diviaky nad Nitricou

Ješkova Ves

HRÁDOK

Kopec

2159

1

HRÁDOK

skúmané

   

31

1200-700pnl.

stredovek

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Dlžín

Dlžín

HRÁDOK

Hrádok Dlžín

2157

1

HRÁDOK

skúmané

    

12.-15.st.

stredovek

  

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Dohňany

Dohňany

KOSTOL

farský kostol Cyrila a Metoda

705

1

KOSTOL

r.k.sv.Cyrila a Metoda

 

42

42

1

1862-65

novoromanika

Urbánek M.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Dohňany

Dohňany

TABUĽA PAMÄTNÁ

pam.tab.-Urbánek Ferko

3252

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Urbánek Ferko

 

74

74

356/2

1964

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Dohňany

Dohňany

TABUĽA PAMÄTNÁ

pam.tab.-Tajovský J.G.

3253

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Tajovský J.G.

 

74

74

356/2

1964

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Dohňany

Dohňany

TABUĽA PAMÄTNÁ

spisovat.,publicista Bielik A.

3254

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Bielik A.

 

74

74

356/2

1964

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Považská Bystrica

Dolná Mariková

Dolná Mariková

KOSTOL

kostol sv.Petra a Pavla

708

1

KOSTOL

r.k.sv.Petra a Pavla

 

471

471

1

1758

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Dolná Mariková

Dolná Mariková

SOCHA NA PODSTAVCI

Nepoškvrnená Panna Mária

709

1

PODSTAVEC

kamenný

  

0

1

1759

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Dolná Mariková

Dolná Mariková

SOCHA NA PODSTAVCI

Nepoškvrnená Panna Mária

709

2

SOCHA

Panna Mária Immaculata

  

0

1

1759

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Dolná Súča

Dolná Súča

TABUĽA PAMÄTNÁ

pamätná tabuľa Jozefa Matulaya

2380

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Matulay Jozef

 

27

27

3

    

Samospráva miest a obcí

 

Trenčín

Dolná Súča

Dolná Súča

TABUĽA PAMÄTNÁ

pam.tabuľa padlým v SNP

2384

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

padlí v SNP

 

813

813

6539

1969

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Dolné Srnie

Dolné Srnie

HROB S NÁHROBNÍKOM

hrob M.Geržu

2385

1

HROB S NÁHROBNÍKOM

Gerža M.

  

0

293

1944

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Dolné Srnie

Dolné Srnie

TABUĽA PAMÄTNÁ

pamätná tabuľa

2386

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Hečko,Svetský

  

387

41

1968

   

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Dolné Vestenice

Dolné Vestenice

KAPLNKA

kostol Nepoškvr.počatia P.M.

829

1

KAPLNKA

r.k.Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Štefánika M.R. ul.

232

121

1/2

1700

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Dolné Vestenice

Dolné Vestenice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

kríž pri kaplnke

830

1

PILIER S PODSTAVCOM

hranolový

  

0

1/1

1798

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Dolné Vestenice

Dolné Vestenice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

kríž pri kaplnke

830

2

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

  

0

1/1

1798

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Dolné Vestenice

Dolné Vestenice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

kríž pri kaplnke

830

3

RELIÉF

Panna Mária Sedembolestná

  

0

1/1

1798

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Dolný Lieskov

Dolný Lieskov

KOSTOL

kostol Anjelov strážcov

706

1

KOSTOL

r.k.Anjelov strážcov

 

191

191

110/1

1754

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Dolný Lieskov

Dolný Lieskov

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

707

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

197

197

116/1

17.st.

renesancia

  

vyšší územný celok

 

Považská Bystrica

Dolný Lieskov

Dolný Lieskov

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

707

2

PARK

    

114,115,118,119,120,121

2.pol.18.st.

prírodnokrajinársky

  

vyšší územný celok

 

Považská Bystrica

Dolný Lieskov

Tŕstie

HRADISKO

Tupý hrádok

2232

1

HRADISKO

neskúmané,neprezentované

  

0

302/1

10.-11.st.

stredovek

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Považská Bystrica

Domaniža

Domaniža

KOSTOL

kostol sv.Mikuláša

710

1

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

 

1

1

1

pol.13.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Domaniža

Domaniža

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

711

1

STĹP S PODSTAVCOM

valcový

  

0

2

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Domaniža

Domaniža

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

711

2

SOCHA

Panna Mária

  

0

2

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Domaniža

Domaniža

ŠKOLA A PAM.TAB.

majer barón.Schwaben-Durneiss

789

1

ŠKOLA PAMÄTNÁ

Popovov štáb

 

228

228

616/1

kon.19.st.

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Považská Bystrica

Domaniža

Domaniža

ŠKOLA A PAM.TAB.

majer barón.Schwaben-Durneiss

789

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

SNP

 

228

228

616/1

1953

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Považská Bystrica

Domaniža

Domaniža

HROB S NÁHROBKOM

hrob D.J.Bórika

11378

1

HROB S NÁHROBKOM

Bórik Daniel Jaroslav

  

0

231

1899

historizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Drietoma

Drietoma

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

1214

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

281

281

536

okolo pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trenčín

Drietoma

Drietoma

ZVONICA

zvonica

11802

1

ZVONICA

murovaná

   

292/2

2.pol.19.st.-zač.20.st.

eklektizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Drietoma

Drietoma

KOSTOL A NÁHROBNÍK

farský kostol sv.Kataríny

11852

1

KOSTOL

r.k.sv.Kataríny

Kraľovanská ul.

14

14

2941

2.pol.17.st.

novorenesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Drietoma

Drietoma

KOSTOL A NÁHROBNÍK

farský kostol sv.Kataríny

11852

2

NÁHROBNÍK

kamenný

Kraľovanská ul.

14

14

2939/1

pred 1741

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Drietoma

Drietoma

KAPLNKA POHREBNÁ

pohrebná kaplnka sv.Kríža

11853

1

KAPLNKA POHREBNÁ

r.k.sv.Kríža

 

10

10

2940

1875

novoklasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

KOSTOL

kostol sv.Jakuba apoštola

712

1

KOSTOL

r.k.sv.Jakuba staršieho

Cintorínska ul.

1

1

1

1754

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Dubnický kaštieľ

713

1

KAŠTIEĽ

solitér

Sv.Jakuba nám.

623

345

1307

15./16.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Dubnický kaštieľ

713

2

PARK

anglický

Sv.Jakuba nám.

  

1305/1-4,1306

18.st.

prírodnokrajinársky

Čuda F.,Sedláček Š.,Medvecký A

 

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Dubnický kaštieľ

713

3

DOM SLUŽOBNÍCTVA

schodiskový,solitér

Pod kaštieľom ul.

949

49

1304 (1305/1-4)

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

SOCHA NA PODSTAVCI

Madona Assumpta-Nanebovzatá

715

1

PODSTAVEC

 

Matice slovenskej nám.

  

894

1766

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

SOCHA NA PODSTAVCI

Madona Assumpta-Nanebovzatá

715

2

SOCHA

Panna Mária

Matice slovenskej nám.

  

894

1766

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

sv.Ján Nepomucký s anjelmi

716

1

PODSTAVEC

stredný

1.mája ul.

  

1308

1775

rokoko

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

sv.Ján Nepomucký s anjelmi

716

2

PODSTAVEC

ľavý

1.mája ul.

  

1308

1775

rokoko

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

sv.Ján Nepomucký s anjelmi

716

3

PODSTAVEC

pravý

1.mája ul.

  

1308

1775

rokoko

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

sv.Ján Nepomucký s anjelmi

716

4

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

1.mája ul.

  

1308

1775

rokoko

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

sv.Ján Nepomucký s anjelmi

716

5

SOCHA

anjel

1.mája ul.

  

1308

1775

rokoko

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

sv.Ján Nepomucký s anjelmi

716

6

SOCHA

anjel

1.mája ul.

  

1308

1775

rokoko

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

PRANIER

Stĺp hanby

2585

1

PRANIER

 

1.mája ul.

  

4391/4

18.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

VILA

Reimova vila

10741

1

VILA

solitér

Partizánska ul.

149

1

752/2

1903

secesia

Reim

 

Akciová spoločnosť

 

Trenčín

Dubodiel

Dubodiel

HRADISKO

hradisko a hrádok

1217

1

HRADISKO

skúmané čiastočne

   

1119

Pravek

stredovek

  

Poľnohosp. družstvo

 

Bánovce nad Bebravou

Dvorec

Dvorec

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Csaradovcov

158

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

67

67

1/1

2.pol.18.st.

rokoko

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Bánovce nad Bebravou

Dvorec

Dvorec

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Csaradovcov

158

2

PARK

    

1/1-3

2.pol.18.st.

prírodnokrajinársky

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Nové Mesto nad Váhom

Haluzice

Haluzice

KOSTOL S AREÁLOM

ruina románskeho kostola

1218

1

KOSTOL RUINA

ruina

  

0

209

1.pol.13.st.

romanika

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Haluzice

Haluzice

KOSTOL S AREÁLOM

ruina románskeho kostola

1218

2

VEŽA BRÁNOVÁ

   

0

208

16.st.

renesancia

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Haluzice

Haluzice

KOSTOL S AREÁLOM

ruina románskeho kostola

1218

3

MÚR HRADBOVÝ

ruina

  

0

208

16.st.

renesancia

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Haluzice

Haluzice

KOSTOL S AREÁLOM

ruina románskeho kostola

1218

4

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmané

  

0

208

1.pol.13.st.

  

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Handlová

Handlová

KOSTOL

kostol sv.Kataríny

831

1

KOSTOL

r.k.sv.Kataríny Alexandrijskej

Baníkov nám.

29

15

1014

1340-1360

gotika

Chudomelka,stavba lode (po 1958)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Handlová

Nová Lehota

KOSTOL

filiálny kostol sv.Mikuláša

863

1

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

 

2

2

7/8

1785

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Handlová

Handlová

POMNÍK S RELIÉFMI

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

907

1

POMNÍK S RELIÉFOM

štrajk 1918

 

481

481

2449/32,2449/33

1967

socialistický realizmus

Prôčka M.,Procner J.(1967)

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

POMNÍK S RELIÉFMI

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

907

2

POMNÍK S RELIÉFOM

padlí I.sv.v.

 

481

481

2449/32,2449/33

1923

realizmus

Horn Karol (dielňa)

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

POMNÍK S RELIÉFMI

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

907

3

POMNÍK

padlí II.sv.v.

 

481

481

2449/32,2449/33

1945

realizmus

Prôčka M.,Procner J.(1967)

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

TABUĽA PAMÄTNÁ

štrajk 23.-25.7.1918,VOSR

908

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

štrajk 1918

Štrajková ul.

 

0

4426/1

1967

 

Pročka M.

 

Akciová spoločnosť

 

Prievidza

Handlová

Handlová

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

sídlo revolučného NV

910

1

DOM PAMÄTNÝ

revolučný NV-sídlo

SNP ul.

55

22

1053

    

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Handlová

Handlová

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

sídlo revolučného NV

910

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

revolučný NV-sídlo

SNP ul.

55

22

1053

1955

   

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

pamätník SNP

3285

1

PODSTAVEC

kamenný

Baníkov nám.

 

0

980/1

1959

socialistický realizmus

Uher R., Imrich Š.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Morovno

DVOR ROĽNÍCKY

usadlosť

10853

1

DOM ĽUDOVÝ I.

tehla pálená

 

23

24

41

1.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Handlová

Morovno

DVOR ROĽNÍCKY

usadlosť

10853

2

DOM ĽUDOVÝ II.

murovaná-kamenná konštrukcia

 

23

23

41

80.roky 19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Handlová

Morovno

DVOR ROĽNÍCKY

usadlosť

10853

3

DVOR

  

23

23

40,39/1

80.roky 19.st.

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

Pamätník obetiam bans.nešťastí

11709

1

PAMÄTNÍK S RELIÉFOM A KRÍŽOM

obete banských nešťastí

 

482

482

2449/7,2449/30

1997

insitné umenie

Procner Ján, Izák J.Ing.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

Pamätník obetiam bans.nešťastí

11709

2

PILIER S TABUĽOU PAMÄTNOU I.

obete banských nešťastí

 

482

482

2449/8,2449/30

1997

 

Procner Ján, Izák J.Ing.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

Pamätník obetiam bans.nešťastí

11709

3

PILIER S TABUĽOU PAMÄTNOU II.

obete banských nešťastí

 

482

482

2449/9,2449/30

1997

 

Procner Ján, Izák J.Ing.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

Pamätník obetiam bans.nešťastí

11709

4

PILIER S TABUĽOU PAMÄTNOU III.

obete banských nešťastí

 

482

482

2449/10,2449/30

1997

 

Procner Ján, Izák J.Ing.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

Pamätník obetiam bans.nešťastí

11709

5

PILIER S TABUĽOU PAMÄTNOU IV.

obete banských nešťastí

 

482

482

2449/11,2449/30

1997

 

Procner Ján, Izák J.Ing.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

Pamätník obetiam bans.nešťastí

11709

6

PILIER S TABUĽOU PAMÄTNOU V.

obete banských nešťastí

 

482

482

2449/27,2449/30

1997

 

Procner Ján, Izák J.Ing.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

Pamätník obetiam bans.nešťastí

11709

7

PILIER S TABUĽOU PAMÄTNOU VI.

obete banských nešťastí

 

482

482

2449/28,2449/30

1997

 

Procner Ján, Izák J.Ing.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

Pamätník obetiam bans.nešťastí

11709

8

PILIER S TABUĽOU PAMÄTNOU VII.

obete banských nešťastí

 

482

482

2449/29,2449/30

1997

 

Procner Ján, Izák J.Ing.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Handlová

Handlová

PAMÄTNÍK

pamätník SNP

3285

2

SÚSOŠIE

SNP

Baníkov nám.

 

0

980/1

1959

socialistický realizmus

Uher R., Imrich Š.

 

Samospráva miest a obcí

 

Považská Bystrica

Hatné

Hatné

HRÁDOK

Hrádok Hatné

2222

1

HRÁDOK

neskúmané,neprezentované

  

0

628,641/1,642,624

eneolit

doba halštatská

  

Samospráva miest a obcí

 

Trenčín

Horná Súča

Horná Súča

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

1223

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

216

216

275

2/2 19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trenčín

Horná Súča

Horná Súča

KRÍŽ S KORPUSOM NA PODSTAVCI

prícestný kríž

1224

1

PODSTAVEC S RELIÉFOM

Panna Mária Sedembolestná

   

15059/1,154

1797

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Horná Súča

Horná Súča

KRÍŽ S KORPUSOM NA PODSTAVCI

prícestný kríž

1224

2

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

   

15059/1,154

1797

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Horná Súča

Horná Súča

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

10672

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná konštrukcia

 

632

632

6594,6595

1808

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trenčín

Horná Súča

Horná Súča

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

10672

2

STODOLA

zrubová konštrukcia

 

632

632

6596

19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Horná Ves

Horná Ves

KOSTOL

kostol Obrátenia sv.Pavla

833

1

KOSTOL

r.k.sv.Pavla

 

34

34

385

1837

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Horná Ves

Horná Ves

KAPLNKA

kaplnka sv.Vincenta

834

1

KAPLNKA

r.k.sv.Vincenta

 

178

178

83

1780

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Horné Vestenice

Horné Vestenice

KOSTOL

farský kostol sv.Petra a Pavla

832

1

KOSTOL

r.k.sv.Petra a Pavla

 

255

255

707

pred 1500

gotika neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Horné Vestenice

Horné Vestenice

KOSTOL ZANIKNUTÝ

Kostol Hôrka

2160

1

KOSTOL ZANIKNUTÝ

skúmané,prezentované

   

700

10.st.-12.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Horné Vestenice

Horné Vestenice

FARA

stará katolícka fara

12032

1

FARA

r.k.,solitér

  

0

702/5

prelom 17. a 18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Horný Lieskov

Horný Lieskov

KOSTOL

kostol sv. Kríža

722

1

KOSTOL

r.k.sv.Kríža

   

15/1

1723

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Horný Lieskov

Horný Lieskov

MOHYLNÍK

mohylník Lieskov

2219

1

MOHYLNÍK

neskúmané

    

8.st.-9.st.

slovanské obdobie

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Púchov

Horovce

Horovce

KOSTOL

farský kostol Najsv.Trojice

719

1

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

 

243

243

229

1627

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Horovce

Horovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Horovce

720

1

KAŠTIEĽ

  

109

109

474

14./15.st.

renesancia

  

Zahraničná firma (ltd.a pod.)

 

Púchov

Horovce

Horovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Horovce

720

2

PARK

    

470,475,476

1.pol.20.st.

prírodnokrajinársky

  

Zahraničná firma (ltd.a pod.)

 

Púchov

Horovce

Horovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Horovce

720

3

KAPLNKA PRÍCESTNÁ SO SOCHOU

r.k.sv.Jána Nepomuckého

   

476

1797

klasicizmus neskorý

  

Zahraničná firma (ltd.a pod.)

 

Púchov

Horovce

Horovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Horovce

720

4

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

   

476

1797

klasicizmus

  

Zahraničná firma (ltd.a pod.)

 

Púchov

Horovce

Horovce

MAUZÓLEUM

mauzóleum rodiny Vietoris

12066

1

MAUZÓLEUM

rod.Vietoris

 

336

 

227

zač.19.st.

novoklasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Hrachovište

Hrachovište

KOSTOL

kostol Navštívenia Panny Márie

1228

1

KOSTOL

r.k.Navštívenia Panny Márie

 

354

354

1

1750-1756

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Hradište

Hradište

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Barnabáša

167

1

KOSTOL

r.k.sv.Barnabáša

 

86

86

902

12.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Hradište

Hradište

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Barnabáša

167

2

MÚR OHRADNÝ

kameň

   

902

pred 1767

bez slohových znakov

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Hradište

Hradište

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Barnabáša

167

3

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmaný

   

902

2.pol.13.st.

stredovek

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Hrádok

Hrádok

HRADISKO

Hradišče

1227

1

HRADISKO

skúmané čiastočne

   

27/4-5,23,3,24-26,28,11,7,17,18,2/1-3,1,4,5

lužická kultúra

   

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

1

KLÁŠTOR

hradné jadro

Mierové nám.

960,961

1

1028/21,1028/22

30.r.15.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

2

KOSTOL

hradné jadro,r.k.Všetkých svätých

Mierové nám.

 

1

1026

1701-1722

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

3

MOST VSTUPNÝ

hradné jadro

Mierové nám.

 

1

1027

1701-1723

barok

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

4

PRIEKOPA

hradné jadro

Mierové nám.

 

1

1028/20,1028/32

1/3 15.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

5

KAŠTIEĽ I.

predhradie I.

Mierové nám.

1

1

1028/12

2.pol.16.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

6

KAŠTIEĽ II.

predhradie I.

Mierové nám.

954

1

1028/15

pol.16.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

7

STAVBA HOSPODÁRSKA

predhradie I.

Mierové nám.

955

1

1028/16

pol.16.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

8

BUDOVA ADMINISTRATÍVNA

predhradie I.

Mierové nám.

1

1

1028/12

19./20.st.

secesia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

9

NÁDVORIE I.

predhradie I.

Mierové nám.

 

1

1028/11,1028/13

40.r.16.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

10

NÁDVORIE II.

predhradie I.

Mierové nám.

 

1

1028/17,1028/32

40.r.16.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

11

MÚR HRADBOVÝ

predhradie II.

Mierové nám.

 

1

1028/30

19.st.

   

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

12

SAMOVÄZBA

predhradie II.

Mierové nám.

963

1

1028/24

1889

historizmus

Tomáš Antony z Budapešti

 

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

13

NÁDVORIE III.

predhradie II.

Mierové nám.

 

1

1028/22,23,25,26,29

17.st.

barok

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

14

NÁDVORIE IV.

predhradie II.

Mierové nám.

 

1

1028/34

17.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

15

NÁDVORIE V.

predhradie II.

Mierové nám.

 

1

1028/18,1028/33

pol.16.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

16

NÁDVORIE VI.

predhradie II.

Mierové nám.

 

1

1028/10,1028/37

18.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

HRAD

Ilavská väznica,pevnosť

724

17

PRIEKOPA VONKAJŠIA

predhradie II.

Mierové nám.

 

1

1028/1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,30,31,36,38

1.pol.16.st.

renesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Ilava

Ilava

Ilava

FARA

bývalá fara

726

1

FARA

r.k.

Farská ul.

86

2

1006

14.st.

gotika

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Ilava

Ilava

Ilava

ŠKOLA A KAPLNKA

škola s kaplnkou

727

1

ŠKOLA

chodbová,solitér

Farská ul.

85

7

23/3

2.pol.18.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Ilava

Ilava

ŠKOLA A KAPLNKA

škola s kaplnkou

727

2

KAPLNKA

r.k.

Farská ul.

 

7

24

2.pol.18.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Ilava

Ilava

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

728

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Mierové nám.

91

22

1020

90.roky 16.st.

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Ilava

Ilava

Ilava

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

729

1

DOM MEŠTIANSKY

nárožný

Pivovarská ul.

454

60

734

40.r.18.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Ilava

Ilava

Ilava

PIVOVAR A KOMÍN

Ilavský pivovar

730

1

PIVOVAR

nárožný

Pivovarská ul.

390,392

58

987/2,987/3

1630-35

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Ilava

Ilava

Ilava

PIVOVAR A KOMÍN

Ilavský pivovar

730

2

KOMÍN

 

Pivovarská ul.

390

58

987/7

1911-14

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Ilava

Ilava

Ilava

HOSTINEC

zájazdný hostinec s koniarňou

731

1

HOSTINEC PRÍCESTNÝ

nárožný

Mierové nám.

90

20

1021/1

2.pol.17.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Ilava

Ilava

Ilava

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

733

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

Mierové nám.

  

1023/6

1827

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Ilava

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

733

2

SOCHA

sv.Florián

Mierové nám.

  

1023/6

1827

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Ilava

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

734

1

PODSTAVEC

 

Mierové nám.

  

1023/1-8

1754

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Ilava

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

734

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

Mierové nám.

  

1023/1-8

1754

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Ilava

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

735

1

STĹP

 

Mierové nám.

  

1023/2

1752

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Ilava

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

735

2

SOCHA

Panna Mária

Mierové nám.

  

1023/2

1752

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Ilava

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

735

3

SOCHA-KÓPIA

Panna Mária

Mierové nám.

  

1023/2

1990

barok-kópia

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Klobušice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Šipekyovský kaštieľ

738

1

KAŠTIEĽ

solitér

Zámocká ul.

5

5

1/1

1836-1840

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Ilava

Ilava

Klobušice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Šipekyovský kaštieľ

738

2

PARK

anglický

Zámocká ul.

5

5

2,3,4

1.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Ilava

Ilava

Klobušice

MAUZÓLEUM

Mauzóleum Gabriela Baroša

2586

1

MAUZÓLEUM

Baross Gábor

 

215

215

583

1893

secesia

  

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ilava

Ilava

VEŽA MESTSKÁ

mestská veža,zvonica

11908

1

VEŽA MESTSKÁ

solitér

Farská ul.

  

1017

pred 1489

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Ivanovce

Ivanovce

SÍDLISKO

sídlisko

1233

1

SÍDLISKO

skúmané

   

826

Paleolit

   

Poľnohosp. družstvo

 

Považská Bystrica

Jasenica

Jasenica

KOSTOL

kostol sv.Michala

736

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

320

320

114/1

1781

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Považská Bystrica

Jasenica

Jasenica

KAŠTIEĽ

Szunyoghovský kaštieľ

737

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

85

85

473/1

kon.16.st

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Kamenec pod Vtáčnikom

Kamenec pod Vtáčnikom

KOSTOL

kostol Všetkých svätých

838

1

KOSTOL

r.k.Všetkých svätých

 

74

74

1

1.pol.16.st.

renesancia raná

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kamenec pod Vtáčnikom

Kamenec pod Vtáčnikom

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Vendelína

2621

1

PILIER

štvorboký,kamenný

   

821

1808

klasicizmus ľudový

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kamenec pod Vtáčnikom

Kamenec pod Vtáčnikom

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Vendelína

2621

2

SOCHA

sv.Vendelín

   

821

1808

klasicizmus ľudový

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

KAPLNKA

kaplnka rod.Pálešovej

840

1

KAPLNKA

r.k.Panny Márie

   

327/1

1824

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

841

1

STĹP S PODSTAVCOM

trojboký,kamenný

   

61/1

1749

barok neskorý

Stanetti Dionýz

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

841

2

SOCHA

Panna Mária Immaculata

   

61/1

1749

barok neskorý

Stanetti Dionýz

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

841

3

SOCHA

sv.Jozef s dieťaťom

   

61/1

1749

barok neskorý

Stanetti Dionýz

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

841

4

SOCHA

sv.Florián

   

61/1

1749

barok neskorý

Stanetti Dionýz

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

841

5

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

   

61/1

1749

barok neskorý

Stanetti Dionýz

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

POMNÍK S RELIÉFMI

pamätník padlým,1944-45

3286

1

POMNÍK S RELIÉFMI

SNP

   

255/1

1974

bez slohových znakov

Pataky K.,Vicel J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

KOSTOL S AREÁLOM

pôv.kostol sv.Gála

12073

1

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

 

36

0

61/1

13.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

KOSTOL S AREÁLOM

pôv.kostol sv.Gála

12073

2

BAŠTA

kameň

  

0

61/1

13.st.

gotika raná

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

KOSTOL S AREÁLOM

pôv.kostol sv.Gála

12073

3

MÚR HRADBOVÝ

kameň

  

0

61/1

13.st.

gotika raná

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kľačno

Kľačno

KOSTOL S AREÁLOM

pôv.kostol sv.Gála

12073

4

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmaný

  

0

61/1

13.st.

gotika raná

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

KAŠTIEĽ

kaštieľ Novoveskovcov

177

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

470

470

220/4

2.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

HRADISKO

Hradisko Šiance

178

1

HRADISKO

neskúmané

  

0

1231

6.-4.st.pnl.

doba halštatská

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

HRADISKO

Hradisko Kostrín

179

1

HRADISKO

neskúmané

   

1193/1

5.-6.st.

doba halštatská

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

KOSTOL S AREÁLOM

kostol P.M.Kráľovnej anjelov

180

1

KOSTOL

r.k.Panny Márie Kráľovnej anjelov

 

25

25

1380

12.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Bacskady,Haupt-Stummer

2279

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

177

177

240

1760-65

barok

  

Rozpočtová organizácia

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Bacskady,Haupt-Stummer

2279

2

PARK

    

239/1,2,3,4,6

1.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Rozpočtová organizácia

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Janova Ves

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Bošáni,Langhamer

10988

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

33

33

76/3

pred 1779

eklektizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Janova Ves

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Bošáni,Langhamer

10988

2

PARK

anglický

   

60/1,72-75,77-79

1838

prírodnokrajinársky

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Janova Ves

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Bošáni,Langhamer

10988

3

BRÁNA

mrežová

   

76/3

1906

secesia

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Janova Ves

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Bošáni,Langhamer

10988

4

MOST

železný

   

76/3

1906

secesia

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Janova Ves

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Bošáni,Langhamer

10988

5

VÁZA

kamenná

   

77

1906

secesia

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

KOSTOL S AREÁLOM

kostol P.M.Kráľovnej anjelov

180

2

MÚR OHRADNÝ S BRÁNOU

kameň

   

1380

pred 1695

bez slohových znakov

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

KOSTOL S AREÁLOM

kostol P.M.Kráľovnej anjelov

180

3

KARNER ZÁKLADY

skúmaný čiastočne

   

1380

15.st.

bez slohových znakov

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves

KOSTOL S AREÁLOM

kostol P.M.Kráľovnej anjelov

180

4

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

skúmaný čiastočne

   

1379

12.st.

stredovek

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Kočovce

Kočovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Taberov kaštieľ,Rakovského kaš

1234

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

1

1

100

1730

barok

  

Príspevková organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Kočovce

Kočovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Taberov kaštieľ,Rakovského kaš

1234

2

PARK

    

101/1

2.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Príspevková organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Kočovce

Rakoľuby

KAŠTIEĽ

kaštieľ

1235

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

734

734

71/1

1650-1655

renesancia neskorá

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Nové Mesto nad Váhom

Kočovce

Rakoľuby

KRÍŽ

pamätný prícestný kríž

2401

1

KRÍŽ

rumunskí vojaci

   

4761/3

1945

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Kočovce

Kočovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Taberov kaštieľ,Rakovského kaš

1234

3

KONIAREŇ

solitér

 

40

40

105/1

19.st.

barok

  

Príspevková organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Kočovce

Kočovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Taberov kaštieľ,Rakovského kaš

1234

4

ODPOČÍVADLO

    

101/1

19.st.

   

Príspevková organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Kočovce

Kočovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Taberov kaštieľ,Rakovského kaš

1234

5

FONTÁNA

    

101/1

19.st.

   

Príspevková organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Kočovce

Kočovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Taberov kaštieľ,Rakovského kaš

1234

6

BUSTA NA PODSTAVCI

kameň,bronz

   

101/1

zač.20.st.

realizmus

  

Príspevková organizácia

 

Partizánske

Kolačno

Kolačno

HRADISKO

Hradisko,Hrad Michalov vrch

181

1

HRADISKO

skúmané čiastočne

  

0

2707

6.-4.st.pnl.

doba halštatská

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Prievidza

Koš

Koš

KOSTOL

presbytérium kostola

843

1

KOSTOL

r.k.sv.Ondreja

Hviezdoslavova ul.

799

799

502/32

pred 1409

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Košariská

Košariská

DOM ĽUDOVÝ

dom s výškou

620

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

61

61

23132/1

1886

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Myjava

Košariská

Košariská

DOM ĽUDOVÝ

usadlosť U Juhásza,dom s výšk.

622

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

89

89

27465/1

1843

ľudové staviteľstvo

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Myjava

Košariská

Košariská

FARA A PAM.TAB.

rodný dom M.R.Štefánika

2081

1

FARA PAMÄTNÁ

Štefánik M.R.

 

92

92

27474/1

1878

eklektizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Košariská

Košariská

FARA A PAM.TAB.

rodný dom M.R.Štefánika

2081

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Štefánik M.R.

 

92

92

27474/1

1919-1922

 

Mach (sochár)

 

Samospráva miest a obcí

 

Myjava

Košariská

Košariská

KOSTOL

evanjelický kostol

10965

1

KOSTOL

ev.a.v.

 

93

93

27475

1871-1878

historizmus

Liegl Anton (1871-78),Baroška M.(1946)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Košeca

Košeca

KOSTOL

kostol Nanebovzat.Panny Márie

739

1

KOSTOL

r.k.Nanebovzatia Panny Márie

 

493

493

894

1780-1833

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Košeca

Košeca

BRÁNA

brána bývalého cintorína

740

1

BRÁNA

vstupná

 

498

498

902

2.pol.17.st.

renesancia neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Košecké Podhradie

Veľké Košecké Podhradie

HRAD

Hrad Košeca

781

1

PALÁC HRADNÝ I.

hradné jadro

   

1072/1

2.pol.13.st.

stredovek

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Ilava

Košecké Podhradie

Veľké Košecké Podhradie

HRAD

Hrad Košeca

781

2

MÚR HRADBOVÝ

hradné jadro

  

0

1072/1

2.pol.13.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Ilava

Košecké Podhradie

Veľké Košecké Podhradie

HRAD

Hrad Košeca

781

3

PALÁC HRADNÝ II.

hradné jadro

  

0

1072/1

2.pol.13.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Ilava

Košecké Podhradie

Veľké Košecké Podhradie

HRAD

Hrad Košeca

781

4

NÁDVORIE HRADNÉ I.

hradné jadro

  

0

1072/1

2.pol.13.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Ilava

Košecké Podhradie

Veľké Košecké Podhradie

HRAD

Hrad Košeca

781

5

PRIEKOPA ŠIJOVÁ

predhradie

  

0

1072/1

2.pol.13.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Ilava

Košecké Podhradie

Veľké Košecké Podhradie

HRAD

Hrad Košeca

781

6

NÁDVORIE HRADNÉ II.

predhradie

  

0

1072/1

2.pol.13.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Prievidza

Kostolná Ves

Kostolná Ves

KOSTOL A CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

kostol Narodenia P.M.

842

1

KOSTOL

r.k.Narodenia Panny Márie

 

137

137

156

14.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Kostolná Ves

Kostolná Ves

KOSTOL A CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

kostol Narodenia P.M.

842

2

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmaný

  

0

156,155/1-2,155/4

2.pol.13.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Kostolná-Záriečie

Kostolná-Záriečie

POMNÍK

pomník padlým v r.1848-49

1236

1

POMNÍK

padlí r.1848-49

   

140

1875

   

Samospráva miest a obcí

 

Trenčín

Kostolná-Záriečie

Kostolná-Záriečie

KOSTOL

kostol sv.Kozmu a Damiána

1237

1

KOSTOL

r.k.sv.Kozmu a Damiána

 

103

103

1

1735-1736

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Krajné

Krajné

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Michala,fil

1239

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

156

156

241/1

kon.14.st.-1.tret.15.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Krajné

Krajné

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Michala,fil

1239

2

MÚR HRADBOVÝ

  

156

156

241/1

16.st.

renesancia raná

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Krajné

Krajné

ZVONICA

evanjelická zvonica

1240

1

ZVONICA

murovaná-tehla

 

158

158

233/4 overiť

19.st.

bez slohových znakov

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Krásno

Krásno

KOSTOL

románsky kostol-základy

188

1

KOSTOL ZÁKLADY

skúmané,prezentované

   

493

11.-12.st.

romanika

  

Samospráva miest a obcí

 

Trenčín

Krivosúd-Bodovka

Krivosúd-Bodovka

ZVONICA

zvonica

11800

1

ZVONICA

murovaná

  

0

155

2.pol.18.st.

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Kšinná

Kšinná

TABUĽA PAMÄTNÁ

pamätná tabuľa padlým v SNP

196

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

padlí v SNP

   

152

1954

   

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Kšinná

Kšinná

KOSTOL A CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

kostol sv.Kozmu a Damiána

200

1

KOSTOL

r.k.sv.Kozmu a Damiána

 

134

134

56

1.pol.13.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Bánovce nad Bebravou

Kšinná

Kšinná

KOSTOL A CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

kostol sv.Kozmu a Damiána

200

2

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

skúmaný čiastočne

  

0

56

1230-1250

romanika

  

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Kvašov

Kvašov

HRADISKO VÝŠINNÉ

Hradisko Ostrá hora

2221

1

HRADISKO VÝŠINNÉ

skúmané čiastočne

  

0

894/1,985,990;+Horovce: 582

eneolit

doba bronzová-lužická kultúra

  

Poľnohosp. družstvo

 

Ilava

Ladce

Ladce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Motešických

742

1

KAŠTIEĽ

chodbový,solitér

Hviezdoslavova ul.

1

1

558/1

1741-1747

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Ladce

Ladce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Motešických

742

3

PARK

 

Ladce

  

557/1,558/1,554/1-3,555/1,560,562,563,564

koniec 19.st.

prírodnokrajinársky

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Ladce

Ladce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Motešických

742

4

ALEJA

 

Ladce

  

554/1-3

koniec 19.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Ladce

Ladce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Motešických

742

5

SKLENÍK

 

Ladce

  

556

koniec 19.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Ladce

Ladce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Motešických

742

6

ALTÁNOK

 

Ladce

  

563

koniec 19.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Ladce

Ladce

POMNÍK

pomník padlým a umučeným v SNP

797

1

POMNÍK

padlí v SNP

   

151

1947

realizmus

Štefunko F.

 

Samospráva miest a obcí

 

Ilava

Ladce

Ladce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Motešických

742

2

KAPLNKA

r.k.sv.Valentína

Hviezdoslavova ul.

587

1

559

pred 1860

rokoko

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Lazy pod Makytou

Lazy pod Makytou

POMNÍK SO SOCHOU

pomník padlým v II.sv.v.

798

1

POMNÍK SO SOCHOU

padlí v II.sv.v.

   

3247

1953

socialistický realizmus

Snopek L., Svetlík J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

1

VEŽA OBYTNÁ

hradné jadro

 

403

403

1817/2

14.st.

gotika raná

  

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

2

MÚR HRADBOVÝ I.

hradné jadro

 

403

403

1817/2

14.st.

   

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

3

SCHODISKO

hradné jadro

 

403

403

1817/2,1817/1

14.st.

   

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

4

VEŽA STRÁŽNA

hradné jadro

 

403

403

1817/1

    

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

5

PALÁC HRADNÝ I.

hradné jadro

 

403

403

1817/2

14.st.

gotika

  

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

6

PALÁC HRADNÝ II.

hradné jadro

 

403

403

1817/2

2.pol.13.st.-zač.14.st.

gotika

  

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

7

NÁDVORIE HRADNÉ I.

hradné jadro

 

403

403

1817/2

2.pol.13.st.-zač.14.st.

gotika

  

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

8

TUNEL

hradné jadro

 

403

403

1817/2

13.st.-zač.14.st.

   

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

9

MÚR HRADBOVÝ II.

predhradie

 

403

403

1817/1

15./16.st.

   

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

10

BAŠTA BRÁNOVÁ

predhradie

 

403

403

1817/2

16.st.

renesancia

  

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

11

STAVBA HOSPODÁRSKA

predhradie

 

403

403

1817/1

16.-17.st.

renesancia

  

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

HRAD

Hrad Lednica

743

12

NÁDVORIE HRADNÉ II.

predhradie

 

403

403

1817/1

15./16.st.

   

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Púchov

Lednica

Lednica

KOSTOL

kostol sv.Jána Nepomuckého

744

1

KOSTOL

r.k.sv.Jána Nepomuckého

 

244

244

21

1732-1735

barok

Jankovič Š.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Lednica

Lednica

TABUĽA PAMÄTNÁ S RELIÉFOM

Komenský J.A.,1592-1670

799

1

TABUĽA PAMÄTNÁ S RELIÉFOM

Komenský Ján Amos

 

42

42

713

1957

realizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Lednica

Lednica

KOSTOL ZANIKNUTÝ S AREÁLOM

zaniknutý kostol s cintorínom

11848

1

KOSTOL ZANIKNUTÝ

skúmaný čiastočne

  

0

25,30/1

2.pol.13.st.

gotika raná

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Lednica

Lednica

KOSTOL ZANIKNUTÝ S AREÁLOM

zaniknutý kostol s cintorínom

11848

2

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmaný

  

0

25,30/1

2.pol.13.st.

stredovek

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Púchov

Lednické Rovne

Medné

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Medné

717

1

KAŠTIEĽ

solitér

Kaštieľska ul.

203

203

23

2.pol.18.st.

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Púchov

Lednické Rovne

Medné

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ Medné

717

2

PARK

 

Kaštieľska ul.

203

203

22,25,26

19.st.

prírodnokrajinársky

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Púchov

Lednické Rovne

Lednické Rovne

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Schreiberov kaštieľ,veľký kaš.

745

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

365

365

2/1

16.st.

barok neskorý

  

Akciová spoločnosť

 

Púchov

Lednické Rovne

Lednické Rovne

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Schreiberov kaštieľ,veľký kaš.

745

2

KOSTOL RUINA

r.k.sv.Michala

 

1203

1203

424

1640

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Lednické Rovne

Lednické Rovne

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Schreiberov kaštieľ,veľký kaš.

745

3

NÁHROBNÍK

kameň

   

3/1

1819

empír

  

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Lednické Rovne

Lednické Rovne

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Schreiberov kaštieľ,veľký kaš.

745

4

MAUZÓLEUM

Schreiber Jozef

 

1206

1206

3/4

1890

novorenesancia

Hauser E., Graf A.

 

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Lednické Rovne

Lednické Rovne

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Schreiberov kaštieľ,veľký kaš.

745

5

PARK

    

3/1,3/2,3/3

18.st.

prírodnokrajinársky

Lösler János,Wagner Wenzel,Rochel Anton

 

Samospráva miest a obcí

 

Púchov

Lednické Rovne

Lednické Rovne

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Schreiberov kaštieľ,veľký kaš.

745

6

NÁDRŽ VODNÁ

    

5

1800

   

Akciová spoločnosť

 

Púchov

Lednické Rovne

Lednické Rovne

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Schreiberov kaštieľ,veľký kaš.

745

7

SOCHA

Neptún

   

5

po 1800

   

Akciová spoločnosť

 

Púchov

Lednické Rovne

Lednické Rovne

KOSTOL

farský kostol sv.Michala

746

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

368

368

1

1926-1927

historizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Lehota pod Vtáčnikom

Lehota pod Vtáčnikom

KOSTOL

kostol sv.Cyrila a Metoda

844

1

KOSTOL

r.k.sv.Cyrila a Metoda

Podhradská ul.

186

4

1

1946-1949

funkcionalizmus

Koryčánek Jozef,Richter Ladislav,Ševčík Michal

 

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Livina

Livina

KOSTOL

kostol sv.Štefana Kráľa

11679

1

KOSTOL

r.k.sv.Štefana Kráľa

 

20

20

1/2

kon.12.st.-1.tret.13.st

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

PAMÄTNÍK

pamätník padlým v SNP

1244

1

TUMBA

padlí v SNP

   

8614/1

1953

 

Uher R., Svetlík J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

pomník padlým v I. a II.sv.v.

1245

1

PODSTAVEC

kamenný

   

495/3

1938

moderna

Soják Antonín,Beck Vladimír

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

FARA A PAM.TAB.

Rodný dom J.Holubyho,ev.fara

1246

1

FARA PAMÄTNÁ

Holuby J.Ľ.

 

215

215

4

1784

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

FARA A PAM.TAB.

Rodný dom J.Holubyho,ev.fara

1246

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Holuby J.Ľ.,Holuby K.

 

215

215

4

1927

 

Soják

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

pamätný dom

1248

1

DOM PAMÄTNÝ

Uher Miloš

 

272

272

197

20.st.

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

DOM PAMÄTNÝ A PAM.TAB.

pamätný dom

1248

2

TABUĽA PAMÄTNÁ S RELIÉFOM

Uher Miloš

 

272

272

197

1964

 

Uher Rudolf

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

DOM ĽUDOVÝ A PAM.TAB.

Rodný dom Samuela Štúra

2403

1

DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ

Štúr Samuel

 

43

43

434

2.pol.18.st.

ľudové staviteľstvo

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

DOM ĽUDOVÝ A PAM.TAB.

Rodný dom Samuela Štúra

2403

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Štúr Samuel

 

43

43

434

1969

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

PAMÄTNÍK

pamätník padlým v SNP

1244

2

SOCHA

partizán

   

8614/1

1953

 

Uher R., Svetlík J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

PAMÄTNÍK

pamätník padlým v SNP

1244

3

PANTEÓN

    

8614/1

1953

 

Uher R., Svetlík J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

pomník padlým v I. a II.sv.v.

1245

2

SOCHA

vojak

   

495/3

1938

moderna

Soják Antonín,Beck Vladimír

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lubina

Lubina

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

pomník padlým v I. a II.sv.v.

1245

3

SÚSOŠIE

ženský figurálny motív

   

495/3

1938

moderna

Soják Antonín,Beck Vladimír

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

1

VEŽA OBRANNÁ

hradné jadro

   

872

k.13.st.

gotika raná

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

2

MÚR HRADBOVÝ I.

hradné jadro

   

872

prelom 13. a 14.st.

gotika raná

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

3

VEŽA BRÁNOVÁ

hradné jadro

   

872

50.-60.r.13.st.

gotika raná

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

4

PALÁC HRADNÝ I.

hradné jadro

   

871,872

1614-1625

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

5

PALÁC HRADNÝ II.

hradné jadro

   

872

17.st.

renesancia neskorá

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

6

BASTIÓN

hradné jadro

   

873

16.st.

renesancia raná

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

7

BAŠTA DELOVÁ I.

hradné jadro

   

872

17.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

8

PALÁC HRADNÝ III.

hradné jadro

   

872

2.pol.15.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

9

NÁDVORIE HRADNÉ I.

hradné jadro

   

872

k.13.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

10

MÚR HRADBOVÝ II.

predbránie

   

872

1.pol.17.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

11

BAŠTA BRÁNOVÁ

predbránie

   

872

1.pol.17.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

12

BAŠTA DELOVÁ II.

predbránie

   

871

17.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

13

NÁDVORIE HRADNÉ II.

predbránie

   

872

17.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

14

MÚR HRADBOVÝ III.

predhradie I.

   

872

70.r.17.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

15

BOLVERK

predhradie I.

   

872

2.pol.17.st.

renesancia neskorá

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

16

NÁDVORIE HRADNÉ III.

predhradie I.

   

872

70.r.17.st.

renesancia neskorá

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

17

MÚR HRADBOVÝ IV.

predhradie II.

   

871

80.-90.r.17.st.

renesancia neskorá

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

18

NÁDVORIE HRADNÉ IV.

predhradie II.

   

871

80.-90.r.17.st.

renesancia neskorá

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

19

VAL

predhradie III.

   

871

 

renesancia neskorá

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

HRAD

Hrad Tematín

1226

20

NÁDVORIE HRADNÉ V.

predhradie III.

   

871

 

renesancia neskorá

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

1250

1

KAŠTIEĽ

  

102

102

1/2

1674

renesancia neskorá

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Nové Mesto nad Váhom

Lúka

Lúka

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

1250

2

PARK

   

0

1/1

18.st.

prírodnokrajinársky

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Púchov

Lúky

Lúky

KOSTOL

farský kostol sv.Bartolomeja

750

1

KOSTOL

r.k.sv.Bartolomeja

   

1/1

15.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Bánovce nad Bebravou

Malé Hoste

Malé Hoste

KOSTOL ZANIKNUTÝ

zaniknutý kostol

206

1

KOSTOL ZANIKNUTÝ

neskúmané,neprezentované

  

0

382/3?

13.st.

romanika

  

Samospráva miest a obcí

 

Bánovce nad Bebravou

Malé Hoste

Malé Hoste

BOŽIA MUKA

božia muka so sochou sv.Anny

207

1

BOŽIA MUKA

sv.Anna

   

1148/27

2.pol.19.st.

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Bánovce nad Bebravou

Malé Hoste

Malé Hoste

KOSTOL

kostol sv.Martina

11987

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

 

188

0

2

1781-1783

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Malé Uherce

Malé Uherce

MIESTO PAMÄTNÉ S POMNÍKOM

pomník prísahy

2056

1

POMNÍK

partizánska prísaha

  

0

278/2

1963

   

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Malinová

Malinová

POMNÍK SO SOCHOU

pomník padlým v SNP

915

1

POMNÍK SO SOCHOU

padlí v SNP

   

128/2

1954

socialistický realizmus

Ihriský V.

 

Samospráva miest a obcí

 

Trenčín

Melčice-Lieskové

Melčice

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Trojice

1251

1

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

 

127

127

6

1611

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Melčice-Lieskové

Melčice

KOSTOL S OPEVNENÍM

opevnený kostol sv.Trojice

1251

2

BRÁNA OPEVNENIA

murovaná-tehla

 

127

127

6

1611

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Melčice-Lieskové

Zemianske Lieskové

KAŠTIEĽ A PARK

Szilvayovský kaštieľ

2220

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

476

476

97

pol.17.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Melčice-Lieskové

Zemianske Lieskové

KAŠTIEĽ A PARK

Szilvayovský kaštieľ

2220

2

PARK

    

97

19.st.

prírodnokrajinársky

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Ilava

Mikušovce

Mikušovce pri Pruskom

HRADISKO VÝŠINNÉ

Malé hr.-Stará baňa

2223

1

HRADISKO VÝŠINNÉ

skúmané čiastočne

  

0

1015

Pravek

doba halštatská

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trenčín

Mníchova Lehota

Mníchova Lehota

KOSTOL S AREÁLOM

filiálny kostol sv.Trojice

1252

1

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

 

187

187

544

2.pol.14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Mníchova Lehota

Mníchova Lehota

KOSTOL S AREÁLOM

filiálny kostol sv.Trojice

1252

2

MÚR OHRADNÝ

kameň

 

187

187

544

16.-17.st.?

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Mníchova Lehota

Mníchova Lehota

KOSTOL S AREÁLOM

filiálny kostol sv.Trojice

1252

3

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmaný

 

187

187

544

14.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Modrová

Modrová

KOSTOL

farský kostol sv.Michala

1253

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

98

98

1/1

12.st.-14.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Moravské Lieskové

Moravské Lieskové

TABUĽA PAMÄTNÁ

Pochovaný na Slavíne

1254

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Smirnov N.N.

 

252

252

13511/4

1961

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Moravské Lieskové

Moravské Lieskové

TABUĽA PAMÄTNÁ

pamätná tabuľa

2406

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Adamovič Juraj

 

657

657

354

1969

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Moravské Lieskové

Moravské Lieskové

TABUĽA PAMÄTNÁ

pamätná tabuľa

2407

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Rázus Martin

 

23

23

33

1966

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Moravské Lieskové

Moravské Lieskové

TABUĽA PAMÄTNÁ

pamätná tabuľa

2408

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Hollý Jozef

 

23

23

33

1966

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Moravské Lieskové

Moravské Lieskové

POMNÍK

Pochovaný na Slavíne

2410

1

POMNÍK

Smirnov N.N.

  

0

21613 E

1961

   

Samospráva miest a obcí

 

Trenčín

Motešice

Horné Motešice

KÚRIA

kúria

1258

1

KÚRIA

blokový,solitér

Machnáčska ul.

88

88

50/1,50/2

zač.18.st.

barok

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Trenčín

Motešice

Horné Motešice

SÚSOŠIE NA PILIERI

Trojičný stĺp

1262

1

SÚSOŠIE

sv.Trojica

Machnáčska ul.

 

0

48

    

Samospráva miest a obcí

 

Trenčín

Motešice

Dolné Motešice

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

1259

1

KOSTOL

r.k.Narodenia Panny Márie

 

26

26

1

pol.13.st.-okolo 1309

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Motešice

Dolné Motešice

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

1259

2

MÚR OHRADNÝ S BRÁNOU

  

26

26

1

pol.13.st.-okolo 1309

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Motešice

Dolné Motešice

KAPLNKA A NÁHROBNÍK

kaplnka a náhrobník

1260

1

KAPLNKA

r.k.sv.Jána Nepomuckého

  

27

2/1

1716

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Motešice

Dolné Motešice

KAPLNKA A NÁHROBNÍK

kaplnka a náhrobník

1260

2

NÁHROBNÍK

pieskovec

Dolné Motešice

 

27

2/1

2.pol.17.st.

barok raný

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Motešice

Dolné Motešice

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

1259

3

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmaný

 

26

26

1

pol.13.st.-okolo 1309

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trenčín

Motešice

Dolné Motešice

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

1259

4

NÁHROBNÍK

kameň

 

26

26

1

17.st.-18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Myjava

Myjava

DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ S AREÁLOM

Múzeum Slov.národných rád

637

1

DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ I.

I.SNR-1848,hurbanovci

Štúrova ul.

276

2

1406/1

1/3 19.st.

ľudové staviteľstvo

 

OP

Príspevková organizácia

 

Myjava

Myjava

Myjava

DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ S AREÁLOM

Múzeum Slov.národných rád

637

2

DOM ĽUDOVÝ II.

kameň,tehla nepálená

Štúrova ul.

275

4

1405

1927-28

ľudové staviteľstvo

 

OP

Príspevková organizácia

 

Myjava

Myjava

Myjava

DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ S AREÁLOM

Múzeum Slov.národných rád

637

3

DOM ĽUDOVÝ III.

tehla pálená

Štúrova ul.

274

6

1404/1

1941-42

ľudové staviteľstvo

 

OP

Príspevková organizácia

 

Myjava

Myjava

Myjava

DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ S AREÁLOM

Múzeum Slov.národných rád

637

4

PRÍSTAVBA

s ohrad.múrom+plastikami

Štúrova ul.

 

0

1406/1,1406/2

1967-68

moderna

Kusý Martin

OP

Príspevková organizácia

 

Myjava

Myjava

Myjava

DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ S AREÁLOM

Múzeum Slov.národných rád

637

5

ZÁHRADA

 

Štúrova ul.

 

0

1404/1,1404/2

1.tretina 19.st.

  

OP

Príspevková organizácia

 

Myjava

Myjava

Myjava

DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ S AREÁLOM

Múzeum Slov.národných rád

637

6

TABUĽA PAMÄTNÁ

hurbanovci

Štúrova ul.

276

2

1406/1

1948

  

OP

Príspevková organizácia

 

Myjava

Myjava

Myjava

KOSTOL A PAM.TAB.

evanjelický kostol

640

1

KOSTOL

ev.a.v.

Štefánikovo nám.

515,2

515

2037

1784-85

barok neskorý

Vogler

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Myjava

Myjava

KOSTOL A PAM.TAB.

evanjelický kostol

640

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Krman Daniel

Štefánikovo nám.

515

515

2030

pred 1967

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Myjava

Myjava

KOSTOL A BRÁNA

kostol sv.Štefana

644

1

KOSTOL

r.k.sv.Štefana

1.mája nám.

1

 

2058

1697-pred 1717

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Myjava

Myjava

Turá Lúka

POMNÍK

pomník 12 poprav.evanjelikom

756

1

POMNÍK

popravení evanjelici

  

0

7084/1

1938

   

obce a mestá

 

Myjava

Myjava

Turá Lúka

DOM PAMÄTNÝ

pamätný dom

10057

1

DOM PAMÄTNÝ

Jurkovič Dušan

 

84

84

393-6

17.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Myjava

Myjava

Myjava

KOSTOL A BRÁNA

kostol sv.Štefana

644

2

BRÁNA

murovaná

1.mája nám.

1

 

2058

1697-pred 1717

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Partizánske

Nadlice

Nadlice

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Jána Nepomuckého

209

1

PILIER

štvorboký,kamenný

   

63/1

1794

ľudová práca

  

Samospráva miest a obcí

 

Partizánske

Nadlice

Nadlice

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Jána Nepomuckého

209

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

  

0

63/1

1794

ľudová práca

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nedožery-Brezany

Brezany

KOSTOL

kost.sv.Heleny a Krista Kráľa

819

1

KOSTOL

r.k.sv.Heleny

Hviezdoslavova ul.

624

97

361

okolo 1409

gotika

Štorm B.(r.1938)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nedožery-Brezany

Nedožery

KAPLNKA

kópia kaplnky P.M.Ružencovej

845

1

KAPLNKA-KÓPIA

r.k.Panny Márie Ružencovej

 

152

152

142,143

1987

bez slohových znakov

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nedožery-Brezany

Nedožery

TABUĽA PAMÄTNÁ

Jazykovedec,pedagóg

916

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Benedikt z Nedožier V.

   

126

1933

bez slohových znakov

Novotný Š.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nedožery-Brezany

Nedožery

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

1756

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaný

Nedožerského V.B. ul.

199

95

286

1911

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Nedožery-Brezany

Nedožery

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

1756

2

SÝPKA

murovaný

Nedožerského V.B. ul.

199

95

286

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trenčín

Nemšová

Nemšová

KOSTOL

kostol sv.Michala archanjela

10997

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala archanjela

Mierové nám.

56

1

1

1762-1766

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KOSTOL

kost.Sťatia sv.Jána Krstiteľa

848

1

KOSTOL

r.k.sv.Jána Krstiteľa

SNP nám.

2

2

8

zač.15.st.

novogotika

Szehl O.(r.1904-1907)

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KAPLNKA

kaplnka P.M.Sedembolestnej

849

1

KAPLNKA

r.k.Panny Márie Sedembolestnej

Prievidzská ul.

 

0

133

1770

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

850

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

SNP nám.

9

21

26/1

1596

renesancia

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

HRADISKO VÝŠINNÉ

Hradisko Vyšehrad

2165

1

HRADISKO VÝŠINNÉ

skúmané

Nitrianske Pravno

   

pravek-latén

stredovek

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

DOM MEŠTIANSKY

kúria Briestenských

2619

1

DOM MEŠTIANSKY

dvojdom

SNP nám.

158,159

45-47

414/1,413

17.st.

renesancia

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Vyšehradné

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom s výškou

10694

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaný

 

898

898

76

1873

ľudové staviteľstvo

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Vyšehradné

ZVONICA

drevená zvonica

11000

1

ZVONICA DREVENÁ

zrubová,rámová konštrukcia

 

927

927

340/2

1802

ľudové staviteľstvo

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

BUDOVA ADMINISTRATÍVNA

obecný úrad,radnica,býv.hosti.

11486

1

BUDOVA ADMINISTRATÍVNA

solitér

SNP nám.

1

1

1/1

1640

secesia

Briestenský ml. A.,Koberling A.

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Vyšehradné

DOM ĽUDOVÝ

U Jožka,komorový dom s výškou

11614

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná-kamenná konštrukcia

 

849

31

282

2./2 19.st.-k.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

1

KALVÁRIA

   

0

2175

1933-37

bez slohových znakov

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

2

KAPLNKA I.

Večere Pánovej

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

3

KAPLNKA II.

Olivovej hory

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

4

KAPLNKA III.

Judášovej zrady

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

5

KAPLNKA IV.

Zapretia Krista

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

6

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY I

1.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

7

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY II

2.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

8

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY III

3.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

9

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY IV

4.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

10

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY V

5.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

11

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY VI

6.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

12

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY VII

7.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

13

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY VIII

8.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

14

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY IX

9.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

15

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY X

10.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

16

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY XI

11.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

17

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY XII

12.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

18

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY XIII

13.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

19

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY XIV

14.zastavenie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

20

KAPLNKA V.

Ecce Homo

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

21

KAPLNKA VI.

Petrov nárek,Judášovo zúfanie

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

22

KAPLNKA VII.

Panna Mária Bolestná

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

23

KAPLNKA VIII.

Arma Christi

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

24

KAPLNKA IX.

r.k.Ukrižovania Krista

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

25

KAPLNKA X.

r.k.Božieho hrobu

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

26

KAPLNKA XI.

Zmŕtvychvstania Krista

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

27

KAPLNKA XII.

r.k.Nanebovstúpenia Pána

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

28

KAPLNKA XIII.

r.k.Božského srdca

  

0

2175

1933-37

novogotika

Mayer F.(fy.Hofkunstanstalt), Köberling A.(stav.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KALVÁRIA

kalvária

11954

29

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

  

0

2175

1933-37

novogotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

11993

1

PODSTAVEC

kamenný

SNP nám.

 

0

6/7

1740

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

11993

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

SNP nám.

 

0

6/7

1.pol.18.st.

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

11993

3

OPLOTENIE

kovové

SNP nám.

 

0

6/7

20.r.20.st.

  

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

SOCHA NA STĹPE

mariánsky stĺp,Immaculata

11994

1

PODSTAVEC

kamenný

SNP nám.

 

0

1/3

1.pol.18.st.

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

SOCHA NA STĹPE

mariánsky stĺp,Immaculata

11994

2

STĹP

valcový,kamenný

SNP nám.

  

1/3

1.pol.18.st.

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

SOCHA NA STĹPE

mariánsky stĺp,Immaculata

11994

3

SOCHA

Panna Mária Immaculata

SNP nám.

  

1/3

1.pol.18.st.

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

SOCHA NA STĹPE

mariánsky stĺp,Immaculata

11994

4

OPLOTENIE

kovové

SNP nám.

 

0

1/3

1929

  

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

KAPLNKA

kaplnka sv.Jána pri Solke

12037

1

KAPLNKA

r.k.sv.Jána Nepomuckého

  

0

2176

1804

barok

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

BOŽIA MUKA

božia muka

12045

1

BOŽIA MUKA

prícestná

  

0

2181/1

1869-1887

ľudová práca

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

BOŽIA MUKA

božia muka

12046

1

BOŽIA MUKA

prícestná

  

0

1405/1

pred 1783

ľudová práca

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrianske Rudno

Nitrianske Rudno

KOSTOL

farský kostol

847

1

KOSTOL

r.k.sv.Svorada+Benedikta

Nitrianske Rudno

455

18

658

1801

klasicizmus

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Sučany

Nitrianske Sučany

KOSTOL

kostol sv.Filipa a Jakuba

852

1

KOSTOL

r.k.sv.Filipa a Jakuba

SNP Nám.

2

2

1/2

1737

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrianske Sučany

Nitrianske Sučany

HROB S NÁHROBKOM

Madvov hrob

11382

1

HROB S NÁHROBKOM

Madva František

Nitrianske Sučany

 

0

2

1897

   

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nitrica

Dvorníky nad Nitricou

KAPLNKA PRÍCESTNÁ

prícestná kaplnka

846

1

KAPLNKA PRÍCESTNÁ

r.k.Panny Márie Sedembolestnej

  

487

 

50.r.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nitrica

Račice

HRADISKO VÝŠINNÉ

Hradisko Račice

2164

1

HRADISKO VÝŠINNÉ

neskúmané

   

359/1

700-400pnl.

doba halštatská

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Prievidza

Nitrica

Račice

KAPLNKA

kaplnka Božského Srdca

11983

1

KAPLNKA

r.k.Božského srdca

  

0

276/2

1920

novogotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nová Bošáca

Nová Bošáca

HROB SPOLOČNÝ S NÁHROBNÍKOM

náhrobník padlých sov.vojakov

1263

1

HROB SPOLOČNÝ S NÁHROBNÍKOM

sov.armáda

   

8024/1

1946

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nová Bošáca

Nová Bošáca

POMNÍK

pomník Španie

2034

1

POMNÍK

padlí partizáni

   

7818

1964

 

Mazan Ján

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nová Bošáca

Nová Bošáca

HROB SPOLOČNÝ S NÁHROBNÍKOM

spoločný hrob so sochou

2261

1

HROB SPOLOČNÝ S NÁHROBNÍKOM

sov.armáda

   

10010

1945

 

Jančík Miroslav

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nová Bošáca

Nová Bošáca

HROB SPOLOČNÝ S NÁHROBNÍKOM

spoločný hrob so sochou

2261

2

SOCHA

sov.vojak

   

10010

1945

 

Fízel Jozef

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nová Lehota

Nová Lehota

HROB S NÁHROBNÍKOM

hrob padlých v SNP

2415

1

HROB S NÁHROBNÍKOM

padlí v SNP

  

0

412/1

1969

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nová Ves nad Váhom

Nová Ves nad Váhom

KOSTOL

kostol sv.Martina biskupa

11988

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

 

27

0

624

kon.13.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nováky

Nováky

KOSTOL

kostol sv.Mikuláša

853

1

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

SNP nám.

638

1

1

14.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nováky

Nováky

KLÁŠTOR KANONISIEK

kláštor kanonisiek Notre Dame

854

1

KLÁŠTOR KANONISIEK

 

SNP nám.

194

30

1711/1

17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nováky

Nováky

KAPLNKA POHREBNÁ

kaplnka Juliánka

855

1

KAPLNKA POHREBNÁ

sv.Juliany

Hlinku A. ul.

1487

0

1799/2

1839

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nováky

Nováky

KÚRIA

kúria

856

1

KÚRIA

solitér

SNP nám.

174

23

52/1

1.štvrt.16.st

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nováky

Nováky

SOCHA

socha sv.Vendelína

859

1

SOCHA

sv.Vendelín

Bane mládeže ul.

426

0

1565/2

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Nováky

Nováky

SOCHA NA PILIERI

Mariánsky stĺp

860

1

PILIER

 

SNP nám.

  

1

1716

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Prievidza

Nováky

Nováky

BOŽIA MUKA

Pieta

861

1

BOŽIA MUKA

prícestná

Hlinku A. ul.

 

0

1801/5

1798

klasicizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Prievidza

Nováky

Nováky

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

pamätník SNP

3287

1

POMNÍK SO SÚSOŠÍM

SNP

SNP nám.

  

255/1

1960-64

moderna

Kavecký T.

 

Samospráva miest a obcí

 

Prievidza

Nováky

Nováky

SOCHA NA PILIERI

Mariánsky stĺp

860

2

SOCHA

Panna Mária s dieťaťom

SNP nám.

  

1

1716

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

DOM MEŠTIANSKY A SÝPKA

Dom robotníckeho hnutia,Dexia

1265

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,nárožný

Slobody nám.

1

1

4410

pol.14.st.

renesancia

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

DOM PAMÄTNÝ

pamätný dom

1267

1

DOM PAMÄTNÝ

Podjavorinská Ľudmila

Klčova ul.

98

23

919/2

19.st.

historizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

NÁHROBNÍK

náhrobník V.P.Ljubovského

1269

1

NÁHROBNÍK

Ljubovský V.P.

   

4066

1945

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

POMNÍK S BUSTOU

Busta J.M.Hurbana

1270

1

POMNÍK S BUSTOU

Hurban J.M.

  

0

4066

1928

 

Pospíšil J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

NÁHROBNÍK

náhrobník umučených antifašist

1271

1

NÁHROBNÍK

umučení antifašisti

   

3164/1

1956

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

POMNÍK S BUSTOU

Botanik a národovec

1272

1

POMNÍK S BUSTOU

Holuby J.Ľ.

   

4066

1963

 

Koniarek J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

DOM MEŠTIANSKY

múzeum

1273

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Slobody nám.

 

4

4406

17.st.

barok

 

PZ

vyšší územný celok

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

DOM MEŠTIANSKY

Grambličkovec

1274

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Slobody nám.

15

15

4428,4429,4430,4431,4432

2.pol.15.st.

barok neskorý

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

KÚRIA

meštiansky dom "Žilinčan"

1275

1

KÚRIA

 

Hurbanova ul.

753

2

4068

pred 1530

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol,prepoštský kost.

1277

1

KOSTOL

r.k.Narodenia Panny Márie

Gábriša J. ul.

6475

21

1

pred pol.13.st.

barok

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol,prepoštský kost.

1277

2

MÚR HRADBOVÝ

 

Gábriša J. ul.

60

21

2

17.st.

barok

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol,prepoštský kost.

1277

3

PALÁC PREPOŠTSKÝ

 

Gábriša J. ul.

60

21

3

po 1414

barok

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1280

1

PODSTAVEC

hranolový

Gábriša J. ul.

  

9

1804

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol,prepoštský kost.

1277

4

SOCHA

Panna Mária s dieťaťom

Gábriša J. ul.

  

2

2.pol.18.st.

barok neskorý

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SOCHA NA STĹPE

Morový stĺp,Mariánsky stĺp

1279

1

PODSTAVEC

dvojstupňový

Slobody nám.

 

0

4420

1696

barok

Pavol Zambokrety

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

KAPLNKA

kaplnka sv.Ondreja

1281

1

KAPLNKA

r.k.sv.Ondreja

Čsl.armády ul.

  

4020

1719

barok

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

1283

1

PODSTAVEC

dvojstupňový

Slobody nám.

  

4417/1

1762

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

KAPLNKA

kaplnka Panny Márie Šaštínskej

1284

1

KAPLNKA

r.k.Panny Márie Šaštínskej

Holubyho ul.

  

218

17.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

NÁHROBNÍK

symb.náhrob.umuč.antifašistov

2417

1

NÁHROBNÍK

umučení antifašisti

  

0

3164/1

1956

   

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

POMNÍK

pomník padlým v I.sv.v.

2418

1

POMNÍK

padlí v I.sv.v.

   

4066

1935

 

Motoška Frico, Sládek Juraj

 

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

ŠKOLA

Bývalá evanjelická škola

2526

1

ŠKOLA

ev.a.v.

Komenského ul.

773

2

4413

1883-84

eklektizmus

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom,Ľudoprint

2527

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Komenského ul.

775

3

4412/1

Pol.18.st.

historizmus

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

HOSTINEC

Zlatý jeleň,prepriahacia stan.

11568

1

HOSTINEC PRÍCESTNÝ

prejazdový,nárožný

Slobody nám.

22

24

4366/1,4366/4

15.-16.st.

renesancia neskorá

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

BANKA

Ľudová banka,Slovenská banka

11906

1

BANKA

nárožná

Čsl.armády ul.

74

12

211/1

1906

historizmus

Harminc M.M.

PZ

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

DOM MEŠTIANSKY A SÝPKA

Dom robotníckeho hnutia,Dexia

1265

2

SÝPKA

radová

Komenského ul.

776

4

4411

1764

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SOCHA NA STĹPE

Morový stĺp,Mariánsky stĺp

1279

2

STĹP

valcový

Slobody nám.

 

0

4420

1696

barok

Pavol Zambokrety

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SOCHA NA STĹPE

Morový stĺp,Mariánsky stĺp

1279

3

STĹP-KÓPIA

valcový

Slobody nám.

 

0

4420

1981

barok-kópia

Chamutti L., Chamutti L.ml.

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SOCHA NA STĹPE

Morový stĺp,Mariánsky stĺp

1279

4

SOCHA

Panna Mária s dieťaťom

Slobody nám.

 

0

4420

1696

barok

Pavol Zambokrety

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Floriána

1283

2

SOCHA

sv.Florián

Slobody nám.

  

4417/1

1762

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1280

2

PODSTAVEC

hranolový

Gábriša J. ul.

  

9

1804

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1280

3

PODSTAVEC

hranolový

Gábriša J. ul.

  

9

1804

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1280

4

SOCHA

Panna Mária

Gábriša J. ul.

  

9

1804

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1280

5

SOCHA

sv.Ján Evanjelista

Gábriša J. ul.

  

9

1804

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1280

6

RELIÉF

sv.Mária Magdaléna

Gábriša J. ul.

  

9

1804

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Golgota,súsošie malej Kalvárie

1280

7

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

Gábriša J. ul.

  

9

1804

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Očkov

Očkov

MOHYLA A POHREBISKO

Mohyla a pohrebisko Očkov

1289

1

MOHYLA A POHREBISKO

skúmané,prezentované

  

0

500/1,500/2,499

12.st.p.n.l.

doba bronzová-velatická kultúra

  

Samospráva miest a obcí

 

Nové Mesto nad Váhom

Očkov

Očkov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

1290

1

PODSTAVEC

hranolový,štvorboký

  

0

303

1749

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Očkov

Očkov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

1290

2

STĹP

valcový

  

0

303

1749

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Nové Mesto nad Váhom

Očkov

Očkov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

1290

3

SOCHA