Spotreba CaO (2018)

Štatisticky spracované údaje z Hlásenia o spotrebe hnojív k 31.12.2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id1f2b0b78-9387-4fd4-836a-2d58dd92f608
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idfbdb48d4-e718-498e-89cb-a980459660bd
Id revízií revision_id68a1397c-ae45-4ffa-98c0-a6c208244218
Stav statedeleted
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid