5507.csv

Číselník: platný

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 November, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id idc4a99174-1057-433f-b036-38c4d6cbe7f8
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id03491606-464c-4c98-a44b-13029fb5ed8b
Id revízií revision_idf4689400-7e73-4fc4-b4fe-59a8f2633c5c
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid