Spotreba CaO (2017)

Štatisticky spracované údaje z Hlásenia o spotrebe hnojív k 31.12.2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 18 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idd71b737e-ed82-48d1-a7cc-0494d2b03b0b
last_modifiedpred 10 mesiacmi
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idfbdb48d4-e718-498e-89cb-a980459660bd
Id revízií revision_idf1cda099-4388-4aec-862c-384ed9af0685
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid