XML formát

Z obsahu datasetu

Veľký projekt je projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie (Európske štrukturálne a investičné fondy) definovaný v čl. 100 všeobecného nariadenia (Nariadenie EP a Rady (EÚ) č....

Zdroj: Zoznam veľkých projektov OPII

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id4f3c216f-d1bf-4b50-bd2d-54805b96d8aa
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpriebežne
Resource Group Id resource_group_idadbd73b7-6088-4a9b-b5d3-f5034e1f71a7
Id revízií revision_id1f9ff743-1a5a-4967-98c9-97f0cf6db549
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid