Register odborne spôsobilých osôb na nákup, ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 Júl, 2017
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id1ecc7e54-feea-4648-977b-f1d72bbd7542
Správca maintainer385D0492-87EF-4255-8C93-16B7E321207F
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_idaf262690-a8e5-4089-9e82-8f6b42db162f
Id revízií revision_id3690918c-6065-4a2b-9e42-1a94e4265a42
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid