ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poživatín
Por.č. Titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko Číslo osvedčenia  Dátum vydania  Platnosť do
1. Anna Katušinová, Lukavica č. 53 BJ/2006/564 8/21/2006 8/21/2011
2. Mária Štrusová, L. Novomestského 7, Bardejov BJ/2006/547 8/21/2006 8/21/2011
3. Oľga Hanišová, Fričkovce 163,  Hertník BJ/2006/550 8/21/2006 8/21/2011
4. Marta  Gburová, Hervartov 119 BJ/2006/552 8/21/2006 8/21/2011
5. Jana  Evinová, Vyšná Voľa  56 BJ/2006/553 8/21/2006 8/21/2011
6. Eva  Gajdošová ,Pod Papierňou 42,  Bardejov BJ/2006/555 8/21/2006 8/21/2011
7. Katarína  Lišivková, Slovenská ul. 6  Bardejov BJ/2006/556 8/21/2006 8/21/2011
8. Marta  Maceková, Šiba č.5     08622 Klušov BJ/2006/558 8/21/2006 8/21/2011
9. Mária  Prokopovičová, Klušov  252 BJ/2006/559 8/21/2006 8/21/2011
10. Anna  Benková – Rybárová, Ťačevská 12,  Bardejov  BJ/2006/560 8/21/2006 8/21/2011
11. Anna  Humeníková, Komenského 20,  Bardejov BJ/2006/561 8/21/2006 8/21/2011
12. Mária  Švecová, Hrabovec 6 BJ/2006/562 8/21/2006 8/21/2011
13. Helena  Krušková, Chmeľová 40,    08635 Becherov BJ/2006/545 8/21/2006 8/21/2011
14. Jana  Vašková, Andreja Svianteka 20  Bardejov BJ/2006/551 8/21/2006 8/21/2011
15. Matej  Polák, Fučíkova 39,  Bardejov BJ/2006/540 8/21/2006 8/21/2011
16. Jana  Skošníková, Ludvíka Svobodu 10,  Bardejov BJ/2006/541 8/21/2006 8/21/2011
17. Tatiana  Mašlárová, Kružlov 245 BJ/2006/566 8/21/2006 8/21/2011
18. Danka  Sisáková, Gaboltov 29 BJ/2006/538 8/21/2006 8/21/2011
19. Kamila  Bartková, Bc., Raslavice 359/8 BJ/2006/567 8/21/2006 8/21/2011
20. Dana  Lišivková ,Gerlachov 231,  08604 Kružlov BJ/2006/554 8/21/2006 8/21/2011
21. Helena  Jajková, Lenartov 6,   08606  Malcov BJ/2006/546 8/21/2006 8/21/2011
22. Jana  Džalajová, Marhaň 217 BJ/2006/549 8/21/2006 8/21/2011
23. Peter  Kosár, Komenského 39,  Bardejov BJ/2006/569 8/21/2006 8/21/2011
24. Monika  Kostárová ,Hrabovec 79 BJ/2006/568 8/21/2006 8/21/2011
25. Ľuba Sivaková, Kurov 166,  08604 Kružlov BJ/2006/563 8/21/2006 8/21/2011
26. Mária  Štefančíková ml., Ťačevská 16, Bardejov BJ/2006/544 8/21/2006 8/21/2011
27. Mária  Štefančíková st., Ťačevská 16, Bardejov BJ/2006/543 8/21/2006 8/21/2011
28. Viera  Štefančíková, Komenského 20, Bardejov   BJ/2006/571 8/21/2006 8/21/2011
29. Jozefína  Miňová, Kurima,  Nižná 6/6   BJ/2006/565 8/21/2006 8/21/2011
30. Júlia Šimcová ,Podhradie 33,  08633 Zborov BJ/2006/542 8/21/2006 8/21/2011
31. Viera  Kačmárová, Malcov 258 BJ/2006/539 8/21/2006 8/21/2011
32. Dušan  Skladaný, Mgr., Komenského 20 Bardejov BJ/2006/578 8/21/2006 8/21/2011
33. Mária Ščešňaková, Vaniškovce191 BJ/2006/548 8/21/2006 8/21/2011
34. Anna Piterová, Gerlachov 13 BJ/2006/557 8/21/2006 8/21/2011
35. Ing.Peter Klimek, Zlaté 36, Rokytov BJ/2006/814 11/27/2006 11/27/2011
36. Mária Hudáková, Bezručova 25, Bardejov BJ/2006/813 11/27/2006 11/27/2011
37. Radovan Hankovský, Zlaté 36, Rokytov BJ/2006/812 11/27/2006 11/27/2011
38. Juraj Rákossy, Pod Papierňou 50, Bardejov BJ/2006/803 11/27/2006 11/27/2011
39. Ján Packa, Porúbka 1 BJ/2006/802 11/27/2006 11/27/2011
40. Marcel Mihalik,Dlhý Rad 4, Bardejov BJ/2006/801 11/27/2006 11/27/2011
41. Jana Hudáková,J.Greššáka 11, Bardejov BJ/2006/800 11/27/2006 11/27/2011
42. Janka Jendrejová, Gorlická 4, Bardejov BJ/2006/799 11/27/2006 11/27/2011
43. Alena Holtmanová, Pod Papierňou 9, Bardejov BJ/2006/798 11/27/2006 11/27/2011
44. Viera Lehotská, Pod Papierňou 50, Bardejov BJ/2006/797 11/27/2006 11/27/2011
45. Daniela Luterančíková, Moyzesova 11, Bardejov BJ/2006/796 11/27/2006 11/27/2011
46. Marta Kapsdorferová,Komenského 26, Bardejov BJ/2006/795 11/27/2006 11/27/2011
47. Ingrid Gdovinová-Hudáková,Nižná Voľa 11,Lukavica BJ/2006/794 11/27/2006 11/27/2011
48. Alena Džundová,Malcov 206 BJ/2006/793 11/27/2006 11/27/2011
49. Eva Paľová-Kočiščaková,A.Svianteka 2,Bardejov BJ/2006/792 11/27/2006 11/27/2011
50. Renáta Cigľariková,Šiba 49, Klušov BJ/2006/791 11/27/2006 11/27/2011
51. Eva Vantová,Komenského 27, Bardejov BJ/2006/790 11/27/2006 11/27/2011
52. Viera Vabnová, Komenského 8, Bardejov BJ/2006/789 11/27/2006 11/27/2011
53. Eva Hudáková,Nižná Polianka 57 BJ/2006/788 11/27/2006 11/27/2011
54. Marta Zámborská, Vyšná Polianka 32 BJ/2006/787 11/27/2006 11/27/2011
55. Ing.Marián Reviľak, Tarnov 31, Rokytov BJ/2006/786 11/27/2006 11/27/2011
56. Anna Pisanská,Brezová 41, Bardejovská Nová Ves BJ/2006/785 11/27/2006 11/27/2011
57. Vladimír Vojtko, Brazová 46, Bardejovská Nová Ves BJ/2006/784 11/27/2006 11/27/2011
58. Iveta Zamborská, Klušov 46 BJ/2006/783 11/27/2006 11/27/2011
59. Viera Gajdošová,Poštárka 129, Bardejov BJ/2006/782 11/27/2006 11/27/2011
60. Eva Palšová,Sázavského 10, Bardejov BJ/2006/781 11/27/2006 11/27/2011
61. Františka Kmecová,L.Svobodu 17, Bardejov BJ/2006/780 11/27/2006 11/27/2011
62. Daniela Boušková,Mičkova 20, Bardejov BJ/2006/779 11/27/2006 11/27/2011
63. Anna Briškárová,Rešov 40 BJ/2006/778 11/27/2006 11/27/2011
64. Anna Riznerová,Lukavica 95 BJ/2006/777 11/27/2006 11/27/2011
65. Lucia Harčariková,Pod Papierňou 46, Bardejov BJ/2006/776 11/27/2006 11/27/2011
66. Jana Vasiľková,Vaniškovce 34, Raslavice BJ/2006/775 11/27/2006 11/27/2011
67. Ľudmila Porubská,Richvald 220, Bardejov BJ/2006/774 11/27/2006 11/27/2011
68. Rastislav Packa, Porúbka 1 BJ/2006/773 11/27/2006 11/27/2011
69. Iveta Mochnacká, Hervartov 140 BJ/2006/772 11/27/2006 11/27/2011
70. Darina Jelínková,Vyšná 307/7, Raslavice BJ/2006/771 11/27/2006 11/27/2011
71. Anna Michlišinová, Osikov 152, Hertník BJ/2006/770 11/27/2006 11/27/2011
72. Slávka Bašistová, Toplianska 453/1, Raslavice BJ/2006/769 11/27/2006 11/27/2011
73. Eva Krakovská, Janovce 25 BJ/2006/768 11/27/2006 11/27/2011
74. Vladimír Micheľ, Osikov 10 BJ/2006/767 11/27/2006 11/27/2011
75. Anna Vančíková, Osikov 228 BJ/2006/766 11/27/2006 11/27/2011
76. Jana Tarasovičová, Raslavice, Vyšná 284/49 BJ/2006/765 11/27/2006 11/27/2011
77. Mária Stavarová, Tročany 61, Raslavice BJ/2006/764 11/27/2006 11/27/2011
78. Ján Cimbaľák, Frička 24, Gaboltov BJ/2006/801 11/27/2006 11/27/2011
79. Mária Pribulová, Hlavná 650/98, Raslavice BJ/2006/762 11/27/2006 11/27/2011
80. Helena Kuchtová, Ku Amfiteátru 574, Raslavice BJ/2006/761 11/27/2006 11/27/2011
81. Slavomír Ščerba, Nábrežná 498/13, Svidník BJ/2006/760 11/27/2006 11/27/2011
82. Stanislav Kaščák, Nová Polianka 18, Svidník BJ/2006/759 11/27/2006 11/27/2011
83. Jaroslav Drimák, Nová Polianka 20, Svidník BJ/2006/758 11/27/2006 11/27/2011
84. Mária Lainczová, SNP 282, Zborov  BJ/2006/757 11/27/2006 11/27/2011
85. Dušan  Skladaný, Mgr., Komenského 20 Bardejov BJ/2006/578 11/27/2006 11/27/2011
86. Alžbeta Vošková,Ľ.Svobodu 13, Bardejov BJ/2006/737 11/29/2006 11/29/2011
87. Beáta Šenitková, Ťačevská 8, Bardejov BJ/2006/739 11/29/2006 11/29/2011
88. Jana Tomondyová, A.Svianteka 19, Bardejov BJ/2006/743 11/29/2006 11/29/2011
89. Tamara Piterová - Bučková,Gerlachov 28 BJ/2006/746 11/29/2006 11/29/2011
90. Oľga Mihaľuvová,Komenského 11,Bardejov BJ/2006/740 11/29/2006 11/29/2011
91. Jana Hudáková, A.Svianteka 5, Bardejov BJ/2006/738 11/29/2006 11/29/2011
92. Anna Grohoľová, Richvald 95 BJ/2006/748 11/29/2006 11/29/2011
93. Dana Hudáková, Štúrova 363/27,  Zborov BJ/2007/277 3/15/2007 3/15/2012
94. Ľudmila Foľtová, Fučíkova 17/31, Bardejov BJ/2007/315 3/14/2007 3/14/2012
95. Anna Božiková, Andrejova,  Šarišské Čierna BJ/2007/316 3/14/2007 3/14/2012
96. Eva Šolteszová, Hrabovec 60,  Hrabovec BJ/2007/317 3/14/2007 3/14/2012
97. Mária Kataniková, Beloveža 122, Hažlín BJ/2007/318 3/14/2007 3/14/2012
98. Daniela Sýkorová, Makovická 26, Dlhá Lúka, Bardejov BJ/2007/319 3/14/2007 3/14/2012
99. Antónia Hanuščáková, Dlhá 57, Bardejov BJ/2007/320 3/14/2007 3/14/2012
100. Ing. Renáta Pechová, Ťačevská 24, Bardejov BJ/2007/321 3/14/2007 3/14/2012
101. Slavka Hodvábová, T.Ševčenku 4, Bardejov BJ/2007/323 3/14/2007 3/14/2012
102. Soňa Blichová, J.Greššáka B -10, Bardejov BJ/2007/323 3/14/2007 3/14/2012
103. Anna Gregová, J.Greššáka 5, Bardejov BJ/2007/327 3/14/2007 3/14/2012
104. Anna Pangrácová, Sveržov 30, Gaboltov BJ/2007/283 3/15/2007 3/15/2012
105. Monika Tomová, Bezručova 20, Bardejov BJ/2007/240 3/15/2007 3/15/2012
106. Mária Marcineková, Abrahamovce 54, Raslavice BJ/2007/256 3/15/2007 3/15/2012
107. Renáta Spišáková, Snakov 31, Malcov BJ/2007/241 3/15/2007 3/15/2012
108. Anna Ševcová, Ťačevská 29, Bardejov  BJ/2007/322 3/14/2007 3/14/2012
109. Mária Vencuriková, A.Svianteka 8, Bardejov BJ/2007/324 3/14/2007 3/14/2012
110. Mária Tumidajová, Dlhý Rad 1, Bardejov BJ/2007/326 3/14/2007 3/14/2012
111. Gabriela Banasová, Rokytov 80, Rokytov BJ/2007/287 3/14/2007 3/14/2012
112. Terezia Banková, Osikov 71, Hertník BJ/2007/233 3/15/2007 3/15/2012
113. Marta Harčariková, Fričkovce 91, Hertník BJ/2007/244 3/15/2007 3/15/2012
114. Viera Bogdanová, A.Svianteka 8, Bardejov BJ/2007/242 3/15/2007 3/15/2012
115. Renáta Rychvalská, Sazávského 5, Bardejov BJ/2007/252 3/15/2007 3/15/2012
116. Dana Šeáková, Jiráskova 21, Bardejov BJ/2007/302 3/14/2007 3/14/2012
117. Ľubomír Šesták, Jiráskova 21, Bardejov BJ/2007/303 3/14/2007 3/14/2012
118. Jana Jurčová, Smilno 25, Zborov BJ/2007/261 3/15/2007 3/15/2012
119. Marián Hrkeľ, Stocklova 38, Bardejov BJ/2007/300 3/14/2007 3/14/2012
120. Marcela Tejová, Sveržov 70, Gaboltov BJ/2007/276 3/15/2007 3/15/2012
121. Anna Rybárová, Olšavce 25, Hankovce BJ/2007/270 3/15/2007 3/15/2012
122. Margita Sokolová, Nižná Voľa 27, Lukavica BJ/2007/271 3/15/2007 3/15/2012
123. Viera Straková, Kláštorná 31/373, Raslavice BJ/2007/264 3/15/2007 3/15/2012
124. Darina Strelková, Malcov 8, Malcov BJ/2007/284 3/15/2007 3/15/2012
125. Ladislav Gmitter, Ťačevská 33, Bardejov BJ/2007/305 3/14/2007 3/14/2012
126. Zuzana Felediková, Pod Papierňou 46, Bardejov BJ/2007/237 3/15/2007 3/15/2012
127. Veronika Doležalová, Pod Papierňou 55, Bardejov BJ/2007/236 3/15/2007 3/15/2012
128. Tatiana Blaňarová, J.Švermu 10, Bardejov BJ/2007/260 3/15/2007 3/15/2012
129. Alena Žurbejová, Bezručova 24, Bardejov BJ/2007/253 3/15/2007 3/15/2012
130. Zuzana Šuťaková, Hrabské 107, Malcov BJ/2007/232 3/15/2007 3/15/2012
131. Margita Majcherová, Budovateľská 448/6, Zborov BJ/2007/268 3/15/2007 3/15/2012
132. Mária Harčarová, Jiráskova 4, Bardejov BJ/2007/286 3/15/2007 3/15/2012
133. Helena Demková, Nižná Voľa 49, Lukavica BJ/2007/272 3/15/2007 3/15/2012
134. Magdaléna Buzinkayová, Komenského 27, Bardejov BJ/2007/266 3/15/2007 3/15/2012
135. Helena Zajacová, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2007/328 3/14/2007 3/14/2012
136. Marek Huraj, Komenského 2, Bardejov BJ/2007/301 3/14/2007 3/14/2012
137. Ľubica Soroková, A.Svianteka 20/15, Bardejov BJ/2007/280 3/15/2007 3/15/2012
138. Dana Marcinková, Lascov 37, Marhaň BJ/2007/259 3/15/2007 3/15/2012
139. Mária Štalmachová, J.Švermu 3, Bardejov BJ/2007/255 3/15/2007 3/15/2012
140. František Gura, Hlavná 8, Dlhá Lúka, Bardejov BJ/2007/304 3/14/2007 3/14/2012
141. Katarína Vantová, Dubová 6, Bard.Nová Ves, Bardejov BJ/2007/274 3/15/2007 3/15/2012
142. Gabriela Zajacová, Tehelná 10, Bardejov BJ/2007/267 3/15/2007 3/15/2012
143. Mariana Kočišová, J.Grašáka 19, Bardejov BJ/2007/280 3/15/2007 3/15/2012
144. Silvia Buffová, Obrancov mieru 453, Zborov BJ/2007/249 3/15/2007 3/15/2012
145. Jozef Štafurik, Malcov 8 BJ/2007/231 3/15/2007 3/15/2012
146. Dagmar Jedináková, J. Grešáka 2, Bardejov BJ/2007/238 3/15/2007 3/15/2012
147. Marián Seman, Gorlická 16, Bardejov BJ/2007/299 3/14/2007 3/14/2012
148. Dana Lukáčová, Komenského 16, Bardejov BJ/2007/247 3/14/2007 3/14/2012
149. Eva Gajdošová, Pod Lipkou 52, Bardejov BJ/2007/273 3/15/2007 3/15/2012
150. Mária Telmaniková, Snakov 61, Malcov BJ/2007/246 3/15/2007 3/15/2012
151. Lukáš Tarnovský, Nová 5, Bard.Nová Ves, Bardejov  BJ/2007/265 3/15/2007 3/15/2012
152. Iveta Marcinová, L.Novomeského 9, Bardejov  BJ/2007/275 3/15/2007 3/15/2012
153. Mária Jackaniková, Kostolná 468/14, Raslavice BJ/2007/263 3/15/2007 3/15/2012
154. Anna Gdovinová, Lopuchov 15, Raslavice BJ/2007/262 3/15/2007 3/15/2012
155. Mária Knapová, Sveržov 26, Gaboltov BJ/2007/288 3/15/2007 3/15/2012
156. Marta Adamišinová, Rešov 38, Lukavica  BJ/2007/247 3/15/2007 3/15/2012
157. Mária Silvestriová, L.Novomeského 1, Bardejov BJ/2007/279 3/15/2007 3/15/2012
158. Eva Cviková, J.Grešaka 16, Bardejov BJ/2007/234 3/15/2007 3/15/2012
159. Mária Nogová, A.Svianteka 14, Bardejov BJ/2007/269 3/15/2007 3/15/2012
160. Eva Svjanteková, Fučíkova 41, Bardejov  BJ/2007/248 3/15/2007 3/15/2012
161. Monika Kolcunová, Hrabské 69, Malcov BJ/2007/281 3/15/2007 3/15/2012
162. Ján Karol, Komenského 27, Bardejov BJ/2007/250 3/15/2007 3/15/2012
163. Marián Karol, Komenského 21, Bardejov BJ/2007/251 3/15/2007 3/15/2012
164. Anna Katriničová, Fričkovce 130, Hertník BJ/2007/243 3/15/2007 3/15/2012
165. Tatiana Jacenková, Stebník 28, Zborov BJ/2007/239 3/15/2007 3/15/2012
166. Mária Hostová, Kurov 156, Kružlov BJ/2007/285 3/15/2007 3/15/2012
167. Lukáš Hudaček, Poštarka 110, Bardejov BJ/2007/245 3/15/2007 3/15/2012
168. Marcela Chovancová, Klaštorná 38/80, Raslavice BJ/2007/257 3/15/2007 3/15/2012
169. Danka Sovičová, Stabnícka Huta 16, Zborov BJ/2007/254 3/15/2007 3/15/2012
170. Janka Bercellová, Dlhý Rad 21, Bardejov BJ/2007/258 3/15/2007 3/15/2012
171. Oľga Hvuščová, Brezová 1, Bardejov BJ/2007/278 3/14/2007 3/14/2012
172. Monika Palšová, Ťačevská 23, Bardejov BJ/2007/309 3/14/2007 3/14/2012
173. Andrej Fignár, Nižná Voľa 42, Lukavica BJ/2007/744 3/14/2007 3/14/2012
174. Ivan Javor, J.Grešáka 18, Bardejov BJ/2007/736 3/14/2007 3/14/2012
175. Iveta Žuffová, Komenského 42, Bardejov BJ/2007/742 3/14/2007 3/14/2012
176. Zdenka Bučková, Gerlachov 187, Kružľov BJ/2007/741 3/14/2007 3/14/2012
177. Mikuláš Biľ, Nábrežná 29, Bardejov BJ/2007/235 3/14/2007 3/14/2012
178. Eva Petrašková, Tročany 71 BJ/2007/508 6/25/2007 6/25/2012
179. Ingrid Kušejova, Kobyly 46 BJ/2007/509 6/25/2007 6/25/2012
180. Miroslava Šelongová, J.Švermu 8, Bardejov BJ/2007/510 6/25/2007 6/25/2012
181. Radoslav Jančík, Kúpeľna 30, Bardejov BJ/2007/511 6/25/2007 6/25/2012
182. Beáta Šimičeková, Školská 1/357, Hažlín BJ/2007/512 6/25/2007 6/25/2012
183. Júlia Bednárová, Dujavská 210/22, Raslavice BJ/2007/513 6/25/2007 6/25/2012
184. Lenka Hiščarová, J.Jesenského 1, Bardejov BJ/2007/514 6/25/2007 6/25/2012
185. Renáta Štefanovova, Gerlachov 51  BJ/2007/515 6/25/2007 6/25/2012
186. Anna Fecková, Hervartov 123 BJ/2007/516 6/25/2007 6/25/2012
187. Ingrid Greššová, Gerlachov 212 BJ/2007/517 6/25/2007 6/25/2012
188. Ivana Pristášova, L. Svobodu 1, Bardejov BJ/2007/518 6/25/2007 6/25/2012
189. Martina Gurská, Komenského 42, Bardejov BJ/2007/519 6/25/2007 6/25/2012
190. Anna Fendrychová, Stocklova 31, Bardejov BJ/2007/520 6/25/2007 6/25/2012
191. Slavomír Džambík, Ťačevská 19, Bardejov BJ/2007/521 6/25/2007 6/25/2012
192. Jarmila Mihaľová, L.Novomeského 8, Bardejov BJ/2007/522 6/25/2007 6/25/2012
193. Anna Pňakovičová, Nám.Čsl.arm. 226/23, Zborov BJ/2007/523 6/25/2007 6/25/2012
194. Kamil Velgos, Štefánikova 61, Bardejov BJ/2007/524 6/25/2007 6/25/2012
195. Martina Drobniaková, Komenského 7, Bardejov BJ/2007/525 6/25/2007 6/25/2012
196. František Kvokačka, Tročany 66 BJ/2007/526 6/25/2007 6/25/2012
197. Martina Hrabčaková, Gerlachov 183 BJ/2007/527 6/25/2007 6/25/2012
198. Martina Hricová, Sazavského 1, Bardejov BJ/2007/528 6/25/2007 6/25/2012
199. Rastislav Slimák, Dlhý rad 21, Bardejov BJ/2007/529 6/25/2007 6/25/2012
200. Magdaléna Chovancová, A. Svianteka 26, Bardejov BJ/2007/530 6/25/2007 6/25/2012
201. Matúš Vagaský, Majerová 85/5, Hažlín BJ/2007/531 6/25/2007 6/25/2012
202. Anna Bohačová, A. Svianteka 12, Bardejov BJ/2007/532 6/25/2007 6/25/2012
203. Marta Zbrehová, Hertník 17 BJ/2007/533 6/25/2007 6/25/2012
204. Jana Baranková, Petrova 76 BJ/2007/534 6/25/2007 6/25/2012
205. Ľudmila Vašičkaninová, Bezručová 28, Bardejov BJ/2007/535 6/25/2007 6/25/2012
206. Miloslava Hostová, Kurov 131 BJ/2007/536 6/25/2007 6/25/2012
207. Ľudmila Michalovová, Kochanovce 59 BJ/2007/537 6/25/2007 6/25/2012
208. Marta Paľuvová, Richvald 134 BJ/2007/538 6/25/2007 6/25/2012
209. Mária Oslovičová, Bard. Kúpele 20  BJ/2007/539 6/25/2007 6/25/2012
210. Anna Harčarová, Kutuzovová 32, Bardejov BJ/2007/540 6/25/2007 6/25/2012
211. Božena Fecková, Bartošovce 203 BJ/2007/541 6/25/2007 6/25/2012
212. Zuzana Hopková, A. Svianteka 22, Bardejov BJ/2007/542 6/25/2007 6/25/2012
213. Katarína Mihaľová, Osikov 198 BJ/2007/543 6/25/2007 6/25/2012
214. Jana Kurtišová, Ťačevská 9, Bardejov BJ/2007/544 6/25/2007 6/25/2012
215. Mária Kašperová, Vyšná 22, Zborov BJ/2007/545 6/25/2007 6/25/2012
216. Mária Semanová, Pod 100 lipami 344/7, Zborov BJ/2007/546 6/25/2007 6/25/2012
217. Ľubica Pinďaková, Mikulášova, 45 BJ/2007/547 6/25/2007 6/25/2012
218. Jana Ondisová, Pod Lipkou 41, Bardejov BJ/2007/548 6/25/2007 6/25/2012
219. Mária Hovancová, Slovenská 11, Bardejov BJ/2007/549 6/25/2007 6/25/2012
220. Erika Ivančová, Nábrežná 22, Bardejov BJ/2007/550 6/25/2007 6/25/2012
221. Mária Matejová, J. Grešáka 10, Bardejov BJ/2007/551 6/25/2007 6/25/2012
222. Anna Lazurová, Bartošovce141 BJ/2007/552 6/25/2007 6/25/2012
223. Daniela Kundertova, J. Grešáka 10, Bardejov BJ/2007/553 6/25/2007 6/25/2012
224. Mária Chovancová, Harhaj 3  BJ/2007/554 6/25/2007 6/25/2012
225. Anna Jurečková, Budovateľská 201, Giraltovce BJ/2007/555 6/25/2007 6/25/2012
226. Iveta Molčanová, Lukov 120 BJ/2007/556 6/25/2007 6/25/2012
227. Jana Ondrušková, Šarišské Čierne 105 BJ/2007/557 6/25/2007 6/25/2012
228. Iveta Bereščáková, L. Svobodu 3, Bardejov BJ/2007/558 6/25/2007 6/25/2012
229. Renáta Andrejčáková, Petrová 4 BJ/2007/559 6/25/2007 6/25/2012
230. Monika Kuľková, Záhradná 39, Bard.Nová Ves BJ/2007/560 6/25/2007 6/25/2012
231. Gabriela Zápachová, Fučíková 27, Bardejov  BJ/2007/561 6/25/2007 6/25/2012
232. Jana Vaňušaniková, Ťačevská 20, Bardejov BJ/2007/562 6/25/2007 6/25/2012
233. Beáta Guthová, ul. SNP 12, Zborov BJ/2007/563 6/25/2007 6/25/2012
234. Mária Kvočková, Sady 1, Dlhá Lúka BJ/2007/564 6/25/2007 6/25/2012
235. Mária Kratochvillová, Pod Papierňou 4, Bardejov  BJ/2007/611 6/25/2007 6/25/2012
236. Helena Marcinova, Kostolná 29/7, Raslavice BJ/2007/612 6/25/2007 6/25/2012
237. Jan Marcin, Kostolná 29/7, Raslavice BJ/2007/613 6/25/2007 6/25/2012
238. Gabriela Novická, Sázavského 5, Bardejov BJ/2007/622 6/27/2007 6/27/2012
239. Júlia Kašperová, Vyšná 22, Raslavice BJ/2007/623 6/27/2007 6/27/2012
240. Dana Sabolová, Alejová 457/37, Raslavice BJ/2007/725 8/14/2007 8/14/2012
241. Anna Karolová, Lenartov 73, Malcov BJ/2007/718 8/14/2007 8/14/2012
242. Alena Štefančinová, Hertník 263, Hertník BJ/2007/624 8/14/2007 8/14/2012
243. Henrieta Stachurová, Nová 7, Bardejov BJ/2007/732 8/14/2007 8/14/2012
244. Radko Derner, Groner 9/A, Bardejov BJ/2007/721 8/14/2007 8/14/2012
245. Monika Jacková, Dukovce 43, Dukovce BJ/2007/724 8/14/2007 8/14/2012
246. Magdaléna Eliášová, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2007/706 8/14/2007 8/14/2012
247. Paulína Zátorská, ul. Štúrova 399, Zborov BJ/2007/726 8/14/2007 8/14/2012
248. Eva Pekárová, Partizánska 11, Bardejov BJ/2007/711 8/14/2007 8/14/2012
249. Petra Sovová, Jedlinka 48, Nižná Polianka BJ/2007/710 8/14/2007 8/14/2012
250. Mária Hersteková, Bartošovce 127, Hertník BJ/2007/712 8/14/2007 8/14/2012
251. Jana Kutná, Bartošovce 44, Hertník BJ/2007/716 8/14/2007 8/14/2012
252. Ľuboslava Horňaková, Slovenská 6, Bardejov BJ/2007/708 8/14/2007 8/14/2012
253. Irena Cipínová, Gaboltov 110, Bardejov BJ/2007/709 8/14/2007 8/14/2012
254. Monika Kurillová, Gorkého 7, Bardejov BJ/2007/707 8/14/2007 8/14/2012
255. Ing. Václav Lazúr, T. Ševčenka 4, Bardejov BJ/2007/723 8/14/2007 8/14/2012
256. Stanislava Paľuvová, Kružľov 35, Kružľov BJ/2007/722 8/14/2007 8/14/2012
257. Mária Buzinkayová, Vaniškovce 91, Vaniškovce BJ/2007/329 8/14/2007 8/14/2012
258. Ján Vilček, Osikov 148, Bardejov BJ/2007/330 8/14/2007 8/14/2012
259. Eva Jurková, Pod Šibeňou horou 53, Bardejov BJ/2007/731 8/14/2007 8/14/2012
260. Valéria Jászayová, A. Svianteka 12, Bardejov BJ/2007/717 8/14/2007 8/14/2012
261. Daniela Dovičaková, Nábrežná 19, Bardejov BJ/2007/730 8/14/2007 8/14/2012
262. Mária Cienka, Ťačevská 37, Bardejov BJ/2007/729 8/14/2007 8/14/2012
263. Ingrid Plaskoňová, A. Svianteka 3, Bardejov BJ/2007/720 8/14/2007 8/14/2012
264. Iveta Molčanová, Lukov 120, Lukov BJ/2007/556 8/14/2007 8/14/2012
265. Sylvia Prokopová, Kukorelliho 67, Bardejov BJ/2007/740 8/14/2007 8/14/2012
266. Jozef Potičný, Šarišské Čierne 7, Šarišské Čierne BJ/2007/714 8/14/2007 8/14/2012
267. Viera Vojtušová, Pánska 28, Dlhá Lúka  BJ/2007/715 8/14/2007 8/14/2012
268. Zlatica Guláková, Šarišská 262, Zborov BJ/2007/727 8/14/2007 8/14/2012
269. Daniela Guláková, Šarišská 262, Zborov BJ/2007/728 8/14/2007 8/14/2012
270. Miroslava Kapcová, Sv. Jakuba 3, Bardejov BJ/2007/713 8/14/2007 8/14/2012
271. Dušan Evin, Bardejovský Mihaľov 41, Bardejov BJ/2007/1065 1/29/2008 1/29/2013
272. Mária Evinová, Bardejovský Mihaľov 41, Bardejov BJ/2007/1066 1/29/2008 1/29/2013
273. Natália Vaneková, Greššáka 16, Bardejov BJ/2007/1081 1/29/2008 1/29/2013
274. Mária Jurčová, Pod Papierňou 43, Bardejov BJ/2007/1082 1/29/2008 1/29/2013
275. Anna Filická, Sázavského 2, Bardejov BJ/2007/1083 1/29/2008 1/29/2013
276. Zlata Boguščaková, L.Novomestského 12, Bardejov BJ/2007/1084 1/29/2008 1/29/2013
277. Jana Pritoková, Fučíkova 31, Bardejov BJ/2007/1085 1/29/2008 1/29/2013
278. Anna Kalistová, Kružlov 81 BJ/2007/1086 1/29/2008 1/29/2013
279. Mária Mikulová, Greššáka 11, Bardejov BJ/2007/1087 1/29/2008 1/29/2013
280. Ľubica Bocková, Malcov 271 BJ/2007/1088 1/29/2008 1/29/2013
281. Ľudmila Hamerská, Gorlická 17, Bardejov BJ/2007/1089 1/29/2008 1/29/2013
282. Iveta Glovňová, Malcov 244 BJ/2007/1090 1/29/2008 1/29/2013
283. Peter Seman, A.Svianteka 16, Bardejov BJ/2007/1092 1/29/2008 1/29/2013
284. Róbert Grešš, Majer 1, Dlhá Lúka BJ/2007/1093 1/29/2008 1/29/2013
285. Štefan Kališ, Zborov 409 BJ/2007/1094 1/29/2008 1/29/2013
286. Jana Popovičová, Krivé 39  BJ/2007/1095 1/19/2008 1/29/2013
287. Anna Vargová, Koprivnica 146 BJ/2007/1096 1/19/2008 1/29/2013
288. Marta Nováková, Pod Kaštieľom 114, Raslavice BJ/2007/1097 1/29/2008 1/29/2013
289. Viera Olearčiová, Bezručova 22, Bardejov BJ/2007/1098 2/18/2008 2/18/2013
290. Štefan Slamenka, SNP 323, Zborov BJ/2007/1106 2/18/2008 2/18/2013
291. Helena Jedináková, Chmeľová 94 BJ/2007/1107 1/29/2008 1/29/2013
292. Anna Benková, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2007/1108 1/29/2008 1/29/2013
293. Marta Chomová, Hertník 79 BJ/2007/1109 1/29/2008 1/29/2013
294. Anton Semanko, Komenského 4, Bardejov BJ/2007/1111 1/29/2008 1/29/2013
295. Jana Prítoková, Fučíkova 31, Bardejov BJ/2007/1112 1/29/2008 1/29/2013
296. Ľudmila Kyselová, Komenského 25, Bardejov BJ/2007/1113 1/29/2008 1/29/2013
297. Monika Javorská, Ťačevská 15, Bardejov BJ/2007/1114 1/29/2008 1/29/2013
298. Gabriela Mackaničová, Klušov 271 BJ/2007/1115 1/29/2008 1/29/2013
299. Mária Gruľová, Kobyly 42 BJ/2007/1116 1/29/2008 1/29/2013
300. Helena Kmeťová, Beloveža 148 BJ/2007/1117 1/29/2008 1/29/2013
301. Zuzana Marčaková, Malcov 266 BJ/2007/1118 1/29/2008 1/29/2013
302. Anna Hankovská, Richvald 180 BJ/2007/1119 1/29/2008 1/29/2013
303. Jana Krušková, Chmeľová 18 BJ/2007/1120 1/29/2008 1/29/2013
304. Irena Pilipčuková, Kurov 109 BJ/2007/1134 1/29/2008 1/29/2013
305. Ivana Mikušová, Ťačevská 23, Bardejov BJ/2007/1135 1/29/2008 1/29/2013
306. Martina Mikušová, Ťačevská 23, Bardejov BJ/2007/1136 1/29/2008 1/29/2013
307. Jana Sýkorová, Ťačevská 5, Bardejov BJ/2007/1137 1/29/2008 1/29/2013
308. Anna Kuľková, Tarnov 93 BJ/2007/1138 1/29/2008 1/29/2013
309. Sláva Trojanovičová, Kružlov 236 BJ/2007/1139 1/29/2008 1/29/2013
310. Mária Hudáková, Kurimka 149 BJ/2007/1140 1/29/2008 1/29/2013
311. Marta Gajdošová, Kľušov 291 BJ/2007/1141 1/29/2008 1/29/2013
312. Anna Marcinová, Pod Papierňou 48, Bardejov BJ/2007/1142 1/29/2008 1/29/2013
313. Martin Palša, Kvetinová 2757/6, Bardejov BJ/2007/1144 1/29/2008 1/29/2013
314. Mária Fecková, Stebník 62, Bardejov BJ/2008/173 2/18/2008 2/18/2013
315. Jarmila Buranovská, Vaniškovce 89 BJ/2008/174 2/18/2008 2/18/2013
316. Marta Gmitterová, Bardejovská Zábava 85 BJ/2008/175 2/18/2008 2/18/2013
317. Peter Dzubák, Chmeľová 45 BJ/2008/176 2/18/2008 2/18/2013
318. Anna Juričková, Becherov 73 BJ/2008/177 2/18/2008 2/18/2013
319. Božena Vašičkaninová, Klušov 3 BJ/2008/178 2/18/2008 2/18/2013
320. Marta Micheľová, Osikov 178 BJ/2008/179 2/18/2008 2/18/2013
321. Libuša Ruščáková, Nábrežná 860/12, Bardejov BJ/2008/180 2/18/2008 2/18/2013
322. Jana Hiščárová, Komenského 569/45, Bardejov BJ/2008/181 2/18/2008 2/18/2013
323. Anna Lamancová, Ťačevská 5, Bardejov BJ/2008/182 2/18/2008 2/18/2013
324. Pavol Kertýs, Pri štadióne 2, Bardejovská Nová Ves BJ/2008/183 2/18/2008 2/18/2013
325. Anna Sivaničová, Stebník 40 BJ/2008/184 2/18/2008 2/18/2013
326. Mária Fedorková, Bezručova 26, Bardejov BJ/2008/185 2/18/2008 2/18/2013
327. Kristína Kohútová, Pod Šibeňou Horou 39, Bardejov BJ/2008/186 2/18/2008 2/18/2013
328. Mária Ondisová, Kobyly 116 BJ/2008/187 2/18/2008 2/18/2013
329. Ľudmila Schottová, Budovateľská 447/4, Zborov BJ/2008/188 2/18/2008 2/18/2013
330. Alicja Grobárová, Stebnícka Huta 35, Zborov BJ/2008/189 2/18/2008 2/18/2013
331. Slávka Tančinová, Becherov 63 BJ/2008/190 2/18/2008 2/18/2013
332. Ján Pastirčák, Mokroluh 24 BJ/2008/191 2/18/2008 2/18/2013
333. Jana Šoltisová, Chmeľová 99 BJ/2008/192 2/18/2008 2/18/2013
334. Alena Matysová, Vaniškovská 21/367, Raslavice BJ/2008/193 2/18/2008 2/18/2013
335. Jana Hvizdová, Chmeľová 95 BJ/2008/194 2/18/2008 2/18/2013
336. Alena Bogoľová, Komenského 11, Bardejov BJ/2008/208 2/18/2008 2/18/2013
337. Viera Žuščinová,Komenského 8, Bardejov BJ/2008/321 3/14/2008 3/14/2013
338. Zuzana Gaľanová, Tarnov 19 BJ/2008/322 3/14/2008 3/14/2013
339. Matúš Ballon, Podhradie 25, Zborov BJ/2008/323 3/14/2008 3/14/2013
340. Ľuboš Voška, L.Svobodu 13, Bardejov BJ/2008/324 3/14/2008 3/14/2013
341. Anna Benková, A.Svianteka 20, Bardejov BJ/2008/325 3/14/2008 3/14/2013
342. Eva Podhorná, A. Svianteka 17, Bardejov BJ/2008/326 3/14/2008 3/14/2013
343. Renáta Novotná, Bezručova 7, Bardejov  BJ/2008/327 3/14/2008 3/14/2013
344. Daniela Džundová, Kružlov 52 BJ/2008/328 3/14/2008 3/14/2013
345. Helena Hnátová, A. Svianteka 12, Bardejov BJ/2008/329 3/14/2008 3/14/2013
346. Viera Demková, Lenartov 83 BJ/2008/330 3/14/2008 3/14/2013
347. Mária Baranová, Na Stebníčku 43, Zborov BJ/2008/331 3/14/2008 3/14/2013
348. Zuzana Varjanová, Chmeľová 136 BJ/2008/332 3/14/2008 3/14/2013
349. Božena Billá, Petrová 83 BJ/2008/333 3/14/2008  14.3.2013
350. Iveta Hladká, J.Greššáka 17, Bardejov BJ/2008/334 3/14/2008 3/14/2013
351. Zuzana Pavličková, Pod Papierňou 42, Bardejov BJ/2008/335 3/14/2008 3/14/2013
352. Miroslava Perželová, L.Svobodu 13, Bardejov BJ/2008/336 3/14/2008 3/14/2013
353. Monika Ondeková, Vaniškovce 79 BJ/2008/337 3/14/2008 3/14/2013
354. Mária Sokolová, Dunajská 20, Raslavice BJ/2008/338 3/14/2008 3/14/2013
355. Jana Vardzaľová, Hlavná 527/53 Raslavice BJ/2008/339 3/14/2008 3/14/2013
356. Marcela Campľáková, Pod Papierňou 57, Bardejov BJ/2008/340 3/14/2008 3/14/2013
357. Mária Hricková, Bezručova 27, Bardejov BJ/2008/341 3/14/2008 3/14/2013
358. Gabriela Pobořilová, Komenského 26, Bardejov BJ/2008/342 3/14/2008 3/14/2013
359. Ján Pivovarník, Kurima 294/32 BJ/2008/343 3/14/2008 3/14/2013
360. Adriana Hudecová,Mgr., Čiernomorská 3, Košice BJ/2008/344 3/14/2008 3/14/2013
361. Vladimír Hudec Mgr., Čiernomorská 3, Košice BJ/2008/345 3/14/2008 3/14/2013
362. Ján Jazudek, Gorkého 17, Bardejov BJ/2008/346 3/14/2008 3/14/2013
363. Jana Šellongová, A. Svianteka 26, Bardejov BJ/2008/347 3/14/2008 3/14/2013
364. Marcela Hanuščáková, Kružlov 198 BJ/2008/348 3/14/2008 3/14/2013
365. Zuzana Zapachová, L.Svobodu 14, Bardejov BJ/2008/349 3/14/2008 3/14/2013
366. Vladimír Vozarský, Dlhý Rad 18, Bardejov BJ/2008/350 3/14/2008 3/14/2013
367. Jana Varholíková, Raslavice 285/50 BJ/2008/351 3/14/2008 3/14/2013
368. Milan Hrtan, Nábrežná 20, Bardejov BJ/2008/352 3/14/2008 3/14/2013
369. Renáta Štibrichová, Lenartov 36 BJ/2008/353 3/14/2008 3/14/2013
370. Alena Petričová, Rokytov 22 BJ/2008/377 3/14/2008 3/14/2013
371. Iveta Čerkalová, Čirč 93 BJ/2008/378 3/14/2008 3/14/2013
372. Viera Knapová,Sveržov 86 BJ/2008/379 3/14/2008 3/14/2013
373. Stanislav Havriš, Chmeľová 165 BJ/2008/484-4 4/11/2008 4/11/2013
374. Mária Šinaľová, Osikov 196 BJ/2008/483-4 4/11/2008 4/11/2013
375. Cina Albín, Na Stebníčku 374/22, Zborov BJ/2008/523 4/29/2008 4/29/2013
376. Džupírová Veronika, Beloveža 44, Hažlín BJ/2008/509 4/29/2008 4/29/2013
377. Adamišinová Jana, Rešov 109, Lukavica BJ/2008/510 4/29/2008 4/29/2013
378. Germanová Mária, Moyzesova 11, Bardejov BJ/2008/511 4/29/2008 4/29/2013
379. Matysová Iveta, Abrahamovce 60, Raslavice BJ/2008/512 4/29/2008 4/29/2013
380. Diana Zofia Ciupa, Hankovce 67 BJ/2008/513 4/29/2008 4/29/2013
381. Bogdanová Viera, A. Svianteka 8, Bardejov BJ/2008/565 4/29/2008 4/29/2013
382. Mihaliková Viera, Cigeľka 99, Gaboltov BJ/2008/566 4/29/2008 4/29/2013
383. Prokop Ján Ing., Dubinné 74, Kurima BJ/2008/567 4/29/2008 4/29/2013
384. Kovaľová Marta, L. Svobodu 18, Bardejov BJ/2008/568 4/29/2008 4/29/2013
385. Lešková Marta, J.Greššáka 6, Bardejov BJ/2008/569 4/29/2008 4/29/2013
386. Koščová Dana, Tehelná 50, Bardejov BJ/2008/570 4/29/2008 4/29/2013
387. Stachová Katarína, Kľušovská Zábava 212, Kľušov BJ/2008/571 4/29/2008 4/29/2013
388. Homulková Darina, Lopuchov 81, Raslavice BJ/2008/572 4/29/2008 4/29/2013
389. Sabolová Slávka, Partizánska 11, Bardejov BJ/2008/573 4/29/2008 4/29/2013
390. Luterančíková Martina, Alejová 31, Raslavice BJ/2008/574 4/29/2008 4/29/2013
391. Plavnická Viera, J.Greššáka 13, Bardejov BJ/2008/575 4/29/2008 4/29/2013
392. Kačmárová Mária, Ťačevská 24 Bardejov BJ/2008/576 4/29/2008 4/29/2013
393. Matejová Beáta, Slovenská 6, Bardejov BJ/2008/522 5/6/2008 5/6/2013
394. Rondziková Lucia, Ťačevská 5, Bardejov BJ/2008/508 5/6/2008 5/6/2013
395. Juščaková Helena, Bartošovce 40, Hertník BJ/2008/514 5/6/2008 5/6/2013
396. Teniková Anna, Andrejová 75, Šarišské Čierne BJ/2008/515 5/6/2008 5/6/2013
397. Rohaľ Jozef, Kružlov 204 BJ/2008/516 5/6/2008 5/6/2013
398. Piter - Bučko Ján, Gerlachov 107, Kružlov BJ/2008/517 5/6/2008 5/6/2013
399. Zajacová Iveta, Na Stebníčku 540, Zborov BJ/2008/518 5/6/2008 5/6/2013
400. Gajdošová Lucia, Hlavná 496, Zborov BJ/2008/519 5/6/2008 5/6/2013
401. Kováč Peter Ing, Bardejovská 514, Zborov BJ/2008/520 5/6/2008 5/6/2013
402. Mizerák Peter, Hlavná 114, Zborov BJ/2008/521 5/6/2008 5/6/2013
403. Zeleniaková Alena, Komenského 16, Bardejov BJ/2008/524 5/6/2008 5/6/2013
404. Šnellyová Eva, L.Novomestského 14, Bardejov BJ/2008/525 5/6/2008 5/6/2013
405. Staffenová Simona, Hlavná 75 Dlhá Lúka, Bardejov BJ/2008/473 6/10/2008 6/10/2013
406. Handzušová Jana, L. Svobodu 14, Bardejov BJ/2008/673 6/10/2008 6/10/2013
407. Vašková Magdaléna, Jiráskova 1, Bardejov BJ/2008/672 6/10/2008 6/10/2013
408. Maníková Alžbeta, Pod Papierňou 35, Bardejov BJ/2008/659 6/10/2008 6/10/2013
409. Sulyoková Jarmila, Partizánska 21, Bardejov BJ/2008/661 6/10/2008 6/10/2013
410. Ducárová Dana, Komenského 20, Bardejov BJ/2008/662 6/10/2008 6/10/2013
411. Loziňáková Vilma, Komenského 39, Bardejov BJ/2008/667 6/10/2008 6/10/2013
412. Gregová Lucia, Hrabovec 11, Hrabovec BJ/2008/670 6/10/2008 6/10/2013
413. Fabian Rastislav, Komenského 37, Bardejov BJ/2008/674 6/10/2008 6/10/2013
414. Gombár Ján, Ťačevská 17, Bardejov BJ/2008/669 6/10/2008 6/10/2013
415. Hnátová Stanislava, A.Svianteka 2, Bardejov BJ/2008/675 6/10/2008 6/10/2013
416. Niemašíková Katarína, Budovateľská 448, Zborov BJ/2008/664 6/10/2008 6/10/2013
417. Pňakovičová Iveta, Budovateľská 448/6, Zborov BJ/2008/665 6/10/2008 6/10/2013
418. Šepitková Jana, L. Svobodu 20, Bardejov BJ/2008/660 6/10/2008 6/10/2013
419. Oláh Andrej, Hlavná 57/65, Hažlín BJ/2008/656 6/10/2008 6/10/2013
420. Oláhová Kamila, Hlavná 57/65, Hažlín BJ/2008/730 6/10/2008 6/10/2013
421. Oláhová Helena, Hlavná 57/65, Hažlín BJ/2008/728 6/10/2008 6/10/2013
422. Bujdová Helena, Pod Papierňou 38, Bardejov BJ/2008/668 6/10/2008 6/10/2013
423. Miňo Lukáš, Nižná 6/6, Kurima BJ/2008/657 6/10/2008 6/10/2013
424. Kozáková Anna, Družstevná 221/6, Kurima BJ/2008/658 6/10/2008 6/10/2013
425. Kretová Daniela, Ťačevská 32, Bardejov BJ/2008/671 6/10/2008 6/10/2013
426. Steranková Helena, Krivé 22, Kružlov BJú2008/666 6/10/2008 6/10/2013
427. Arpášová Magdaléna, A. Svianteka 5, Bardejov BJ/2008/663 6/10/2008 6/10/2013
428. Hudačinová Jana, Hlavná 58, Kažlín BJ/2008/655 6/10/2008 6/10/2013
429. Lipková Miroslava, Demjata 228, Tulčík BJ/2008/654 6/10/2008 6/10/2013
430. Stašová Jaroslava, Ťačevská 22, Bardejov BJ/2008/653 6/10/2008 6/10/2013
431. Maxinová Darina, Pri Štadióne 10, Bardejovská N.Ves BJ/2008/688 6/10/2008 6/10/2013
432. Foriš Cyril, Šiba 59, Klušov BJ/2008/552 5/29/2008 5/29/2013
433. Miško ľuboš, Švábska 78, Prešov BJ/2008/711 6/19/2008 6/19/2013
434. Dobošová Zuzana, Arm.gen.Svobodu 42 BJ/2008/712 6/19/2008 6/19/2013
435. Kazimír Peter, Hubošovce 127, Uzovce BJ/2008/714 6/19/2008 6/19/2013
436. Pončák Jozef, Dilongova 62, Prešov BJ/2008/716 6/19/2008 6/19/2013
437. Reviláková Dagmar, Ťačevská 12, Bardejov BJ/2008/731 6/20/2008 6/20/2013
438. Miško Marek, Ražňany 404, Ražňany BJ/2008/715 6/20/2008 6/20/2013
439. Petríková Zuzana, Zápotockého 13, Prešov BJ/2008/736 6/20/2008 6/20/2013
440. Sabo Jozef, Ďumbierska 4, Prešov BJ/2008/719 6/20/2008 6/20/2013
441. Polák Vladimír, Šar. Lužianky 60, Svinia BJ/2008/718 6/20/2008 6/20/2013
442. Tinák Martin, Vihorlatská 23, Prešov BJ/2008/717 6/20/2008 6/20/2013
443. Petríková Jaroslava, Dlhý Rad 4, Bardejov BJ/2008/737 6/20/2008 6/20/2013
444. Marčoková Darina, Jiráskova 1, Bardejov BJ/2008/732 6/20/2008 6/20/2013
445. Hrubý Milan, Pánska 23, Dlhá Lúka, Bardejov BJ/2008/724 6/20/2008 6/20/2013
446. Deňo Peter, Kláštorná 56/1, Raslavice BJ/2008/720 6/20/2008 6/20/2013
447. Rohaľ Marek, Potočná 18, Bardejov BJ/2008/811 7/2/2008 7/2/2013
448. Cuper Marek, Dlhý Rad 24, Bardejov BJ/2008/812 7/2/2008 7/2/2013
449. Havrilová Daniela, Jiráskova 22, Bardejov BJ/2008/813 7/2/2008 7/2/2013
450. Katriničová Erika, Fričkovce 196 BJ/2008/815 10/15/2008 10/15/2013
451. Jajko Martin, Lenartov 6 BJ/2008/818 10/15/2008 10/15/2013
452. Bělunek Karol, L.Svobodu 13, Bardejov BJ/2008/819 9/16/2008 9/16/2013
453. Mihaľová Miroslava, Štefánikova 61, Bardejov BJ/2008/820 9/16/2008 9/16/2013
454. Hankovská Anna, Partizánska 43, Bardejov BJ/2008/821 9/16/2008 9/16/2013
455. Hanobiková Anna, Mihaľov 7, Bardejov BJ/2008/822 9/16/2008 9/16/2013
456. Gajdošová Milena, J.Greššáka 12, Bardejov BJ/2008/823 9/16/2008 9/16/2013
457. Katuščák Juraj, J.Greššáka 2686/2, Bardejov BJ/2008/825 9/16/2008 9/16/2013
458. Miščáková Aneta, Bezručova 14, Bardejov BJ/2008/1007 9/17/2008 9/17/2013
459. Hopková Michaela, Pod Papierňou 64, Bardejov BJ/2008/1069 10/14/2008 10/14/2013
460. Hviščová Miroslava, Dubinné 71 BJ/2008/1070 10/14/2008 10/14/2013
461. Felegi Peter, Dubinné 33 BJ/2008/1071 10/14/2008 10/14/2013
462. Červeňaková Mária, Hankovce 11 BJ/2008/1072 10/14/2008 10/14/2013
463. Gmitter Slavomír, Tehelná 14/6, Kurima BJ/2008/1073 10/14/2008 10/14/2013
464. Fecková Marta, Tročany 73 BJ/2008/1074 10/14/2008 10/14/2013
465. Miková Jana, Poštárka 56, Bardejov BJ/2008/1075 10/14/2008 10/14/2013
466. Miko Andrej, Poštárka 2633/114 BJ/2008/1076 10/14/2008 10/14/2013
467. Kovalská Mária, A. Svianteka 26, Bardejov BJ/2008/1077 10/14/2008 10/14/2013
468. Pavlíková Kristína, Pod Papierňou 47 Bardejov BJ/2008/1078 10/14/2008 10/14/2013
469. Bobáková Zuzana, L. Svobodu 14, Bardejov BJ/2008/1079 10/14/2008 10/14/2013
470. Vaňová Lenka Bc., Podhradie 27, Zborov BJ/2008/1080 10/14/2008 10/14/2013
471. Horejsková Lenka, Lesná 66, Michalovce BJ/2008/1081 10/14/2008 10/14/2013
472. Tamaščíková Jana, J.Greššáka 15, Bardejov BJ/2008/1082 10/14/2008 10/14/2013
473. Nováková Alena, Kobyly 59 BJ/2008/1083 10/14/2008 10/14/2013
474. Findiš Radoslav, Kobyly 15 BJ/2008/1084 10/14/2008 10/14/2013
475. Tomečková Andrea, Potočná 11, Bardejov BJ/2008/1321 12/16/2008 12/16/2013
476. Huďová Marta, Fučíkova 27, Bardejov   BJ/2008/1322 12/16/2008 12/16/2013
477. Baranová Anna, Mokroluh 5 BJ/2008/1323 12/16/2008 12/16/2013
478. Leščišin Ivan, A. Svianteka 1641/13 BJ/2008/1368 12/16/2008 12/16/2013
479. Ďurčíová Jana Ing., Pod Papierňou 45, Bardejov BJ/2008/1370 12/16/2008 12/16/2013
480. Eštoková Mária, Poštárka 124, Bardejov BJ/2008/1388 12/16/2008 12/16/2013
481. Kanašová Timea, L.Svobodu 2, Bardejov BJ/2008/1389 12/16/2008 12/16/2013
482. Gmitterová Eva, Komenského 3, Bardejov BJ/2008/1523 12/16/2008 12/16/2013
483. Hvizdová Anna, Wolkerova 7, Bardejov BJ/2008/1524 12/16/2008 12/16/2013
484. Kanská Ivana, Školská 480, Zborov BJ/2008/1537 1/13/2009 1/13/2014
485. Hrivjanská Mária, Moyzesova 8, Bardejov BJ/2008/1538 1/13/2009 1/13/2014
486. Petríková Monika, Vyšný Tvarožec 11  BJ/2008/1539 1/13/2009 1/13/2014
487. Hankovská Dana, Richvald 181 BJ/2008/1540 1/13/2009 1/13/2014
488. Kičiňková Magdaléna, Gaboltov 33 BJ/2008/1541 1/13/2008 1/13/2014
489. Čeľuchová Libuša, Gaboltov 95  BJ/2008/1542 1/13/2009 1/13/2014
490. Pergerová Helena, Ľ.Štúra 40, Bardejov BJ/2008/1543 1/13/2009 1/13/2014
491. Frická Margita, L.Svobodu 4, Bardejov BJ/2008/1544 1/13/2009 1/13/2014
492. Sterančáková Magdaléna, Petrová 53 BJ/2008/1545 1/13/2009 1/13/2014
493. Stanková Eva, J.Švermu 2624/8 BJ/2008/1546 1/13/2009 1/13/2014
494. Pollak František, Pod Papierňou 1288/7, Bardejov BJ/2008/1547 1/13/2009 1/13/2014
495. Machanič Ján, Hrabské 83 BJ/2008/1548 1/13/2009 1/13/2014
496. Vavrek Rudolf, Komenského 45, Bardejov BJ/2008/1549 1/13/2009 1/13/2014
497. Gajdošová Zuzana, Ťačevská 603/7, Bardejov BJ/2008/1550 1/13/2009 1/13/2014
498. Vilím František, Ťačevská 11, Bardejov BJ/2008/1551 1/13/2009 1/13/2014
499. Kovalčíková Martina,Harhaj 54, Marhaň  BJ/2009/350 3/17/2009 3/17/2014
500. Zbrehová Mária, Harhaj 62, Marhaň BJ/2009/351 3/17/2009 3/17/2014
501. Peregrimová Emília , Petrová 66, Gaboltov BJ/2009/352 3/17/2009 3/17/2014
502. Ferkaninová Alžbeta, Nový Ruskov 60, Trebišov BJ/2009/353 3/17/2009 3/17/2014
503. Kaščak Marek, Nábrežná 14, Bardejov BJ/2009/354 3/17/2009 3/17/2014
504. Klimeková Mária, Komenského 26, Bardejov BJ/2009/355 3/17/2009 3/17/2014
505. Kendrová Valéria, Nižný Tvarožec 2, Gaboltov BJ/2009/356 3/17/2009 3/17/2014
506. Fečanin Ján, Snakov 144, Malcov BJ/2009/357 3/17/2009 3/17/2014
507. Tej Ľuboš, Snakov, Malcov BJ/2009/358 3/17/2009 3/17/2014
508. Hviščová Ľudmila, Záhradná 293/31 Kurima BJ/2009/359 3/17/2009 3/17/2014
509. Balaščaková Helena, Hrabské 1, Malcov BJ/2009/360 3/17/2009 3/17/2014
510. Varcholová Oľga, Pod Papierňou 67, Bardejov BJ/2009/361 3/17/2009 3/17/2014
511. Kukľová Oľga, Slovenská 11, Bardejov BJ/2009/362 3/17/2009 3/17/2014
512. Olšanský Anton, Gorkého 11 Bardejov BJ/2009/363 3/17/2009 3/17/2014
513. Sokoli Erik, Komenského 35, Bardejov BJ/2009/364 3/17/2009 3/17/2014
514. Gall Miroslav, Kochanovce 49, Hankovce BJ/2009/365 3/17/2009 3/17/2014
515. Demo Ondrej, Sekčovská 388/4, Raslavice BJ/2009/366 3/17/2009 3/17/2014
516. Bartošová Mária, Demjata 84, Tulčík BJ/2009/367 3/17/2009 3/17/2014
517. Šuličová Katarína, A.Svianteka 1, Bardejov BJ/2009/368 3/17/2009 3/17/2014
518. Petrušková Miroslava, Limbová 29, Banská Bystrica BJ/2009/369 3/17/2009 3/17/2014
519. Štefanská Anna, Snakov 23, Malcov BJ/2009/373 3/17/2009 3/17/2014
520. Hroš Martin, J.Greššáka 20, Bardejov BJ/2009/379 3/17/2009 3/17/2014
521. Hrabčáková Lenka, Murgašova 3, Sabinov BJ/2009/394 3/17/2009 3/17/2014
522. Gregorová Dalia, Ul.Mirka Nešporu 4888/16 Prešov BJ/2009/395 3/17/2009 3/17/2014
523. Gumanová Eva, Ul.17.novembra 156, Prešov BJ/2009/396 3/17/2009 3/17/2014
524. Zuskačová Veronika, Kuzmice 425 BJ/2009/397 3/17/2009 3/17/2014
525. Voška-Ratvaj Ján, Tehelná 54, Bardejov BJ/2009/418 3/17/2009 3/17/2014
526. Jazudek Ladislav, L.Novomestského 3, Bardejov BJ/2009/419 3/17/2009 3/17/2014
527. Hoffej Patrik, Nový Sad 8, Bardejov BJ/2009/420 3/17/2009 3/17/2014
528. Stavarová Anna, Nižná Voľa 50, Lukavica BJ/2009/421 3/17/2009 3/17/2014
529. Balaščaková Ingrid, Dlhá č. 20, Dlhá Lúka  BJ/2009/574 5/17/2009 5/17/2014
530. Majirský Maroš, A. Svianteka 8, Bardejov BJ/2009/561 5/14/2009 5/14/2014
531. Zentainová Renáta, Letná 10, 064010 Stará Ľubovňa BJ/ 2009/562 5/15/2009 5/14/2014
532. Maťa Jozef, Majerová 305/44, 08614 Hažlín BJ/2009/570 5/12/2009 5/12/2014
533. Kostolníková Renáta, Hlavná 173/229, Hažlín 08614 BJ/2009/571 5/12/2009 5/12/2014
534. Barbuľák Daniel, L.Novomeského 13, Bardejov BJ/2009/572 5/14/2009 5/14/2014
535. Karahutová Žofia, Hlavná 43, Dlhá Lúka, Bardejov BJ/2009/573 5/14/2009 5/14/2014
536. Čechová Marianna, Pod Papierňou 64, Bardejov BJ/2009/575 5/14/2009 5/14/2014
537. Foľtová Viera, Mokroluh 180, Rokytov 086 01 BJ/2009/576 5/14/2009 5/14/2014
538. Babčáková Ivana, Stebnik 21, Zborov 086 33 BJ/2009/577 5/14/2009 5/14/2014
539. Špirková Lenka, Kurov 148, Kružľov 086 04 BJ/ 200/578 5/14/2009 5/14/2014
540. Macejčoková Lenka, A. Svianteka 9, Bardejov BJ/2009/579 5/14/2009 5/14/2014
541. Kaščák Marek, Nádbežná 14, Bardejov BJ/2009/580 5/12/2009 5/12/2014
542. Hudáková Ivana, Tačevská 22, Bardejov BJ/2009/581 5/12/2009 5/12/2014
543. Hudáková Iveta, Mihaľov 3, Bardejov BJ/2009/582 5/12/2009 5/12/2014
544. Halecká Jana, Pod Papierňou 57, Bardejov BJ/2009/583 5/12/2009 5/12/2014
545. Hudáková Helena, Tačevská 24, Bardejov BJ/2009/584 5/12/2009 5/12/2014
546. Paľuvová Eva, Osikov 181, Hertník 086 42 BJ/2009/585 5/12/2009 5/12/2014
547. Ovšaníková Ľubica, Kľušov 309, 086 22 BJ/2009/586 5/12/2009 5/12/2014
548. Mačejovská Agáta , Bardejovská Zábava 40/A, Bardejov BJ/2009/587 5/12/2009 5/12/2014
549. Mgr. Ďurčíová Gabriela, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2009/588 5/12/2009 5/12/2014
550. Stachurová Iveta, Nová 2701/7, Bardejovská Nová Ves BJ/2009/619 5/12/2009 5/12/2014
551. Kunstová Silvia, A.Svianteka 13, Bardejov BJ/2009/560 7/8/2009 7/8/2014
552. Popjaková Alžbeta, Pod Papierňou 50, Bardejov BJ/2009/754 7/8/2009 7/8/2014
553. Uličná Mária,Lúčna 503, 08641 Raslavice BJ/2009/756 7/8/2009 7/8/2014
554. Žofčinová Renáta, Hervartov 19, 08622 Klušov BJ/2009/759 7/8/2009 7/8/2014
555. Dušenková Anna, Slovenská 7, Bardejov BJ/2009/760 7/8/2009 7/8/2014
556. Popelková Tatiana, Ortuťová 52, 08612 Kurima BJ/2009/769 7/8/2009 7/8/2014
557. Snaková Jana, Nábrežná 25, Bardejov BJ/2009/761 7/8/2009 7/8/2014
558. Korbová Anna, Na Stebníčku 612, 08633 Zborov BJ/2009/762 7/8/2009 7/8/2014
559. Mamčáková Štefánia, Slovenská 15, 08501 Bardejov BJ/2009/763 7/8/2009 7/8/2014
560. Vojteková Jana, Ťačevská 22, 08501 Bardejov BJ/2009/764 7/8/2009 7/8/2014
561. Dlugošová Mária, Pod Papierňou 58, Bardejov BJ/2009/765 7/8/2009 7/8/2014
562. Gibeľová Anna, Bard.Mihaľov 40, Bardejov BJ/2009/766 7/8/2009 7/8/2014
563. Soroková Anna, A. Svianteka 14, Bardejov BJ/2009/767 7/8/2009 7/8/2014
564. Sahajdová Emília, Sekčovská 542/28, 08641 Raslavice BJ/2009/770 7/8/2009 7/8/2014
565. Sahajda  Jaroslav, Sekčovská 542/28, 08641 Raslavice BJ/2009/771 7/8/2009 7/8/2014
566. Kunstová Adela, Moyzesova 2, Bardejov BJ/2009/772 7/8/2009 7/8/2014
567. Bľandová Helena, Malcov 209, 08606 Malcov BJ/2009/773 7/8/2009 7/8/2014
568. Glovňová Ľuba, Malcov 23, 08606 Malcov BJ/2009/775 7/8/2009 7/8/2014
569. Kramárová Jana, Malcov 37, Malcov BJ/2009/774 7/9/2009 7/9/2014
570. Kolesárová Anna, Lopuchov 83, Lopuchov BJ/2009/814 7/9/2009 7/9/2014
571. Dvorčáková Marta, Kláštorná 22, 08641 Raslavice BJ/2009/815 7/9/2009 7/9/2014
572. Zajac Ján, Hrabovec 47, 08611 Hrabovec BJ/2009/813 7/9/2009 7/9/2014
573. Katuščaková Zuzana, J.Greššáka 2, 08501 Bardejov BJ/2009/758 7/9/2009 7/9/2014
574. Gracová Jana, Na Stebníčku 537, 08633 Zborov BJ/2009/757 7/9/2009 7/9/2014
575. Gallik Radovan, Hrabovec 118, 08611 Hrabovec BJ/2009/755 7/9/2009 7/9/2014
576. Lamancová Hedviga,Ťačevská 5, Bardejov BJ/2009/919 9/9/2009 9/9/2014
577. Gogoľ Stanislav, Nižný Tvarožec 70 BJ/2009/997 9/9/2009 9/9/2014
578. Zajac Pavol, Mgr., Komenského 22 Bardejov BJ/2009/915 9/9/2009 9/9/2014
579. Partilla Peter, Brezov 95 08701 Giraltovce BJ/2009/892 9/9/2009 9/9/2014
580. Zajac Stanislav Hlavná 325/111, 08614 Hažlín BJ/2009/908 9/9/2009 9/9/2014
581. Voľanský - Martiček Jozef, Poštárka 116, 08501 Bard. BJ/2009/909 9/9/2009 9/9/2014
582. Fečová Jaroslava, Dlhý rad č.2, Bardejov BJ/2009/992 9/9/2009 9/9/2014
583. Čurná Ivana, Vyšná 149/50, 08612 Kurima BJ/2009/993 9/9/2009 9/9/2014
584. Haniš Ján, Šiba 16, 08622 Kľušov BJ/2009/994 9/9/2009 9/9/2014
585. Deďová Eva, Na Stebníčku 623/44, 08633 Zborov BJ/2009/995 9/9/2009 9/9/2014
586. Dzijaková Ľudmila, Osikov 110, 08642 Hertník BJ/2009/899 9/9/2009 9/9/2014
587. Kseničová Jana, Hertník 96, 08642 Hertník BJ/2009/903 9/9/2009 9/9/2014
588. Kurucová Jana, Hertník 56,08642 Hertník BJ/2009/902 9/9/2009 9/9/2014
589. Gmitterová Viera, Bardejovská Zábava 63 08501 Bard. BJ/2009/900 9/9/2009 9/9/2014
590. Biľ Jozef, Mgr. Hertník 84, 08642 Hertník BJ/2009/904 9/9/2009 9/9/2014
591. Zbrehová Zuzana, Kľušov 201, 08622 Kľušov BJ/2009/901 9/9/2009 9/9/2014
592. Surgentová Anna, Chmelník 24, Dlhá Lúka,08501 Bard BJ/2009/894 9/9/2009 9/9/2014
593. Šutorová Beáta, Hlavná 60, Dlhá Lúka, 08501 Bardejov BJ/2009/895 9/9/2009 9/9/2014
594. Marcinová Františka, J.Greššáka 7, Bardejov BJ/2009/896 9/9/2009 9/9/2014
595. Gombík Pavol, Budapeštianska 30 04013 Košice BJ/2009/990 9/9/2009 9/9/2014
596. Kravec Mikuláš, Cigeľka 46, Cigeľka BJ/2009/991 9/9/2009 9/9/2014
597. Kravcová Helena, Cigeľka 46, Cigeľka BJ/2009/996 9/9/2009 9/9/2014
598. Hnátová Alena, Makovická 1, Dlhá Lúka,08501 Bardej. BJ/2009/987 9/9/2009 9/9/2014
599. Vojteková Martina, L.Novomestského 4, 08501 Bardej. BJ/2009/907 9/9/2009 9/9/2014
600. Fecková Katarína, Hervartov 6, 08622 Kľušov BJ/2009/998 9/9/2009 9/9/2014
601. Tokarčíková Marta, Hervartov 121, 08622 Kľušov BJ/2009/905 9/9/2009 9/9/2014
602. Petrašeková Marcela,Komenského 26, 08501 Bardejov BJ/2009/906 9/9/2009 9/9/2014
603. Pončáková Mária, Pánska 26, Dlhá Lúka, 08501 Bard. BJ/2009/910 9/9/2009 9/9/2014
604. Petrušová Jaroslava, Andrejová 78, 08637 Šarišské Č. BJ/2009/938 9/9/2009 9/9/2014
605. Bochinová Ivana,Bc.Ul.Orechová,08501 Bard.Nová Ves BJ/2009/937 9/9/2009 9/9/2014
606. Kaminská Irena, Stebník 49, Zborov BJ/2009/898 9/9/2009 9/9/2014
607. Čonková Mária, Ťačevská 22, 08501 Bardejov BJ/2009/897 9/9/2009 9/9/2014
608. Kičová Alžbeta, Baňa 62, 048 01 Rožňava BJ/2009/1069 10/12/2009 10/12/2014
609. Zajacová Monika, Zakarpatská 20, 04801 Rožňava BJ/2009/1070 10/12/2009 10/12/2014
610. Zbiňovcová Jana, Paláriková 1619/18, 06901 Snina BJ/2009/1074 10/12/2009 10/12/2014
611. Čopíková Anna, Študentská 1472/35, 06901 Snina BJ/2009/1075 10/12/2009 10/12/2014
612. Némethová Veronika,Kpt.Nál.06783 Kamenica nad Cirochou BJ/2009/1077 10/12/2009 10/12/2014
613. Gerbocová Jana, Vihorlatská 19, 06901 Snina BJ/2009/1078 10/12/2009 10/12/2014
614. Michnicová Zuzana,Topoľská 5, 05201 Spišská Nová Ves BJ/2009/1082 10/12/2009 10/12/2014
615. Riššová Ľudmila,Zámočnícka 1/23, 05201 Spiššká Nová Ves BJ/2009/1084 10/12/2009 10/12/2014
616. Jarabeková Elena, Hanulová 7/27, 05201 Spišská Nová Ves BJ/2009/1085 10/12/2009 10/12/2014
617. Pavanová Martina, J.Francisciho 23/B, Levoča BJ/2009/1089 10/12/2009 10/12/2014
618. Haršanyová Viera, Trnavská 1010/18, 90002 Modra BJ/2009/1139 10/12/2009 10/12/2014
619. Kupecová Lucia, Edelenyská 4 04801 Rožňava BJ/2009/1068 10/12/2009 10/12/2014
620. Dubovcová Helena, A.Svianteka 23, Bardejov BJ/2009/1061 10/12/2009 10/12/2014
621. Hadbavná Iveta, J.Greššáka 15, Bardejov BJ/2009/1059 10/12/2009 10/12/2014
622. Hladká Magdaléna, Bardejovská Zábava 94, Bardejov BJ/2009/1056 10/12/2009 10/12/2014
623. Šoltýsová Elena, Hankovce 59, Bardejov BJ/2009/1550 12/9/2009 12/9/2014
624. Miková Emília, Bardejovská Zábava 87, Bardejov BJ/2009/1549 12/9/2009 12/9/2014
625. Klesiková Katarína, Hervartov 3, Bardejov BJ/2009/1548 12/9/2009 12/9/2014
626. Majerník Ján, Hervartov 29, Bardejov BJ/2009/1547 12/9/2009 12/9/2014
627. Štibrich Slavomír, Hervartov 104, Bardejov BJ/2009/1546 12/9/2009 12/9/2014
628. Pillárová Anna, Mičková 17, Bardejov BJ/2009/1544 12/9/2009 12/9/2014
629. Melegová Otília, Kučín 46, Bardejov BJ/2009/1542 12/9/2009 12/9/2014
630. Slivová Agnesa, Stebnícka Huta 77, Bardejov BJ/2009/1539 12/9/2009 12/9/2014
631. Moravcová Monika, Pod 100 lipkami 429/19, Zborov,Bardejov  BJ/2009/1538 12/9/2009 12/9/2014
632. Vašenková Jana, Beloveža 141, Bardejov BJ/2009/1449 12/8/2009 12/8/2014
633. Kmeťová Alena, Beloveža 97, Bardejov BJ/2009/1448 12/8/2009 12/8/2014
634. Polčová Darina, Kobyly 205, Bardejov BJ/2009/1447 12/9/2009 12/9/2014
635. Ščerbová Ľudmila, Zlaté 43, Bardejov BJ/2009/1446 12/8/2009 12/8/2014
636. Jurčová Ingrid, Sv. Jakuba 30, Bardejov BJ/2009/1445 12/8/2009 12/8/2014
637. Draganovská Marianna, Fučíková 30/19, Bardejov BJ/2009/1444 12/9/2009 12/9/2014
638. Zbrehová Jarmila, Pod Papierňou 36, Bardejov BJ/2009/1443 12/9/2009 12/9/2014
639. Gduľová Viera, Malcov 291, Bardejov BJ/2009/1442 12/8/2009 12/8/2014
640. Kravcová Mária, Malcov 303, Bardejov BJ/2009/1442 12/8/2009 12/8/2014
641. Marcinková Katarína, J. Greššáka 4, Bardejov BJ/2009/1440 12/8/2009 12/8/2014
642. Ivanisko František, Kučín 80, Bardejov BJ/2009/1439 12/9/2009 12/9/2014
643. Kalistová Mária, Sveržov 10, Bardejov BJ/2009/1438 12/8/2009 12/8/2014
644. Bilišňanská Iveta, J. Grešáka 8, Bardejov BJ/2009/1437 12/8/2009 12/8/2014
645. Vagaská Anna, Hažlín 294/9, Bardejov BJ/2009/1436 12/8/2009 12/8/2014
646. Repková Monika, Cintorínska 90/1, Kurima, Bardejov BJ/2009/1435 12/8/2009 12/8/2014
647. Šitárová Mária, Hertník 264, Bardejov BJ/2009/1434 12/8/2009 12/8/2014
648. Miková Andrea, Poštárka 70, Bardejov BJ/2009/1433 12/9/2009 12/9/2014
649. Kosturová Michaela, Ľ.Svobodu 13, Bardejov BJ/2009/1265 12/9/2009 12/9/2014
650. Špirková Galina, Partizánska 17, Bardejov BJ/2009/1236 12/9/2009 12/9/2014
651. Petruška Miloš, Dlhý rad 19, Bardejov BJ/2009/921 12/9/2009 12/9/2014
652. Kolcunová Ľubica, Becherov 109, bardejov BJ/2009/1143 12/9/2009 12/9/2014
653. Gmitterová Adriana, Malcov 148, Bardejov BJ/2009/1116 12/9/2009 12/9/2014
654. Dulebová Jna, Kružľov 52, Bardejov BJ/2010/96 2/15/2010 2/15/2015
655. Hrklová Zuzana, Istebné 4/4, Dolný Kubím BJ/2010/97 2/17/2010 2/17/2015
656. Bartošová Markéta, Hroncova 15, Košice BJ/2010/98 2/17/2010 2/17/2015
657. Martiňáková Mária, Košická 5, Družstevná pri Hornáde BJ/2010/99 2/17/2010 2/17/2015
658. Havrilová Radoslava, Jazmínová 4, Košice BJ/2010/100 2/17/2010 2/17/2015
659. Kočišová Štefánia, Mládežnícka 26, Košice - Šaca BJ/2010/101 2/17/2010 2/17/2015
660. Vincová Lenka, J.Hollého 91, Michalovce BJ/2010/102 2/17/2010 2/17/2015
661. Ondrejková Iveta, Sama Chalúpku 11, Michalovce BJ/2010/103 2/17/2010 2/17/2015
662. Šipošová Bibiána, Štefánikova 52, Michalovce BJ/2010/104 2/17/2010 2/17/2015
663. Uchaľová Marta, Pozdišovce 239, Michalovce BJ/2010/105 2/17/2010 2/17/2015
664. Puľaková Darina, Partizánska 32, Michalovce BJ/2010/106 2/17/2010 2/17/2015
665. Iľko Vladimír, Komenského 1331/8, Michalovce BJ/2010/107 2/17/2010 2/17/2015
666. Kicová Zuzana, Jilemnického 54, Michalovce BJ/2010/108 2/17/2010 2/17/2015
667. Hudačinová Dagmar, Karpatská 743/4, Svidník BJ/2010/109 2/17/2010 2/17/2015
668. Biroščáková Anna, Jamník 160, Spišská Nová Ves BJ/2010/110 2/17/2010 2/17/2015
669. Prokeinová Miroslava, Jilemnického 11, Spišská Nová Ves BJ/2010/111 2/17/2010 2/17/2015
670. Mazurová Mariana, Školská 17, Markušovce BJ/2010/112 2/17/2010 2/17/2015
671. Andrejovská Mária, Ššová 19, Kurima BJ/2010/113 2/17/2010 2/17/2015
672. Kačenková Slávka, Štúrovo Nábrežie 9/4, Spišská Nová Ves BJ/2010/114 2/17/2010 2/17/2015
673. Kostová Jana, Kurov 70, Kružlov BJ/2010/115 2/17/2010 2/17/2015
674. Čorbová Ivana, Hankovce 116, Hankovce BJ/2010/116 2/17/2010 2/17/2015
675. Voľanská Katarína, Soľ 390, Soľ BJ/2010/117 2/17/2010 2/17/2015
676. Vancáková Iveta, Soľ339, Soľ  BJ/2010/118 2/17/2010 2/17/2015
677. Tatarková Martina, Sedliská 46, Vranov nad Topľou BJ/2010/119 2/17/2010 2/17/2015
678. Slivková Zuzana, Lesné 51, Michalvce BJ/2010/120 2/17/2010 2/17/2015
679. Čižmárová Mária, Gen. Svobodu 961/14, Svidník BJ/2010/121 2/17/2010 2/17/2015
680. Motyková Daniela, Duklianska 644/16, Svidník BJ/2010/122 2/17/2010 2/17/2015
681. Calková Jana, Sov. Hrdinou 355/46, Svidník BJ/2010/123 2/17/2010 2/17/2015
682. Nagajdová Ľuboslava, Pod Papierňou 57, Bardejov BJ/2010/183 2/17/2010 2/17/2015
683. Tuchová Iveta, Dubinné 35, Kurima BJ/2010/184 2/17/2010 2/17/2015
684. Katušinová Erika, Slovenská 14, Bardejov BJ/2010/185 2/17/2010 2/17/2015
685. Rákošová Štefánia, Komenského 35, Bardejov BJ/2010/186 2/17/2010 2/17/2015
686. Martičková Dana, Lukavica 99, Lukavica BJ/2010/187 2/17/2010 2/17/2015
687. Jurečková Viera, Andrejová 9, Šarišské Čierne BJ/2010/188 2/17/2010 2/17/2015
688. Zbrehová Anna, A.Svianteka 27. Bardejov BJ/2010/189 2/17/2010 2/17/2015
689. Horvátova Marcela, Lascov 41, Marhaň BJ/2010/190 2/17/2010 2/17/2015
690. Bereščaková Anna, Gerlachov 7, Kružľov BJ/2010/191 2/17/2010 2/17/2015
691. Vyrostková Viera, Gerlachov 228, Kružľov BJ/2010/192 2/17/2010 2/17/2015
692. Kostová Renáta, ul.Ľ. Štúra 489/9, Svidník BJ/2010/142 3/11/2010 3/11/2015
693. Hudáková Mária, Kokšov Bakša 306, Trebišov BJ/2010/143 3/11/2010 3/11/2015
694. Grittersová Daniela, Čierne nad Topľou 183, Vtanov nad Topľou BJ/2010/144 3/11/2010 3/11/2015
695. Fabínyová Michaela, P. Jilemníckeho 15/12, Spišská Nová Ves BJ/2010/145 3/11/2010 3/11/2015
696. Palaščáková Mária, Komenského 2656, Snina BJ/2010/146 3/11/2010 3/11/2015
697. Bobulová Tatiana, Hrnčiarska 2/25, Spišská Nová Ves BJ/2010/147 3/11/2010 3/11/2015
698. Varmeďová Bibiána, Štefániková 50, Michalovce BJ/2010/148 3/11/2010 3/11/2015
699. Rebrinská Mária, Bežovce 297, Trebišov BJ/2010/149 3/11/2010 3/11/2015
700. Adamová Adriana, Bieloruská 7, Michalovce BJ/2010/150 3/11/2010 3/11/2015
701. Šimková Katarína, Humenská 9, Michalovce BJ/2010/151 3/11/2010 3/11/2015
702. Gombitová Iveta, Okružná 66, Michalovce BJ/2010/152 3/11/2010 3/11/2015
703. Majerníková Klaudia, Konečná 18, Michalovce BJ/2010/153 3/11/2010 3/11/2015
704. Sabolová Martina, Davidiv 122, Vranov nad Topľou  BJ/2010/154 3/11/2010 3/11/2015
705. Dzurovčinová Andrea, Banské 26, Vtanov nad Topľou BJ/2010/155 3/11/2010 3/11/2015
706. Ondračková Katarína, Budapeštianska 7, Košice BJ/2010/156 3/11/2010 3/11/2015
707. Bačová Anna, Bauerová 4, Košice BJ/2010/157 3/11/2010 3/11/2015
708. Bachňaková Monika, Vodárenská 7, Košice BJ/2010/158 3/11/2010 3/11/2015
709. Šturtecká Dana, 8.mája 638/35, Svidník BJ/2010/159 3/11/2010 3/11/2015
710. Olejárová Valéria, Mierová 286/22, Svidník BJ/2010/160 3/11/2010 3/11/2015
711. Ondeková Marcela, Nábrežná 9, Bardejov BJ/2010/279 3/11/2010 3/11/2015
712. Knapová Anna, Sveržov 34, Bardejov BJ/2010/278 3/11/2010 3/11/2015
713. Kaľatová Mária, Hlavná 109, Malcov BJ/2010/225 3/10/2010 3/10/2015
714. Džambová Katarína, Malcov 12, Malcov BJ/2010/224 3/10/2010 3/10/2015
715. Sabolová Renáta, Richvald 200, Bardejov BJ/2010/223 3/11/2010 3/11/2015
716. Podubinská Zuzana, Poliakovce 119, Hrabovec BJ/2010/222 3/11/2010 3/11/2015
717. Majirská Jana, Kľušov 122, Kľušov BJ/2010/221 3/11/2010 3/11/2015
718. Ovšaníková Anna, Kpt. Nálepku 42, Bardejov BJ/2010/220 3/11/2010 3/11/2015
719. Mgr. Dzubáková Beáta, Stebník 82, Zborov BJ/2010/219 3/11/2010 3/11/2015
720. Koscelníková Lenka, Budovateľská 4, Zborov BJ/2010/219 3/11/2010 3/11/2015
721.  Kotuľak Peter, Makovická 21, Dlhá Lúka BJ/2010/217 3/11/2010 3/11/2015
722. Biathová Anna, Gaboltov 111, Gaboltov BJ/2010/216 3/10/2010 3/10/2015
723. Kostárová Ľubica, Rokytov 75, Rokytov BJ/2010/215 3/10/2010 3/10/2015
724. Džambová Milena, Malcov 61, Malcov BJ/2010/214 3/10/2010 3/10/2015
725. Klocová Marta, Malcov 13, Malcov BJ/2010/213 3/10/2010 3/10/2015
726. Bocková Helena, Hlavná 5, Malcov BJ/2010/212 3/10/2010 3/10/2015
727. Kotaliková Katarína, J. Grešáka 19, Bardejov BJ/2010/211 3/10/2010 3/10/2015
728. Hviščová Ľubica, Dubinné 71, Kurima BJ/2010/210 3/10/2010 3/10/2015
729. Hvizdová Lívia, Wolkerová 7, Bardejov BJ/2010/209 3/10/2010 3/10/2015
730. Čudejková Mária, L. Svobodu 12, Bardejov BJ/2010/209 3/10/2010 3/10/2015
731. Stupinská Eva, Hertník 68, Hertník BJ/2010/206 3/10/2010 3/10/2015
732. Pardusová Magdaléna, Bogliarka 44, Bogliarka BJ/2010/205 3/10/2010 3/10/2015
733. Barilik Milan, Pod Papierňou 36, Bardejov BJ/2010/200 3/11/2010 3/11/2015
734. Grešš Peter, A. Svianteka 16, Bardejov BJ/2010/281 3/11/2010 3/11/2015
735. Mihalíková Eva, Zákutie 143/12, Zborov BJ/2010/282 3/11/2010 3/11/2015
736. Varjanová Marianna, Smilno 159? Zborov BJ/2010/280 3/11/2010 3/11/2015
737. Gurská Katarína, Mičková 13, Bardejov BJ/2010/428 4/27/2010 4/27/2015
738. Vilčeková Anna, J.Švermu 3, Bardejov BJ/2010/427 4/27/2010 4/27/2015
739. Hrivniaková Mária, Lukavica 51, Bardejov BJ/2010/426 4/27/2010 4/27/2015
740. Švedová Erika, Tačevská 6, Bardejov BJ/2010/425 4/27/2010 4/27/2015
741. Šotíková Jana, Tačevská 22, Bardejov BJ/2010/424 4/27/2010 4/27/2015
742. Micheľová Marta, Gerlachov 198, Bardejov BJ/2010/423 4/27/2010 4/27/2015
743. Ličeková Iveta, kpt. Nálepku 39, Bardejov BJ/2010/397 4/21/2010 4/21/2015
744. Hanišová Monika, Šiba 173, Bardejov BJ/2010/396 4/21/2010 4/21/2015
745. Demjanovič Peter, Sázavského 15, Bardejov BJ/2010/342 4/21/2010 4/21/2015
746. Knišová Erika, Richvald 223, Bardejov BJ/2010/341 4/21/2010 4/21/2015
747. Maniková Anna, Vaniškovce 16, Raslavice BJ/2010/340 4/21/2010 4/21/2015
748. Gracová Zuzana, Komenského 17, Bardejov BJ/2010/339 4/21/2010 4/21/2015
749. Štalmachová Mária, Kobyly 204, Kľušov BJ/2010/338 4/21/2010 4/21/2015
750. Storinská Anna, Záhradná 263, Kurima BJ/2010/337 4/21/2010 4/21/2015
751. Džupirová Marta, Pri Štadióne 19, Bardejovská Nová Ves BJ/2010/336 4/21/2010 4/21/2015
752. Olejárová Anna, Družstevná 227/13, Kurima BJ/2010/335 4/21/2010 4/21/2015
753. Kraus Miroslav, Klepár 65/34, Kurima BJ/2010/334 4/21/2010 4/21/2015
754. Sabolová Mária, Abrahámovce 22, Raslavice BJ/2010/333 4/21/2010 4/21/2015
755. Saganová Katarína, Mokroluh 224, Rokytov BJ/2010/332 4/21/2010 4/21/2015
756. Stojová Helena, Pod Papierňou 36, bardejov BJ/2010/331 4/21/2010 4/21/2015
757. Šimcová Eva, Partizánska 11, Bardejov BJ/2010/330 4/21/2010 4/21/2015
758. Dzurenda Jozef, Gorkého 19, Bardejov BJ/2010/328 4/21/2010 4/21/2015
759. Jazudeková Silvia, Gorkého 17, Bardejov BJ/2010/327 4/21/2010 4/21/2015
760. Storinská Alena, Beloveža 275, Bardejov BJ/2010/326 4/21/2010 4/21/2015
761. Graca Pavol, sady 5, Dlhá Lúka BJ/2010/325 4/21/2010 4/21/2015
762. Priester Peter, Tomášiková 14, Prešov BJ/2010/252 3/22/2010 3/22/2015
763. Čamák František, Štefániková 61, Bardejov BJ/2010/251 3/22/2010 3/22/2015
764. Kaščáková Anna, Mokroluh 77, Bardejov BJ/2010/350 4/27/2010 4/27/2015
765. Kanská Katarína, Podhradie 1, Zborov BJ/2010/585 6/16/2010 na dobu neurčitú
766. Mihaľ Ľubomír, Osikov 198, Osikov BJ/2010/584 6/16/2010 na dobu neurčitú
767. Micová Terézia, Kurima 225, Kurima BJ/2010/583 6/16/2010 na dobu neurčitú
768. Juhásová Mária, Panská 12, Dlhá Lúka BJ/2010/578 6/15/2010 na dobu neurčitú
769. Dančišinová Marta, A.Svianteka 1, Bardejov BJ/2010/577 6/15/2010 na dobu neurčitú
770. Vaiti Jasminka, Malinska, Vantačiči - Žubra 52, Chorvátsko BJ/2010/554 6/16/2010 na dobu neurčitú
771. Rohálová Daniela, Ťačevská 17, Bardejov BJ/2010/540 6/15/2010 na dobu neurčitú
772. Skošníková marta, Hlavná 233, Hažlín BJ/2010/539 6/16/2010 na dobu neurčitú
773. Malegová Anna, Lukov 77, Lukov BJ/2010/538 6/15/2010 na dobu neurčitú
774. Jarkovský Stanislav, Marhaň 179, Marhaň BJ/2010/537 6/15/2010 na dobu neurčitú
775. Vašičkaninová Magdaléna, Zborov 136, Zborov BJ/2010/536 6/15/2010 na dobu neurčitú
776. Čižmárová Eva, Snakov 29, Malcov BJ/2010/535 6/15/2010 na dobu neurčitú
777. Balaščaková Ľudmila, Tarnov 12, Rokytov BJ/2010/534 6/15/2010 na dobu neurčitú
778. Adamišinová Alena, Rešov 39, Lukavica BJ/2010/533 6/15/2010 na dobu neurčitú
779. Lamancová Slavomíra, Toplianska 530/5, Raslavice BJ/2010/532 6/15/2010 na dobu neurčitú
780. Kozáková Bernardína, Hertník161, Hertník BJ/2010/531 6/15/2010 na dobu neurčitú
781. Jašová Alena, Komárov 86, Hrabovec BJ/2010/530 6/15/2010 na dobu neurčitú
782. Maniková Michaela, Demjata 264, Tulčík BJ/2010/529 6/15/2010 na dobu neurčitú
783. Maník Matúš, Demjata 264, Tulčík BJ/2010/528 6/15/2010 na dobu neurčitú
784. Juriš Radim, Abrahámovce 37, Raslavice BJ/2010/527 6/15/2010 na dobu neurčitú
785. Fabian Martin, Kurima 44/18, Kurima BJ/2010/526 6/15/2010 na dobu neurčitú
786. Kartáriková Katarína, Ťačevská 28, Bardejov BJ/2010/343 6/16/2010 na dobu neurčitú
787. Polačková Monika, Pod Papierňou 62, Bardejov BJ/2010/329 6/16/2010 na dobu neurčitú
788. Kačmár Lukáš, Gaboltov 125, Gaboltov BJ/2010/204 6/16/2010 na dobu neurčitú
789. Kaščák Ján, Lipová 2616/35, Bardejov BJ/2010/208 6/16/2010 na dobu neurčitú
790. Karbuníková Michaela, Partizánska 29, Humenné BJ/2010/687 8/24/2010 na dobu neurčitú
791. Horvathová Lenka, Partizánska 16, Humenné BJ/2010/688 8/24/2010 na dobu neurčitú
792. Čipaková Agáta, Košická 7, Humenné BJ/2010/689 8/24/2010 na dobu neurčitú
793. Havrilková Anna, Brekov 325, Humenné BJ/2010/690 8/24/2010 na dobu neurčitú
794. Simonová Katarína, Kišovce 378, Hôrka BJ/2010/691 8/24/2010 na dobu neurčitú
795. Jakubčáková Lenka, Partizánska 680/1, Poprad BJ/2010/692 8/24/2010 na dobu neurčitú
796. Rušová Renáta, Rastislavova 3488/2 Poprad BJ/2010/693 8/24/2010 na dobu neurčitú
797. Kapecová Lenka, Slovenská 13, Bardejov BJ/2010/694 8/24/2010 na dobu neurčitú
798. Baranová Monika, A. Svianteka 14, Bardejov BJ/2010/695 8/24/2010 na dobu neurčitú
799. Boguščaková Martina, Andrejová 47, Bardejov BJ/2010/696 8/24/2010 na dobu neurčitú
800. Lazorová Silvia, J. Grešáka 2.  Bardejov BJ/2010/697 8/24/2010 na dobu neurčitú
801. Vysoká Melinda, Idanská 31, Košice BJ/2010/698 8/24/2010 na dobu neurčitú
802. Simková Martina, Andrejová 5, Bardejov  BJ/2010/715 9/7/2010 na dobu neurčitú
803. Demjančuková Jana, Partizánska 11, Bardejov BJ/2010/716 9/7/2010 na dobu neurčitú
804. Hiščár František, Komenského  569/45, Bardejov BJ/2010/717 9/8/2010 na dobu neurčitú
805. Dreveňák Ján, Poštárka 137, Bardejov BJ/2010/718 9/7/2010 na dobu neurčitú
806. Plavnická Miriama, J. Grešáka 13, Bardejov BJ/2010/719 9/8/2010 na dobu neurčitú
807. Onuferová Helena,  Hlavná 221, Malcov BJ/2010/721 9/8/2010 na dobu neurčitú
808. Ceľuchová Milena, Sveržov 90, BJ/2010/722 9/8/2010 na dobu neurčitú
809. Hiščarová Marcela, Sveržov 81 BJ/2010/723 9/8/2010 na dobu neurčitú
810. Šelongová Daniela, Zlaté 172 BJ/2010/724 9/7/2010 na dobu neurčitú
811. Hiščáková Mária, A. Svianteka 8, Bardejov BJ/2010/725 9/7/2010 na dobu neurčitú
812. Lorencová Anna, Stebnícka Huta 57 BJ/2010/762 9/7/2010 na dobu neurčitú
813. Čonka Róbert, Tačevská 22, Bardejov BJ/2010/763 9/7/2010 na dobu neurčitú
814. Božová Ela, Komenského 44, Bardejov BJ/2010/720 9/21/2010 na dobu neurčitú
815. Jakubíková Katarína, Kvetná 12, Družstevná pri Hornáde BJ/2010/767 9/21/2010 na dobu neurčitú
816. Čiernik Matúš, Sabinovská 15, Prešov BJ/2010/768 9/22/2010 na dobu neurčitú
817. Kundračíková Katarína, Višňovská 5, Prešov BJ/2010/769 9/22/2010 na dobu neurčitú
818. Kopčíková Andrea, Južná 2, Veľký Šariš BJ/2010/770 9/21/2010 na dobu neurčitú
819. Šimčová Stanislava, Čanianska 181/6, Gyňov BJ/2010/771 9/21/2010 na dobu neurčitú
820. Smreková  Ivana Bc., Wuppertálska 3, Košice BJ/2010/772 9/22/2010 na dobu neurčitú
821. Egedová Janka, Exnárová 802/19. Košice BJ/2010/773 9/21/2010 na dobu neurčitú
822. Staš Vincent, Ťačevská 22, Bardejov BJ/2010/893 10/15/2010 na dobu neurčitú
823. Mihalovičová Iveta, Komenského 20, Bardejov BJ/2010/894 10/15/2010 na dobu neurčitú
824. Riznárová Michaela, Lukavica 57, Lukavica BJ/2010/892 10/15/2010 na dobu neurčitú
825. Mihaľová Slavka, Fučíková 38, Bardejov BJ/2010/891 10/15/2010 na dobu neurčitú
826. Banková Jana, Osikov 132, Hertník BJ/2010/890 10/15/2010 na dobu neurčitú
827. Steranková Iveta, Komenského 39, Bardejov BJ/2010/889 10/15/2010 na dobu neurčitú
828. Luterančiková Mária, Pod Papierňou 42, Bardejov BJ/2010/888 10/15/2010 na dobu neurčitú
829. Jackanin Daniel, Mikulášová 14, Nižná Polianka BJ/2010/887 10/15/2010 na dobu neurčitú
830. Varchol Alexander, Becherov 92, Becherov BJ/2010/1014-3 12/2/2010 na dobu neurčitú
831. Dvorský Miroslav. Marhaň 172, Marhaň BJ/2010/998-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
832. Žatkovičová Renáta, Vyšná 316, Kurima BJ/2010/997-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
833. Šingľarová Lucia, Pánska záhrada 199, Kurima BJ/2010/996-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
834. Kačmár Tomáš, Pod Papierňou 57, Bardejov BJ/2010/980-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
835. Škrovánková Ľudmila, Bernoláková 7, Bardejov BJ/2010/979-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
836. Čajka Dalibor, Pod Lipkou 2, Bardejov BJ/2010/978-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
837. Hnatková Jaroslava, Stebnícka Huta 115, Zborov BJ/2010/977-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
838. Rychvalská Lívia, Ťačevská 33, Bardejov BJ/2010/976-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
839. Kovalčíková Jana, Hlavná 75, Raslavice BJ/2010/934-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
840. Šestáková Kateřina, Hlavná 17/351, Raslavice BJ/2010/933-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
841. Bartoš Vincent, Nižná 231/12 Kurima BJ/2010/932-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
842. Mihaliková Mária, Dlhý rad 4, Bardejov BJ/2010/931-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
843. Pavelová Eva. Kľušovská Zábava 255, Kľušovská Zábava  BJ/2010/930-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
844. Orlovská Marta, J. Grešáka 1, Bardejov BJ/2010/929-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
845. Bartošová Beáta, Nižná 231/12, Kurima BJ/2010/928-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
846. Bijalková Mária, Snakov 142, Malcov BJ/2010/927-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
847. Verčimák Matúš, Pod Papierňou 68, Bardejov BJ/2010/926-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
848. Ferencová Magdaléna, Ťačevská 7, Bardejov BJ/2010/925-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
849. Čupa Martin, Rokytov 129, Rokytov BJ/2010/923-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
850. Herich Radovan, J. Grešáka 11, Bardejov BJ/2010/922-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
851. Masica Lukáš, Wolkerová 6, Bardejov BJ/2010/921-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
852. Svjanteková Ingrid, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2010/920-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
853. Billý Karol, Ťačevská 5, Bardejov BJ/2010/919-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
854. Billá Mária, Ťačevská 5, Bardejov BJ/2010/918-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
855. Mihalčinová Juliána, Komenského 2, Bardejov BJ/2010/917-3 11/18/2010 na dobu neurčitú
856. Andrejuvová Lucia Mgr., Potočná 22, Bardejovská Nová Ves BJ/2010/916-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
857. Andrejuvová Katarína, Potočná 22, Bardejovská Nová Ves BJ/2010/914-3 11/10/2010 na dobu neurčitú
858. Rudyová Monika, Poštárka 7, Bardejov BJ/2011/16-3 1/12/2011 na dobu neurčitú
859. Demjanovič Ladislav, Cigeľka 114, Gaboltov BJ/2011/47-3 1/12/2011 na dobu neurčitú
860. Demjanovičová Ľudmila, Cigeľka 114, Gaboltov BJ/2011/48-3 1/12/2011 na dobu neurčitú
861. Hudačková Mária, Kalnište 125, Giraltovce BJ/2011/49-3 1/12/2011 na dobu neurčitú
862. Oravcová Silvia, Ťačevská 6, Bardejov BJ/2011/50-3 1/12/2011 na dobu neurčitú
863. Šepitková Mária Ing., Nábrežná 861/15, Bardejov BJ/2011/51-3 1/12/2011 na dobu neurčitú
864. Sisák Lenka, Pod Brehom 220/9, Koprivnica BJ/2011/57-3 1/13/2011 na dobu neurčitú
865. Zákutná Daniela, Osikov 137, Hertník BJ/2011/58-3 1/13/2011 na dobu neurčitú
866. Valková Agnesa, Hažlín 298, Hažlín BJ/2011/59-3 1/13/2011 na dobu neurčitú
867. Špik Pavol, Vyšná Polianka 61, Nižná Polianka BJ/2011/60-3 1/13/2011 na dobu neurčitú
868. Slivová Mária, Na Stebníčku 611, Zborov BJ/2011/61-3 1/13/2011 na dobu neurčitú
869. Görög Július, Podhradie 29, Zborov BJ/2011/62-3 1/13/2011 na dobu neurčitú
870. Geciová Emília, Partizánska 21, Bardejov BJ/2011/77-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
871. Cichý Alojz, Tehelná 62, Bardejov BJ/2011/172-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
872. Rohaľová Miroslava, Sázavského 4, Bardejov BJ/2011/176-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
873. Bobalíková Michaela, J. Grešáka 16, Bardejov BJ/2011/183-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
874. Švecová Emília, Harhaj č.1, Marhaň BJ/2011/184-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
875. Caleková Kamila, Komárov 90, Hrabovec BJ/2011/185-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
876. Kurimský Andrej, Ondavka 27, Nižná Polianka BJ/2011/186-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
877. Lešičková Zuzana, Mičková 28, Bardejov BJ/2011/187-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
878. Voľanská Eva, Kobyly 11, Kľušov BJ/2011/188-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
879. Terlecká Veronika, Šiba 27, Kľušov BJ/2011/189-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
880. Hoďová Mariana, Kružľov 136, Kružľov BJ/2011/190-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
881. Stričová Dana, Kružľov 140, Kružľov BJ/2011/191-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
882. Gajdošová Ľudmila, Tehelná 90, Bardejov BJ/2011/192-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
883. Havran Branislav, Pánska 37, Dlhá Lúka BJ/2011/221-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
884. Plecová Darina, Jánošíková 183/40, Plaveč BJ/2011/222-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
885. Škvarlová Zuzana, Kľušovská Zábava 260, Kľušov BJ/2011/223-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
886. Murcko Marián, Partizánska 46, Bardejov BJ/2011/226-3 4/4/2011 na dobu neurčitú
887. Vaňo Radoslav, Šiba 47, Kľušov BJ/2011/170-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
888. Gmitter Matúš, Poštárka 8, Bardejov BJ/2011/171-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
889. Mackaničová Helena, Hrabské 83, Malcov BJ/2011/275-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
890. Gdovinová Valéria, Nižná Voľa 74, Lukavica BJ/2011/277-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
891. Bystrý Ľuboš, Poštárka 1474/61, Bardejov BJ/2011/374-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
892. Mikitová Anna, Kyjov 223, Šarišské Jastrabie, Stará Ľubovňa BJ/2011/422-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
893. Hirčáková Marta, Gaboltov 127, Gaboltov BJ/2011/423-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
894. Kendrová Jozefa, Komenského 26, Bardejov BJ/2011/424-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
895. Feceková Dana, Stebník 92, Zborov BJ/2011/425-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
896. Grega Ľudovít, Ťačevská 28, Bardejov BJ/2011/426-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
897. Blanárová Martina, Kostolná 506/2, Raslavice BJ/2011/427-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
898. Kočanová Renáta, J. Grešáka 9, Bardejov BJ/2011/428-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
899. Trojanovičová Anna, L. Svobodu 19, Bardejov BJ/2011/429-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
900. Stanková Emília, Chmeľová 106, Zborov BJ/2011/430-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
901. Švirková Mária, ul.Dlhá 36, Bardejov BJ/2011/433-3 6/9/2011 na dobu neurčitú
902. Chovancová Martina, Abrahámovce 3, Raslavice BJ/2011/56-5 6/9/2011 na dobu neurčitú
903. Polláková Daniela, T.Vansovej 9, Špišská Nová Ves BJ/2011/519-3 7/19/2011 na dobu neurčitú
904. Krajňaková Lenka, Tomašíková 48, Prešov BJ/2011/520-3 7/19/2011 na dobu neurčitú
905. Ferencová Zuzana, Sekčovská 89, Prešov BJ/2011/521-3 7/19/2011 na dobu neurčitú
906. Jurčáková Ľudmila, Duklianska 52, Špišská Nová Ves BJ/2011/522-3 7/19/2011 na dobu neurčitú
907. Rusnáková Lenka Ing., Zimná 3235/8, Poprad BJ/2011/523-3 7/19/2011 na dobu neurčitú
908. Birkusová Ildikó, Obchodná 218, Zemplínské Hradište BJ/2011/524-3 7/19/2011 na dobu neurčitú
909. Datková Eva, L.Svobodu 2671/21, Poprad BJ/2011/525-3 7/19/2011 na dobu neurčitú
910. Barilová Ľudmila, M.R.Štefánika 2221/174, Trebišov BJ/2011/526-3 7/19/2011 na dobu neurčitú
911. Kramárová Denisa, Podjavorinskej 3384/3, Poprad BJ/2011/536-3 7/26/2011 na dobu neurčitú
912. Kačmárová Anna Bc.,Pod Papierňou 55, Bardejov  BJ/2011/537-3 7/26/2011 na dobu neurčitú
913. Andrušková Jana, Šarišské Čierne 105 BJ/2011/538-3 7/26/2011 na dobu neurčitú
914. Grófová Nikola, Pri Hornáde 6, Krásna, Košice BJ/2011/539-3 7/26/2011 na dobu neurčitú
915. Bartko Ladislav, Važecká 2, Košice BJ/2011/540-3 7/26/2011 na dobu neurčitú
916. Kiráľová Alena, Jenisejská 67, Košice BJ/2011/541-3 7/26/2011 na dobu neurčitú
917. Kočišová Lýdia, Kurská 13, Košice BJ/2011/542-3 7/26/2011 na dobu neurčitú
918. Harbaľová Jaroslava, Komárov 4, Hrabovec BJ/2011/276-3 8/17/2011 na dobu neurčitú
919. Grešová Juliana, Bardejovská Zábava 67, Bardejov BJ/2011/464-3 8/17/2011 na dobu neurčitú
920. Jurkuvová Katarína, Kľušov 157, Kľušov BJ/2011/476-3 8/17/2011 na dobu neurčitú
921. Križáková Ľubomíra, L. Svobodu 19, Bardejov BJ/2011/477-3 8/17/2011 na dobu neurčitú
922. Suchal Rastislav, Dlhý Rad 1560/1, Bardejov BJ/2011/500-3 8/17/2011 na dobu neurčitú
923. Varchol Peter, Sveržov 142, Gaboltov BJ/2011/501-3 8/17/2011 na dobu neurčitú
924. Hricik Peter, Ing., Nižný Tvarožec 68, Gaboltov BJ/2011/504-3 8/17/2011 na dobu neurčitú
925. Greššová Jana, Majer 1, Dlhá Lúka, Bardejov BJ/2011/516-3 8/17/2011 na dobu neurčitú
926. Stankovič Ján, Pod Vinbargom 16, Bardejov BJ//2011/678-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
927. Zajacová Dana, Podhradie 11, Zborov BJ/2011/671-4 10/19/2011 na dobu neurčitú
928. Špirková Oľga, Kurov 55, Kružľov BJ/2011/669-4 10/19/2011 na dobu neurčitú
929. Ondiková Monika, J. Grešáka 7, Bardejov BJ/2011/668-4 10/19/2011 na dobu neurčitú
930. Gdovinová Sláva, Nižná Voľa 74, Lukavica BJ/2011/667-4 10/19/2011 na dobu neurčitú
931. Mojdis Kamil, Partizánska 5, Bardejov BJ/2011/658-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
932. Marcin Daniel,Ing.,Hlavná 70/318, Hažlín BJ/2011/653-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
933. Borovská Emília, Gorlická 11,Bardejov BJ/2011/646-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
934. Grešová Terézia, Nemcovce 10, Kurima BJ/2011/644-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
935. Hudá Slavomíra, Demjata 287, Tulčík BJ/2011/638-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
936. Hudáková Ivana, Hankovce 90, Hankovce BJ/2011/637-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
937. Paľuvová Martina, Osikov 181, Hertník BJ/2011/636-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
938. Gduľová Jana, Malcov 184, Malcov BJ/2011/619-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
939. Guth Róbert, L. Svobodu 6, Bardejov BJ/2011/587-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
940. Juríčková Jozefína, Komenského 27.Bardejov BJ/2011/583-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
941. Mesarčová Alžbeta, L.Svobodu 2677/17, Bardejov BJ/2011/577-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
942. Mačejovský Rudolf,Ing.,Nový sad 935/28, Bardejov BJ/2011/507-3 10/19/2011 na dobu neurčitú
943. Mačejovská Zuzana, Vaniškovce 57,Raslavice BJ/2011/716-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
944. Štelmachová Marta, Komenského 36, Bardejov BJ/2011/713-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
945. Szkorupská Monika, Mihaľov 15,Bardejov BJ/2011/712-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
946. Holovačová Ľubuša, L.Svobodu 12, Bardejov BJ/2011/711-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
947. Mikulová Ida, Ťačevská 28, Bardejov BJ/2011/710-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
948. Nimasová Monika, Sveržov 14, Bardejov BJ/2011/709-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
949. Adamišinová Anna, A.Svianteka 13,Bardejov BJ/2011/708-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
950. Basová Lucia, Brezovka 14, Hrabovec BJ/2011/707-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
951. Marušinová Mária, Ortuťová 58,Kurima BJ/2011/706-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
952. Fecková Lucia, Moyzesová 1, Bardejov BJ/2011/705-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
953. Glitová Nataša, Hrabské 53,Malcov BJ/2011/704-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
954. Čisáriková Marcela, Fučíková 16, Bardejov BJ/2011/703-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
955. Oreničová Monika, Úzka 278/4, Zborov BJ/2011/702-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
956. Briškárová Jana, J.Grešáka 17, Bardejov BJ/2011/701-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
957. Zlacká Mária, Pod Papierňou 35,Bardejov BJ/2011/700-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
958. Banas Ján,Ťačevská 609/22, Bardejov BJ/2011/696-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
959. Havrišová Jana, Šarišské Čierne 93, Šarišské Čierne BJ/2011/695-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
960. Mikula Dominik, Ťačevská 22, Bardejov BJ/2011/687-4 10/28/2011 na dobu neurčitú
961. Segeďová Ľubica, Gerlachov 64, Kružľov BJ/2011/818-3 12/14/2011 na dobu neurčitú
962. Szilagyová Henrieta, Ľ.Svobodu 3, Bardejov BJ/2011/736-3 12/14/2011 na dobu neurčitú
963. Stachová Eva, Hertník 120, Hertník BJ/2011/752-3 12/14/2011 na dobu neurčitú
964. Hruškociová Michaela, Zákutie 134/21, Zborov BJ/2011/753-3 12/14/2011 na dobu neurčitú
965. Lepák Martin, SDH 15, Prešov BJ/2011/804-3 12/14/2011 na dobu neurčitú
966. Paulik Michal, Hlinková 320,Košice BJ/2011/809-3 12/14/2011 na dobu neurčitú
967. Choma Rastislav, Matice Slovenskej 1, Sabinov BJ/2011/811-3 12/14/2011 na dobu neurčitú
968. Milý Jozef, Ťačevská 17, Bardejov BJ/2011/666-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
969. Hudáková Jana, Jánovce 33, Raslavice BJ/2011/688-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
970. Bačová Marianna, Smilno 204, Zborov BJ/2011/728-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
971. Čamáková Monika, Ťačevská 5, Bardejov BJ/2011/790-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
972. Hricová Ľubica, Malý Šariš 509,Prešov BJ/2011/802-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
973. Kováčová Paulíková Eva, Zlatá Baňa 103, Kokošovce BJ/2011/803-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
974. Kovaľ Peter, Mirka Nešpora 57, Prešov BJ/2011/805-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
975. Lelák Vladimír, Zlatá Baňa 65, Kokošovce BJ/2011/810-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
976. Gdovinová Slávka, Mgr.,Hankovce 54, Hankovce BJ/2011/816-3 12/15/2011 na dobu neurčitú
977. Rybárová Jana, Ing., Fučíkova 29, Bardejov BJ/2012/17-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
978. Červák Juraj, Ing., Dlhá 560/66, Svidník BJ/2012/18-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
979. Barlogová Viera, Kružľov 203, Kružľov BJ/2012/19-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
980. Sedláková Viera, Pod Papierňou 41, Bardejov BJ/2012/20-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
981. Semanišinová Jana, J. Grešáka 15, Bardejov BJ/2012/43-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
982. Grohoľová Anna, Hrabovec 44, Hrabovec BJ/2012/45-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
983. Štecová Mária, T. Ševčenku 1, Bardejov BJ/2012/48-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
984. Rodaničová Miroslava, Osikov 114, Hertník BJ/2012/50-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
985. Buzinkayová Konštantína, Stöcklova 1, Bardejov BJ/2012/53-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
986. Sobeková Marta, Richvald 12, Bardejov BJ/2012/55-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
987. Kačuriková Martina, Pod Papierňou 49, Bardejov BJ/2012/56-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
988. Volčková Mária, A. Svianteka 16, Bardejov BJ/2012/57-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
989. Pangrácová Zdenka, L. Svobodu 21, Bardejov BJ/2012/58-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
990. Gerčáková Mária, L. Svobodu 11, Bardejov BJ/2012/59-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
991. Lukáčová Anna, Krátky rad 100/6, Zborov BJ/2012/60-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
992. Teriaqi Katarína, Budovateľská 676/7, Zborov BJ/2012/62-4 1/30/2012 na dobu neurčitú
993. Polčová Mária, Pod Papierňou 40, Bardejov BJ/2012/65-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
994. Gajdarová Magdaléna, Pod Papierňou 72, Bardejov BJ/2012/64-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
995. Bibková Dana, Petrová 125, Petrova BJ/2012/63-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
996. Furčaková Monika, Lesná 3, Zborov BJ/2012/61-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
997. Kataniková Zlatica, Beloveža 119, Hažlín BJ/2012/54-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
998. Bogdanová Svetlana, Bezručová 18,Bardejov BJ/2012/52-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
999. Gmitterová Mária, Kúpeľná 31, Bardejov BJ/2012/51-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
1000. Mendelová Alena, Komenského 10, Bardejov BJ/2012/49-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
1001. Blažeková Beáta, Komenského 38, Bardejov BJ/2012/47-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
1002. Lazorčiková Renáta, Pod Lipkov 68, Bardejov BJ/2012/46-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
1003. Maxinová Božena, Giraltovská 16, Bardejov BJ/2012/44-4 1/31/2012 na dobu neurčitú
1004. Tipulová Jana, Mokroluh 187, Rokytov BJ/2012/120-4 3/28/2012 na dobu neurčitú
1005. Plačková Lenka, A. Svianteka 18,Bardejov BJ/2012/90-4 3/28/2012 na dobu neurčitú
1006. Fignarová Andrea, Nižná Voľa 42, Lukavica BJ/2012/86-4 3/28/2012 na dobu neurčitú
1007. Hvišč Jozef, Bc., Kostolná 1, Bardejov BJ/2012/82-4 3/28/2012 na dobu neurčitú
1008. Kmecová Ivana, Vyšná Voľa 37, Lukavica BJ/2012/81-4 3/28/2012 na dobu neurčitú
1009. Marinčin Pavol, J. Švermu 5, Bardejov BJ/2012/79-4 3/28/2012 na dobu neurčitú
1010. Štefančinová Nikola, Hertník 263, Hertník BJ/2012/69-4 3/28/2012 na dobu neurčitú
1011. Gregová Irena, Varšavská 16, Košice BJ/2012/251-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1012. Lustigová Veronika, Užhorodská 15, Michalovce BJ/2012/253-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1013. Macorligová Hedviga, Obchodná 14, Košice BJ/2012/256-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1014. Dóšová Michaela, Galaktická 6, Košice BJ/2012/257-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1015. Karáčová Anna, Krosnianská 75, Košice BJ/2012/260-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1016. Ráthyová Zuzana, Ždiarska 21, Košice BJ/2012/261-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1017. Krajcová Katarína, L. Novomeského 24, Rožňava BJ/2012/262-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1018. Arvaiová Katarína, Kyjevská 12, Rožňava BJ/2012/263-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1019. Palenčárová Beáta, Dulová ves 147, Kokošovce BJ/2012/264-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1020. Gregová Lucia, Toporcerova 11, Kežmarok BJ/2012/265-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1021. Szenkeresztyová Eva, Levočská 33, Harichovce BJ/2012/266-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1022. Cehulová Lenka, Tkáčska 2, Spišská Nová Ves BJ/2012/267-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1023. Šimková Katarína, Koškovce 119, Koškovce BJ/2012/268-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1024. Gregová Andrea, Federátov 4, Prešov BJ/2012/269-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1025. Hudcovičová Petra, Čárskeho 8, Košice BJ/2012/270-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1026. Šípošová Stella, Humenská 18/A, Košice BJ/2012/271-4 5/14/2012 na dobu neurčitú
1027. Pillárová Simona, L.Svobodu 18, Bardejov BJ/2012/156-5 5/29/2012 na dobu neurčitú
1028. Hopková Viera, Pod Papierňou 35, Bardejov BJ/2012/215-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1029. Majerníková Miroslava, Richvald 40, Bardejov BJ/2012/216-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1030. Rubická Anna, Ul. Dlhá 50, Dlhá Lúka, Bardejov BJ/2012/217-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1031. Korbová Mária, Bc., Pod Šibeňou horou 46, Bardejov BJ/2012/218-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1032. Švecová Emília, Mgr., Harhaj 1, Marhaň BJ/2012/243-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1033. Šverhová Katarína, J. Grešáka 3230/16, Bardejov BJ/2012/252-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1034. Ševcovová Jana, Krivé 44, Kružľov BJ/2012/254-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1035. Sobek Milan, Gerlachov 89, Kružľov BJ/2012/255-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1036. Hviščová Veronika, Bardejovská 244/30, Giraltovce BJ/2012/313-4 5/29/2012 na dobu neurčitú
1037. Kukľa Rastislav, Gróner 21, Bardejov BJ/2012/315-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1038. Bašistová Slávka, Toplianska 453/1, Raslavice BJ/2012/314-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1039. Chovancová Marta, Dujavská 205/10, Raslavice BJ/2012/312-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1040. Kundrátová Eva, Janovce 95, Raslavice BJ/2012/311-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1041. Katreničová Mária, Bartošovce 184, Hertník BJ/2012/310-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1042. Vojteková Mária, Bartošovce 150, Hertník BJ/2012/309-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1043. Trucka Dominik, Gaboltov 117, Gaboltov BJ/2012/308-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1044. Lešičková Kvetoslava, J. Grešáka 11, Bardejov BJ/2012/307-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1045. Lenárt Peter, Bartošovce 122, Hertník BJ/2012/259-4 5/30/2012 na dobu neurčitú
1046. Marcinková Monika, Lascov 135, Marhaň BJ/2012/400-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1047. Kotuľak Peter, Hlavná 499, Zborov BJ/2012/399-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1048. Novotná Ivana, Ťačevská 6, Bardejov BJ/2012/394-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1049. Labovská Martina, L. Svobodu 14, Bardejov BJ/2012/393-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1050. Kučminová Jarmila, J. Grešáka 2, Bardejov BJ/2012/392-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1051. Richvalská Ivana, Pod Papierňou 43, Bardejov BJ/2012/391-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1052. Dubiková Eva, J. Grešáka 17, Bardejov BJ/2012/390-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1053. Bobvošová Eva Ing., Wolkerova 2, Bardejov BJ/2012/389-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1054. Zlatnická Klaudia, Poľná 191, Veľaty BJ/2012/388-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1055. Pagáčová Adriána, Spartakovská 3, Trnava BJ/2012/387-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1056. Šoltésová Alena Mgr., Vyšná Voľa 11, Lukavica BJ/2012/386-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1057. Pangracová Jana, Ťačevská 6, Bardejov BJ/2012/385-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1058. Marčok Kristián, Jiráskova 1, Bardejov BJ/2012/384-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1059. Židišin Jaroslav Mgr., Vyšný Tvarožec 23, Gaboltov BJ/2012/383-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1060. Ivančo Michal, J. Grešáka 2377/19, Bardejov BJ/2012/382-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1061. Stachová Zuzana Ing., Komenského 27, Bardejov BJ/2012/381-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1062. Marcinovová Jana, J. Grešáka 15, Bardejov BJ/2012/380-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1063. Marcineková Miroslava Mgr., Nábrežná 13, Bardejov BJ/2012/379-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1064. Bednárová Slavomíra, Rovná 13A, Bardejov BJ/2012/378-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1065. Špirka Jozef, Osikov 67, Hertník BJ/2012/376-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1066. Sabolová Jana Bc., Poštárka 21, Bardejov BJ/2012/377-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1067. Matej Tomáš, Komenského 18, Bardejov BJ/2012/371-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1068. Kotuľaková Monika Bc., Hlavná 13, Bardejov BJ/2012/372-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1069. Hudák Patrik, Bernolákova 12, Bardejov BJ/2012/373-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1070. Boďová Andrea Ing., Furčianska 5, Košice BJ/2012/374-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1071. Brecko Štefan Mgr., Ťačevská 43, Bardejov BJ/2012/375-4 6/26/2012 na dobu neurčitú
1072. Motýľ Stanislav, Pod Papierňou 70, Bardejov BJ/2012/325-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1073. Hanobík Marek, Komenského 27, Bardejov BJ/2012/333-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1074. Andrejovská Katarína, Ing. A. Svianteka 6, Bardejov BJ/2012/401-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1075. Petreková Eva, Pod Papierňou 60, Bardejov BJ/2012/402-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1076. Chovancová Monika, Mokroluh 218 BJ/2012/403-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1077. Kiseľová Adriana, Fučíkova 12, Bardejov BJ/2012/404-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1078. Hamerský Patrik, Gorlická 17, Bardejov BJ/2012/412-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1079. Hlaďová Viera, Tarnov 105 BJ/2012/413-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1080. Gaľanová Mária, Pod Papierňou 40, Bardejov BJ/2012/414-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1081. Marcinová Iveta, Smilno 11 BJ/2012/415-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1082. Hudáková Margita, Richvald 234 BJ/2012/416-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1083. Kačmárová Anna, Malcov 146 BJ/2012/417-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1084. Sendeková Helena, Kľušov 197 BJ/2012/418-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1085. Chovancová Mária, Sveržov 68 BJ/2012/419-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1086. Biathová Iveta, Puškinova 12, Bardejov BJ/2012/420-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1087. Červenická Anna, Hrabovec 76 BJ/2012/421-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1088. Jankivová Monika, Gaboltov 113 BJ/2012/422-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1089. Pangrácová Viera, Tarnov 105 BJ/2012/424-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1090. Chovanec Peter, Kružľov 34 BJ/2012/430-4 7/13/2012 na dobu neurčitú
1091. Mindžal Erik, Komenského 31, Bardejov BJ/2012/457-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1092. Juráková Iveta, Bc., J. Švermu 3, Bardejov BJ/2012/459-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1093. Jackaninová Iveta, Rešov 91 BJ/2012/460-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1094. German-Sobek Milan, Ing., Budapeštianska 5, Košice BJ/2012/466-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1095. Fecko David, Fučíkova 22, Bardejov BJ/2012/467-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1096. Velgosová Ingrid, Hlavná 280/123, Hažlín BJ/2012/468-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1097. Hudáková Alena, Pod Papierňou 48, Bardejov BJ/2012/469-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1098. Gocová Renáta, Pod Papierňou 67, Bardejov BJ/2012/470-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1099. Kuchcíková Mária, Hlavná 538/1, Raslavice BJ/2012/472-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1100. Mauerová Alena, Šiba 70 BJ/2012/473-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1101. Fereková Zuzana, Vyšná 679/56, Raslavice BJ/2012/474-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1102. Bubenová Mariana, Jedlinka 31 BJ/2012/475-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1103. Ždiniaková Sylvia, Vyšná 171/72, Kurima BJ/2012/476-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1104. Kukľová Andrea, Hertník 173 BJ/2012/477-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1105. Zamborská Ľudmila, Záhradná 279/17, Kurima BJ/2012/478-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1106. Skarupová Anna, A. Svianteka 5, Bardejov BJ/2012/479-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1107. Fedorová Mária, Hlavná 68/558, Raslavice BJ/2012/480-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1108. Hrivňák Juraj, J. Švermu 2569/3, Bardejov BJ/2012/481-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1109. Drabiščák Daniel, Vaniškovce 45 BJ/2012/482-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1110. Magačová Renáta, Marhaň 71 BJ/2012/490-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1111. Sasová Katarína, Družstevná 16, Bardejov BJ/2012/498-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1112. Hanisková Andrea, Moyzesova 3, Bardejov BJ/2012/501-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1113. Šľachtičová Milada, Bartošovce 259 BJ/2012/502-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1114. Klimeková Júlia, Kpt. Nálepku 55, Bardejov BJ/2012/506-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1115. Vošková Alžbeta, L. Svobodu 3202/13, Bardejov BJ/2012/514-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1116. Kancová Eva, Komenského 569/45, Bardejov BJ/2012/515-4 7/25/2012 na dobu neurčitú
1117. Zápachová Gabriela, Fučíkova 967/27, Bardejov BJ/2012/516-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1118. Virgalová Marianna, Ing., Tehelná 113, Bardejov BJ/2012/505-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1119. Zajacová Monika, Pod Papierňou 1524/47, Bardejov BJ/2012/503-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1120. Bednárová Mária, Družstevná 756/23, Bardejov BJ/2012/500-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1121. Dutková Iveta, A. Svianteka 26, Bardejov BJ/2012/499-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1122. Gaffová Jana, Zlaté 95 BJ/2012/497-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1123. Hiščarová Lýdia, Partizánska 3832/33A, Bardejov BJ/2012/496-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1124. Maťová jaroslava, Sadová 295/34, Hažlín BJ/2012/495-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1125. Kaputová Petra, A. Svianteka 12, Bardejov BJ/2012/492-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1126. Lukáčová Renáta, Hrabovec 68 BJ/2012/494-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1127. Cinová Viera, Šarišská 313/36, Zborov BJ/2012/493-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1128. Katriňaková Martina, Pod Papierňou 60, Bardejov BJ/2012/491-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1129. Voroňáková Mária, Bc., Hlavná 53, Bardejov-Dlhá Lúka BJ/2012/489-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1130. Talárová Andrea, Mgr., Záhradná 27, Bardejov-Bard. Nová Ves BJ/2012/488-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1131. Šiváková Andrea, Hlavná 458/3, Zborov BJ/2012/487-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1132. Grigereková Andrea, Pod Papierňou 57, Bardejov BJ/2012/486-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1133. Plavčanová Marianna, L. Novomeského 8, Bardejov BJ/2012/485-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1134. Mikitová Mária, Bc., Fričkovce 93 BJ/2012/484-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1135. Goč Tomáš, Hankovce 4 BJ/2012/483-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1136. Ristvejová Silvia, Pod Papierňou 57, Bardejov BJ/2012/471-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1137. Mačejovská Tatiana, Bardejovská Zábava 68 BJ/2012/465-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1138. Mikitková Milada, Pod Lipkou 59, Bardejov BJ/2012/464-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1139. Mačejovský Marek, Dubová 2714/4, Bardejov BJ/2012/463-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1140. Šmilňáková Monika, Kutuzovova 35, Bardejov BJ/2012/462-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1141. Baranová Monika, A. Svianteka 14, Bardejov BJ/2012/461-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1142. Popová Jana, Andrejová 82 BJ/2012/456-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1143. Hriciková Jana, Mikulášová 13 BJ/2012/455-4 7/27/2012 na dobu neurčitú
1144. Varchol Peter, Stebník 5 BJ/2012/433-4 9/5/2012 na dobu neurčitú
1145. Šelong Ondrej, Zlaté 172 BJ/2012/504-4 9/5/2012 na dobu neurčitú
1146. Sabolová Iveta, Lukavica 89 BJ/2012/561-4 9/5/2012 na dobu neurčitú
1147. Straňáková Vantová Silvia, Poštárka 134, Bardejov BJ/2012/562-4 9/5/2012 na dobu neurčitú
1148. Moravcová Katarína, Stebnícka Huta 32 BJ/2012/563-4 9/5/2012 na dobu neurčitú
1149. Križáková Jaroslava, Ťačevská 5, Bardejov BJ/2012/564-4 9/5/2012 na dobu neurčitú
1150. Prítoková Emília, Stebnícka Huta 56 BJ/2012/565-4 9/5/2012 na dobu neurčitú
1151. Nováková Dana, Kobyly 140 BJ/2012/566-4 9/5/2012 na dobu neurčitú
1152. Marcinová Miroslava, J. Grešáka 7, Bardejov BJ/2012/603-4 10/3/2012 na dobu neurčitú
1153. Hanisková Jozefína, Moyzesova 3, Bardejov BJ/2012/611-4 10/3/2012 na dobu neurčitú
1154. Dorinová Anna,Gerlachov 11 BJ/2012/643-4 10/3/2012 na dobu neurčitú
1155. Surgentová Viera, A. Svianteka 6, Bardejov BJ/2012/604-4 10/3/2012 na dobu neurčitú
1156. Kaľatová Monika, Komenského 14, Bardejov BJ/2012/609-4 10/3/2012 na dobu neurčitú
1157. Šatčaková Marcela, Poštárka 9, Bardejov BJ/2012/612-4 10/3/2012 na dobu neurčitú
1158. Gaľanová Martina, Bc., Tarnov 112 BJ/2012/642-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1159. Pribulová Mária, Hlavná 650/98, Raslavice BJ/2012/641-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1160. Vančíková Anna, Osikov 228 BJ/2012/640-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1161. Foľtová Slávka, Sveržov 76 BJ/2012/639-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1162. Paľová Iveta, Harhaj 40 BJ/2012/638-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1163. Chovancová Helena, Hertník 7 BJ/2012/637-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1164. Breznická Helena, Marhaň 189 BJ/2012/636-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1165. Brehuvová Emília, Vyšná Voľa 60 BJ/2012/635-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1166. Mašterová Oľga, Fučíkova 39, Bardejov BJ/2012/632-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1167. Jurčišinová Melánia, Makovická 37, Bardejov BJ/2012/625-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1168. Varjan Lukáš, Štúrova 358, Zborov BJ/2012/610-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1169. Remetová Monika, Pod Šibeňou Horou 17, Bardejov BJ/2012/608-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1170. Pituchová Miroslava, Komenského 25, Bardejov BJ/2012/607-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1171. Dorinová Katarína, Gerlachov 12 BJ/2012/606-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1172. Gajdár František, Ťačevská 22, Bardejov BJ/2012/605-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1173. Sasaraková Jitka, Partizánska 22, Bardejov BJ/2012/600-4 10/5/2012 na dobu neurčitú
1174. Kačmárová Silvia, Gaboltov 125 BJ/2013/17-4 3/26/2013 na dobu neurčitú
1175. Čukan Martin, Pod Papierňou 1502/52, Bardejov BJ/2013/38-4 3/26/2013 na dobu neurčitú
1176. Graca Ján, L. Novomeského 5, Bardejov BJ/2013/137-4 3/26/2013 na dobu neurčitú
1177. Lapčáková Jana, Hlavná 77, Raslavice BJ/2013/152-4 3/26/2013 na dobu neurčitú
1178. Randárová Katarína, Pod Lipkou 316/43, Bardejov BJ/2013/155-4 3/26/2013 na dobu neurčitú
1179. Pangrácová Monika, A. Svianteka 12, Bardejov BJ/2013/171-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1180. Katriničová Anna, Hertník 11 BJ/2013/172-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1181. Puzderová Daniela, Tročany 111 BJ/2013/173-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1182. Birošová Božena, Osikov 129 BJ/2013/174-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1183. Zápachová Miriama, Českej Lípy 40, Bardejov BJ/2013/175-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1184. Hviščová Eva, Mgr., Brezová 1, Bardejov BJ/2013/176-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1185. Pisariková Mária, Poliakovce 8 BJ/2013/177-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1186. Bicáková Renáta, Wolkerova 1, Bardejov BJ/2013/178-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1187. Štalmachová Marta, Kobyly 73 BJ/2013/179-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1188. Renčková Darina, Mičková 436/11, Bardejov BJ/2013/180-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1189. Paňková Dana, Bartošovce 202 BJ/2013/181-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1190. Hudáková Helena, Bartošovce 63 BJ/2013/182-4 4/10/2013 na dobu neurčitú
1191. Blichová Georgína, L. Svobodu 2, Bardejov BJ/2013/153-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1192. Hankovský Stanislav, Richvald 30 BJ/2013/163-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1193. Hankovská Gabriela, Richvald 30 BJ/2013/164-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1194. Lenartová Patrícia, L. Novomeského 2567/4, Bardejov BJ/2013/167-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1195. Hudák Peter, Stebník 8 BJ/2013/191-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1196. Leško Martin, A. Hlinku 44, Veľký Šariš BJ/2013/187-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1197. Tobiaš Martin, Volgogradská 78, Prešov BJ/2013/186-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1198. Kráľová Katarína, Kamenná 14, Prešov BJ/2013/185-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1199. Záhradníková Petra, Arm. gen. Svobodu 34, Prešov BJ/2013/184-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1200. Šimčík Rastislav, Karpatská 18, Prešov BJ/2013/183-4 4/12/2013 na dobu neurčitú
1201. Demjanovičová Renáta, Cigeľka 114 BJ/2013/369-4 6/18/2013 na dobu neurčitú
1202. Kotorová Mária, J. Grešáka 2, Bardejov BJ/2013/360-4 6/18/2013 na dobu neurčitú
1203. Siváková Veronika, Varadka 51 BJ/2013/364-4 6/18/2013 na dobu neurčitú
1204. Sivák Jaroslav, T. Ševčenku 1, Bardejov BJ/2013/363-4 6/18/2013 na dobu neurčitú
1205. Kokindová Lenka, Ťačevská 604/10, Bardejov BJ/2013/332-4 6/18/2013 na dobu neurčitú
1206. Mačušová Helena, Ing., Nižná Polianka 11 BJ/2013/387-4 6/21/2013 na dobu neurčitú
1207. Begová Diana, Mgr., Gorkého 10, Medzilaborce BJ/2013/357-4 6/21/2013 na dobu neurčitú
1208. Vyšný Lukáš, Košická 12, Kežmarok BJ/2013/356-4 6/21/2013 na dobu neurčitú
1209. Šima Juraj, A. Svianteka 19, Bardejov BJ/2013/330-4 6/21/2013 na dobu neurčitú
1210. Šiváková Terezka, Hlavná 458/3, Zborov BJ/2013/311-4 6/21/2013 na dobu neurčitú
1211. Tarbajová Helena, Ťačevská 9, Bardejov BJ/2013/220-4 6/21/2013 na dobu neurčitú
1212. Martičková Mária, Nižná 14, Kurima BJ/2013/215-4 6/21/2013 na dobu neurčitú
1213. Pellová Božena, Poliakovce 31 BJ/2013/336-4 6/21/2013 na dobu neurčitú
1214. Lešková Viktória, Humenská 18, Košice BJ/2013/470-4 8/2/2013 na dobu neurčitú
1215. Krajňáková Mária, Sadová 610/36, Hanušovce n/Topľou BJ/2013/471-4 8/2/2013 na dobu neurčitú
1216. Horváthová Michala, Bočiar 7, Košice-okolie BJ/2013/472-4 8/2/2013 na dobu neurčitú
1217. Majcherová Zuzana, Čínska 8, Košice BJ/2013/473-4 8/2/2013 na dobu neurčitú
1218. Zbyňovcová Miriam, Sokolovská 15, Košice BJ/2013/474-4 8/2/2013 na dobu neurčitú
1219. Dožická Martina, Zupkova 10, Košice BJ/2013/475-4 8/2/2013 na dobu neurčitú
1220. Herczeghová Jelia, Kukoreliho 3, Michalovce BJ/2013/476-4 8/2/2013 na dobu neurčitú
1221. Manková Iveta, Okružná 6, Rožňava BJ/2013/477-4 8/2/2013 na dobu neurčitú
1222. Bajuszová Hajnalka, Galaktická 24, Košice BJ/2013/494-4 8/8/2013 na dobu neurčitú
1223. Koščáková Adriana, Tajovského 2606/9, Poprad BJ/2013/493-4 8/8/2013 na dobu neurčitú
1224. Babinčáková Ľudmila, A. Matušku 6409/7, Prešov BJ/2013/492-4 8/8/2013 na dobu neurčitú
1225. Bikár Tomáš, Tomášikova 2481/43, Poprad BJ/2013/491-4 8/8/2013 na dobu neurčitú
1226. Pokrivčáková Silvia, Rázusová 20, Poprad BJ/2013/490-4 8/8/2013 na dobu neurčitú
1227. Patriková Michala, Bukurešťská 12, Košice BJ/2013/489-4 8/8/2013 na dobu neurčitú
1228. Savková Lenka, Ostravská 1, Košice BJ/2013/488-4 8/8/2013 na dobu neurčitú
1229. Iveta Petrašková, Nižný Tvarožec BJ/2013/361-5 9/24/2013 na dobu neurčitú
1230. Miriama Malcovská, Drienica 214 BJ/2013/415-4 9/24/2013 na dobu neurčitú
1231. Lucia Kochanová, Janovce 105 BJ/2013/416-4 9/24/2013 na dobu neurčitú
1232. Iveta Tvardziková, Komárov 50 BJ/2013/500-4 9/24/2013 na dobu neurčitú
1233. Adriana Podlesná, Komenského 21, Bardejov BJ/2013/501-4 9/24/2013 na dobu neurčitú
1234. Eva Raganová, Majerová 340/19, Hažlín BJ/2013/504-4 9/24/2013 na dobu neurčitú
1235. Oxana Jančušová, Ťačevská 14, Bardejov BJ/2013/525-4 9/24/2013 na dobu neurčitú
1236. Gabriela Brehuvová, L. Svobodu 6, Bardejov BJ/2013/554-4 9/24/2013 na dobu neurčitú
1237. Zuzana Marčaková, Rybňanská 266, Malcov BJ/2013/597-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1238. Forišová Mária, Fričkovce 150 BJ/2013/598-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1239. Halušková Jana, Malcov 176 BJ/2013/602-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1240. Kačmárová Jana, Hlavná 339, Malcov BJ/2013/604-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1241. Zapachová Anna, Nižný Tvarožec 10 BJ/2013/605-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1242. Brehuvová Ľudmila, Mgr., Vyšná Voľa 30 BJ/2013/606-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1243. Rojková Viera, Mgr., Kurov 141 BJ/2013/607-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1244. Hlaď Igor, Mihaľov 5692, Bardejov BJ/2013/608-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1245. Prokopovičová Katarína, Duklianska 10, Bardejov BJ/2013/609-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1246. Jackaninová Jana, Mikulášová 20 BJ/2013/610-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1247. Dorinová Slavka, Gerlachov 26 BJ/2013/591-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1248. Cundrová Mária, Gerlachov 150 BJ/2013/592-4 10/2/2013 na dobu neurčitú
1249. Sagan Pavol, Mokroluh 224 BJ/2013/612-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1250. Repčíková Andrea, Dubinné 15 BJ/2013/611-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1251. Kolbasová Dana, Osikov 211 BJ/2013/603-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1252. Prokopovičová Alena, Kľušov 2 BJ/2013/601-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1253. Vojtašková Mária, Alejová 38, Raslavice BJ/2013/600-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1254. Harčariková Monika, Kobly 43 BJ/2013/599-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1255. Bělunková Miroslava, Podhradie 84, Zborov BJ/2013/596-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1256. Maňková Mária, L. Svobodu 4, Bardejov BJ/2013/595-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1257. Foľta Pavol, Sveržov 8 BJ/2013/594-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1258. Kaminský Milan, Stebník 37 BJ/2013/593-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1259. Antonyová Porubská Katarína, Bc., Kellerova 3, Bardejov BJ/2013/590-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1260. Paľová Mária, Gaboltov 111 BJ/2013/589-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1261. Grofčíková Dagmar, Sázavského 1, Bardejov BJ/2013/583-4 10/4/2013 na dobu neurčitú
1262. Šimčík Denis, Karpatská 18, Prešov BJ/2013/617-4 10/8/2013 na dobu neurčitú
1263. Krochtová Adriana,  Za vodou 3, Stará Ľubovňa BJ/2013/625-4 10/8/2013 na dobu neurčitú
1264. Gdovin Milan, Ing. Hankovce 54 BJ/2013/684-4 11/14/2013 na dobu neurčitú
1265. Vašuta Vladimír, Ing. Trieda SNP 61, Košice BJ/2013/673-4 11/14/2013 na dobu neurčitú
1266. Potyčný Daniel, Ing.,  Moyzesova 10, Bardejov BJ/2013/675-4 11/14/2013 na dobu neurčitú
1267. Košuth Peter, Cesta pod Hradovou 37, Košice BJ/2013/674-4 11/14/2013 na dobu neurčitú
1268. Chovancová Stanislava, A. Svianteka 12, Bardejov BJ/2013/659-4 11/14/2013 na dobu neurčitú
1269. Halečková Anna, Kukorelliho 6, Bardejov BJ/2013/658-4 11/14/2013 na dobu neurčitú
1270. Kalistová Jana, Kružľov 286 BJ/2013/776-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1271. Šoltýsová Zuzana, Bc., Šarišská 249/9, Zborov BJ/2013/773-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1272. Pavlišinová Katarína, J. Grešáka 10, Bardejov BJ/2013/772-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1273. Pipasová Mária, Kružľov 286 BJ/2013/771-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1274. Lakatová-Purdešová Katarína, J. Grešáka 27, Bardejov BJ/2013/770-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1275. Kohut Vitalij, Ing., J. Grešáka 21, Bardejov BJ/2013/768-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1276. Hrobáková Patrícia, L. Novomeského 2567/1, Bardejov BJ/2013/767-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1277. Varhoľ Ján, Pod Papierňou 51, Bardejov BJ/2013/766-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1278. Gregová Jana, Mokroluh 4 BJ/2013/765-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1279. Biloveská Ľubica, Gorlická 16, Bardejov BJ/2013/763-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1280. Balínek Radoslav, Beloveža 170 BJ/2013/760-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1281. Štalmachová Martina, Kľušov 168 BJ/2013/759-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1282. Kundľa Jozef, Gorlická 15, Bardejov BJ/2013/758-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1283. Lamancová Lenka, J. Grešáka 6, Bardejov BJ/2013/757-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1284. Kukľová Martina, Nábrežná 7, Bardejov BJ/2013/756-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1285. Nováková Marta, Poliakovce 5 BJ/2013/755-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1286. Čechová Marta, Hervartov 1 BJ/2013/754-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1287. Gajdárová Jana, Ťačevská 22, Bardejov BJ/2013/753-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1288. Basová Mária, Brezovka 14 BJ/2013/752-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1289. Passiová Renáta, A. Svianteka 15, Bardejov BJ/2013/751-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1290. Franková Anna, Slovenská 16, Bardejov BJ/2013/748-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1291. Pagáč Igor, J. Grešáka 3, Bardejov BJ/2013/747-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1292. Ferčáková Iveta, J. Grešáka 20, Bardejov BJ/2013/746-4 12/5/2013 na dobu neurčitú
1293. Šibová Milana, Stebnícka Huta 81 BJ/2013/745-4 12/4/2013 na dobu neurčitú
1294. Gutteková Marta, Kpt. Nálepku 374/10, Bardejov BJ/2013/243-7 12/17/2013 na dobu neurčitú
1295. Zoľáková Terézia, Mgr., Kružľov 228 BJ/2013/682-4 12/17/2013 na dobu neurčitú
1296. Gburová Mária, Šiba 92 BJ/2013/825-4 12/17/2013 na dobu neurčitú
1297. Sudimáková Eva, Sázavského 11, Bardejov BJ/2013/813-4 12/17/2013 na dobu neurčitú
1298. Paľuriková Jaroslava, Komenského 10, Bardejov BJ/2013/744-4 12/17/2013 na dobu neurčitú
1299. Onačilová Andrea, Kpt. Nálepku 43, Bardejov BJ/2013/749-4 12/17/2013 na dobu neurčitú
1300. Kmecová Mária, Pod Papierňou 43, Bardejov BJ/2013/750-4 12/17/2013 na dobu neurčitú
1301. Sobeková Marcela, Richvald 144 BJ/2014/33-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1302. Žofčinová Anna, Hervartov 19 BJ/2014/32-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1303. Lindemanová Martina, J. Grešáka 27, Bardejov BJ/2014/31-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1304. Romaňáková Margita, Slovenská 9, Bardejov BJ/2014/30-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1305. Jašíčková Martina, Fučíkova 20, Bardejov BJ/2014/28-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1306. Baňasová Viktória, Hankovce 76 BJ/2014/27-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1307. Čupeľa Radovan, Pánska 7, Bardejov - Dlhá Lúka BJ/2014/26-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1308. Brachová Blanka, Sady 18, Bardejov - Dlhá Lúka BJ/2014/25-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1309. Gočová - Benkolvá Dana, Zlaté 42 BJ/2014/7-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1310. Kosturová Zuzana, Beloveža 301 BJ/2014/8-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1311. Samseliová Ľubica, Komenského 29, Bardejov BJ/2014/11-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1312. Svobodová Dana, Richvald 93 BJ/2014/43-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1313. Kaliňaková Mária, Komenského 21, Bardejov BJ/2014/42-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1314. Silvestriová Martina, Komenského 42, Bardejov BJ/2014/41-4 1/15/2014 na dobu neurčitú
1315. Štefančinová Katarína, Osikov 118 BJ/2014/109-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1316. Bogdan Lukáš, Kobyly 47 BJ/2014/64-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1317. Jacenková Ivana, Nová 5, Bardejov BJ/2014/63-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1318. Maník Jozef, J. Grešáka 22, Bardejov BJ/2014/62-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1319. Moľová Jana, Porúbka 52 BJ/2014/39-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1320. Hukaľuková Lenka, Lipová 29, Bardejov BJ/2014/38-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1321. Sokolová Ľudmila, Bardejovská Zábava 6 BJ/2014/36-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1322. Andrejovská Alena, Šašová 22 BJ/2014/35-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1323. Fečková Ivana, Partizánska 11, Bardejov BJ/2014/34-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1324. Czémyová Alena, Ťačevská 7, Bardejov BJ/2014/37-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1325. Jonovová Silvia, Pod Papierňou 33, Bardejov BJ/2014/40-4 2/7/2014 na dobu neurčitú
1326. Michtová Martina, Komenského 26, Bardejov BJ/2014/186-4 3/14/2014 na dobu neurčitú
1327. Guttek Andrej, Kpt. Nálepku 10, Bardejov BJ/2014/128-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1328. Kosturová Zuzana, Mgr., Bardejovská Zábava 1 BJ/2014/129-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1329. Katušin Slavomír, Ťačevská 22, Bardejov BJ/2014/231-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1330. Meščanová Viktória, Mgr., A. Svianteka 13, Bardejov BJ/2014/232-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1331. Miňová Ivana, Ing., Nižná 6/6, Kurima BJ/2014/237-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1332. Pilárová Danka, Gerlachov 240 BJ/2014/238-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1333. Horvátová Anna, Pánska Záhrada, Kurima BJ/2014/249-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1334. Prusák Tomáš, Malcov 313 BJ/2014/253-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1335. Prusáková Helena, Malcov 313 BJ/2014/254-4 4/11/2014 na dobu neurčitú
1336. Benková Anna, Rokytov 9 BJ/2014/360-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1337. Balonová Mária, Duklianska 206/30, Zborov BJ/2014/359-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1338. Gajdošová Iveta, Richvald 10 BJ/2014/358-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1339. Doležalová Adéla, Berlínska 24, Košice BJ/2014/357-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1340. Štefančíková Marcela, Bc., Tarnov 60 BJ/2014/356-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1341. Pavlík Miroslav, L. Novomeského 10, Bardejov BJ/2014/355-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1342. Andrejčáková Ľubica, Šiancova 3, Bardejov BJ/2014/354-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1343. Škvareková Miluše, L. Novomeského 11, Bardejov BJ/2014/353-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1344. Dendisová Janka, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2014/352-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1345. Klimeková Miroslava, Gorlická 11, Bardejov BJ/2014/351-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1346. Švecová Petra, Nábrežná 14, Bardejov BJ/2014/350-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1347. Lukáčová Dagmara, Ťačevská 24, Bardejov BJ/2014/349-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1348. Daňková Monika, Kučín 76 BJ/2014/320-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1349. Harčarufka Tomáš, Hertník 202 BJ/2014/317-4 4/30/2014 na dobu neurčitú
1350. Mikluščák Lukáš, Hankovce 86 BJ/2014/248-5 4/30/2014 na dobu neurčitú
1351. Plančárová Erika, Vyšná 46, Raslavice BJ/2014/107-6 4/30/2014 na dobu neurčitú
1352. Kertysová Gabriela, Alejová 44/19, Raslavice BJ/2014/106-6 4/30/2014 na dobu neurčitú
1353. Sendeková Lenka, Kukučínova 17, Bardejov BJ/2014/472-4 6/24/2014 na dobu neurčitú
1354. Csémy Martin, A. Svianteka 3, Bardejov BJ/2014/474-4 6/24/2014 na dobu neurčitú
1355. Siváková Zuzana, Jiráskova 2, Bardejov BJ/2014/477-4 6/24/2014 na dobu neurčitú
1356. Dráč Ján, J. Švermu 9, Bardejov BJ/2014/478-4 6/24/2014 na dobu neurčitú
1357. Homulková Darina, Lopúchov 68 BJ/2014/480-4 6/24/2014 na dobu neurčitú
1358. Červená Eva, Dlhý rad 10, Bardejov BJ/2014/271-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1359. Fignárová Katarína, Sekčovská 564/3, Raslavice BJ/2014/318-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1360. Pavuková Ľubica, Kochanovce 10 BJ/2014/433-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1361. Štefanovičová Helena, L. Svobodu 3, Bardejov BJ/2014/506-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1362. Plačková Daniela, A. Svianteka 18, Bardejov BJ/2014/513-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1363. Reviľaková Marta, Pod Papierňou 43, Bardejov BJ/2014/551-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1364. Vranovský Ladislav, Pod Papierňou 19, Bardejov BJ/2014/552-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1365. Molčan Peter, Pod Papierňou 1523/49, Bardejov BJ/2014/575-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1366. Bereščák Daniel, L. Svobodu 3, Bardejov BJ/2014/576-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1367. Lorenčíková Beáta, Bc., 17. novembra 562/35, Stará Ľubovňa BJ/2014/577-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1368. Furtkevičová Klaudia, Mierová 24, Stará Ľubovňa BJ/2014/578-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1369. Majerčáková Petra, Litmanová 118 BJ/2014/579-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1370. Semanová Zuzana, Gorkého 7, Bardejov BJ/2014/473-4 6/24/2014 na dobu neurčitú
1371. Kamidrová Daniela, Ťačevská 36, Bardejov BJ/2014/417-4 6/25/2014 na dobu neurčitú
1372. Hudáková Marcela, Mgr., Osikov 64 BJ/2014/581-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1373. Harčarufková Mária, Hertník 220 BJ/2014/582-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1374. Geletková Andrea, Puškinova 7, Bardejov BJ/2014/583-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1375. Štefuriková Daniela, A. Svianteka 23, Bardejov BJ/2014/584-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1376. Cingeľová Zuzana, Malcov 171 BJ/2014/585-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1377. Stavarová Mária, Tročany 61 BJ/2014/586-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1378. Ferencová Slavka, Šarišské Čierne 111 BJ/2014/587-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1379. Šverhová Mária, Kľušov 254 BJ/2014/588-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1380. Vardzeľová Jarmila, Ťačevská 13, Bardejov BJ/2014/589-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1381. Poperníková Gabriela, Beloveža 37 BJ/2014/592-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1382. Čekan Dávid, Gróner 24, Bardejov BJ/2014/660-4 7/1/2014 na dobu neurčitú
1383. Hudák Patrik, Hlavná 18, Bardejov BJ/2014/590-4 7/2/2014 na dobu neurčitú
1384. Korbová Andrea, Chmeľová 62 BJ/2014/342-6 9/9/2014 na dobu neurčitú
1385. Lešičko Kamil, J. Grešáka 11, Bardejov (1990) BJ/2014/596-4 9/9/2014 na dobu neurčitú
1386. Lešičko Kamil, J. Grešáka 11, Bardejov (1966) BJ/2014/597-4 9/9/2014 na dobu neurčitú
1387. Demjanič Jozef, Vyšný Tvarožec 1 BJ/2014/741-4 9/10/2014 na dobu neurčitú
1388. Soroková Beáta, Vyšný Tvarožec 42 BJ/2014/740-4 9/10/2014 na dobu neurčitú
1389. Vranovská Katarína, 8. mája 490/1, Svidník BJ/2014/717-4 9/10/2014 na dobu neurčitú
1390. Židišin Lukáš, Gorkého 578/14, Bardejov BJ/2014/714-4 9/10/2014 na dobu neurčitú
1391. Dudrová Michaela, Mgr., J. Matušku 16, Bardejov BJ/2014/713-4 9/10/2014 na dobu neurčitú
1392. Kataníková Janka, Toplianska 3892/19, Bardejov BJ/2014/696-4 9/10/2014 na dobu neurčitú
1393. Kataník Jaroslav, Toplianska 3892/19, Bardejov BJ/2014/695-4 9/10/2014 na dobu neurčitú
1394. Dolhá Katarína, Vaniškovce 59 BJ/2014/977-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1395. Petrišáková Alena, J. Grešáka 16, Bardejov BJ/2014/957-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1396. Jeleňová Vlasta, J. Grešáka 26, Bardejov BJ/2014/956-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1397. Bodnárová Zuzana, Budovateľská 448/6, Zborov BJ/2014/955-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1398. Soroková Marcela, Gróner 3, Bardejov BJ/2014/953-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1399. Mačejová Veronika, Dujava 20, Bardejov BJ/2014/951-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1400. Pillárová Eva, Ťačevská 35, Bardejov BJ/2014/950-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1401. Pavelová Monika, Papajová 250/5, Raslavice BJ/2014/949-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1402. Guláková Zlatica, Šarišská 262, Zborov BJ/2014/948-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1403. Baranová Veronika, Smilno 101 BJ/2014/947-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1404. Zamborská Zuzana, Kutuzovova 319/2, Svidník BJ/2014/946-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1405. Barna Jakub, Smilno 104 BJ/2014/945-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1406. Čekanová Mária, Gróner 24, Bardejov BJ/2014/952-4 12/18/2014 na dobu neurčitú
1407. Pavuková Lenka, J. Švermu 2, Bardejov BJ/2014/821-4 12/18/2014 na dobu neurčitú
1408. Kniš Ján, Janovce 7 BJ/2014/790-4 12/18/2014 na dobu neurčitú
1409. Majiroš Ľubomír, Ťačevská 24, Bardejov BJ/2014/954-4 12/17/2014 na dobu neurčitú
1410. Paľová Miroslava, J. Grešáka 18, Bardejov BJ/2015/55-4 1/22/2015 na dobu neurčitú
1411. Fellegiová Lenka, RNDr., A. Svianteka 27, Bardejov BJ/2015/93-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1412. Kolesár Ján, Lopúchov 83 BJ/2015/92-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1413. Hafičová Gertrúda, Mgr., A. Svianteka 15, Bardejov BJ/2015/91-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1414. Luterančíková Mária, Hlavná 3, Raslavice BJ/2015/90-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1415. Petrašková Zdenka, Čergovská 240/5, Raslavice BJ/2015/89-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1416. Mihalčinová Dana, Kostolná 673/25, Raslavice BJ/2015/88-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1417. Goliaš Jozef, Lopúchov 66 BJ/2015/87-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1418. Šinaľová Mária, Osikov 174 BJ/2015/86-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1419. Špirka František, Osikov 68 BJ/2015/85-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1420. Majerník Matúš, J. Grešáka 10, Bardejov BJ/2015/84-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1421. Kaňuch Ján, Lopúchov 46 BJ/2015/83-4 2/24/2015 na dobu neurčitú
1422. Petrenko Martin, Potočná 1, Bardejov BJ/2015/107-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1423. Hajgajdová Anna, Harhaj 52 BJ/2015/106-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1424. Lapštigová Ingrid, Mgr., Bardejovská Zábava 99 BJ/2015/105-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1425. Pivovarník Matúš, Nižná Voľa 20 BJ/2015/104-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1426. Vanková Adriána, Ing., Petrová 10 BJ/2015/103-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1427. Gaľanová Anna, Ing., Tarnov 118 BJ/2015/102-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1428. Šellongová Ľubomíra, Zlaté 172 BJ/2015/101-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1429. Harbaľová Barbora, Bc., Fričkovce 128 BJ/2015/100-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1430. Liptáková Anna, Kochanovce 60 BJ/2015/99-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1431. Novotná Anna, Hlavná 390/8, Raslavice BJ/2015/98-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1432. Javorská Miroslava, Gaboltov 59 BJ/2015/97-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1433. Kuchta Marek, Osikov 134 BJ/2015/96-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1434. Kováčová Monika, Radničné nám. 26, Bardejov BJ/2015/81-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1435. Grubár Tomáš, Ortuťová 20 BJ/2015/70-4 2/25/2015 na dobu neurčitú
1436. Knapíková Jozefína, Pod Kútmi 29, Bardejov BJ/2015/163-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1437. Knapíková Katarína, Tehelná 8, Zborov BJ/2015/164-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1438. Dolhý Šimon, Pod Šibeňou horou 20, Bardejov BJ/2015/241-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1439. Tej Tomáš, Družstevná 9, Bardejov BJ/2015/242-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1440. Cingeľ Matúš, Pod papierňou 66, Bardejov BJ/2015/243-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1441. Pangrácová Viera, Zlaté 81 BJ/2015/244-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1442. Klimeková Anna, Mokroluh 153 BJ/2015/245-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1443. Dvorská Adriana, Lučenecká cesta 405/9, Zvolen BJ/2015/246-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1444. Čverhová Anna, Papajová 14, Raslavice BJ/2015/250-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1445. Puchalíková Barbora, Osikov 189 BJ/2015/252-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1446. Novotný Štefan, Okružná 534/8, Raslavice BJ/2015/253-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1447. Majirský Martin, Kľušov 122 BJ/2015/60-5 4/14/2015 na dobu neurčitú
1448. Vajdová Anna, Richvald 191 BJ/2015/247-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1449. Molčanová Vladimíra, Ťačevská 6, Bardejov BJ/2015/248-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1450. Drobniaková Martina, Komenského 7, Bardejov BJ/2015/249-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1451. Svíteková Jana, Janovce 110 BJ/2015/251-4 4/14/2015 na dobu neurčitú
1452. Segiňáková Marcela, Fričkovce 73 BJ/2015/369-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1453. Kozlovský Jakub, Pod Papierňou 62, Bardejov BJ/2015/303-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1454. Semanová Ivana, Pod 100 lipami 344/7, Zborov BJ/2015/300-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1455. Maščák Jozef, Záhradná 384/3, Trstená pri Hornáde BJ/2015/302-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1456. Valko David, Pod Papierňou 49, Bardejov BJ/2015/301-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1457. Cook Ivana, Smilno 95 BJ/2015/299-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1458. Glodová Štefánia, A. Svianteka 8, Bardejov BJ/2015/298-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1459. Paňková Katarína, Tehelná 84, Bardejov BJ/2015/297-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1460. Kataníková Anna, Beloveža 71 BJ/2015/296-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1461. Sokolová Miroslava, Majerová 30/36, Hažlín BJ/2015/295-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1462. Hvišč Ľubomír, Dubinné 71 BJ/2015/282-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1463. Fertaľová Mária, Bezručova 16, Bardejov BJ/2015/280-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1464. Prokopovičová Monika, Janovce 91 BJ/2015/281-4 5/27/2015 na dobu neurčitú
1465. Krafčíková Zuzana, Lacková 22, Hniezdne BJ/2015/383-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1466. Zamišková Zuzana, Kolačkov 175 BJ/2015/382-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1467. Kmečová Viera, Nová Ľubovňa 848 BJ/2015/381-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1468. Hricková Klaudia, Sulín 125 BJ/2015/365-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1469. Demová Patrícia, Brutovce 54 BJ/2015/364-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1470. Šoltésová Gabriela, Varšavská 18, Košice BJ/2015/363-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1471. Mudrá Elena, Mieru 113, Čaňa BJ/2015/362-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1472. Jankulárová Monika, M.R. Štefánika 189/680, Trebišov BJ/2015/361-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1473. Bocková Antónia, Bystrická 16, Košice BJ/2015/360-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1474. Findoráková Jana, Sady nad Torysou 244 BJ/2015/359-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1475. Sedláková Zuzana, Bystré 521 BJ/2015/358-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1476. Žličářová Zuzana, Kurská 2, Košice BJ/2015/357-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1477. Matisová Klaudia, Alvinczyho 19, Košice BJ/2015/356-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1478. Bakšiová Veronika, Havanská 13, Košice BJ/2015/355-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1479. Šalamonová Dominika, Jánošíkova 173/18, Plaveč BJ/2015/354-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1480. Bernátová Mária, Stráňany 45 BJ/2015/353-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1481. Antalová Zuzana, Letná 35, Rožňava BJ/2015/352-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1482. Kontrošová Lucia, Edelenyská 38, Rožňava BJ/2015/351-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1483. Labantová Mária, Pekinská 1, Košice BJ/2015/350-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1484. Girčáková Eva, Budapeštianska 34, Košice BJ/2015/349-4 6/2/2015 na dobu neurčitú
1485. Gajdošová Ľubica, Gaboltov 15 BJ/2015/488-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1486. Frišničová Mária, Mgr., Hrabské 48 BJ/2015/491-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1487. Šurinová Juliána, Lukov 153 BJ/2015/418-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1488. Mackaničová Viera, Hrabské 50 BJ/2015/490-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1489. Čontová Andrea, Sadová 130/5, Hažlín BJ/2015/487-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1490. Kapcová Miroslava, Sv. Jakuba 3, Bardejov BJ/2015/492-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1491. Bľandová Silvia, Lenartov 154 BJ/2015/417-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1492. Nováková Marta, Fučíkova 42, Bardejov BJ/2015/486-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1493. Petnuchová Monika, Janovce 97 BJ/2015/489-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1494. Sklenka Jaroslav, Stará Kremnička 236 BJ/2015/414-4 7/20/2015 na dobu neurčitú
1495. Balážová Katarína, A. Svianteka 1, Bardejov BJ/2015/655-4 10/5/2015 na dobu neurčitú
1496. Demjanovičová Monika, Majerová 87/2, Hažlín BJ/2015/654-4 10/5/2015 na dobu neurčitú
1497. Skoncová Mária, Kučín 30 BJ/2015/656-4 10/5/2015 na dobu neurčitú
1498. Révayová Marianna, A. Svianteka 8, Bardejov BJ/2015/538-4 10/7/2015 na dobu neurčitú
1499. Staš Miroslav, Marhaň 221 BJ/2015/553-4 10/7/2015 na dobu neurčitú
1500. Drappová Martina, Kuková 6 BJ/2015/551-4 10/7/2015 na dobu neurčitú
1501. Stavjarská Monika, Na Rovni 333/74, Ľubotín BJ/2015/547-5 10/26/2015 na dobu neurčitú
1502. Lukáčová Ivana, Hankovce 116 BJ/2015/548-5 10/26/2015 na dobu neurčitú
1503. Goldschmidtová Gabriela, Lopúchov 74 BJ/2015/642-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1504. Dvorčáková Slavomíra, Slovenská 12, Bardejov BJ/2015/643-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1505. Šuľová Mária, Mokroluh 209 BJ/2015/644-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1506. Žaková Mária, L. Novomeského 4, Bardejov BJ/2015/645-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1507. Čimová Henrieta, Dujava 27, Bardejov BJ/2015/647-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1508. Romanová Jana, Komenského 14, Bardejov BJ/2015/648-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1509. Greš Patrik, Bardejovská Zábava 67 BJ/2015/649-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1510. Gdovinová Mária, Janovce 68 BJ/2015/650-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1511. Molčanová Mária, Malcov 182 BJ/2015/651-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1512. Gaboš František, Hlavná 8, Bardejov BJ/2015/652-4 10/26/2015 na dobu neurčitú
1513. Porubská Martina, Richvald 160 BJ/2015/731-4 11/23/2015 na dobu neurčitú
1514. Zamborská Terézia, Nám.Sv.Michala 75/5, Kurima BJ/2015/730-4 11/23/2015 na dobu neurčitú
1515. Vašková Magdaléna, Šiba 108 BJ/2015/729-4 11/23/2015 na dobu neurčitú
1516. Grobár Dominik, Stebnícka Huta 35 BJ/2015/709-4 11/23/2015 na dobu neurčitú
1517. Hersteková Lucia, Bartošovce 187 BJ/2015/702-4 11/23/2015 na dobu neurčitú
1518. Pavel Daniel, Kľušovská Zábava 255 BJ/2015/731-4 11/23/2015 na dobu neurčitú
1519. Mackaničová Zuzana, Hervartov 83 BJ/2015/701-4 11/24/2015 na dobu neurčitú
1520. Šoltysová Daniela, Mgr., Bardejovská Zábava 18 BJ/2015/703-4 11/24/2015 na dobu neurčitú
1521. Micheľ Patrik, Hertník 72 BJ/2015/704-4 11/24/2015 na dobu neurčitú
1522. Dančišin Daniel, Šašová 43 BJ/2015/705-4 11/24/2015 na dobu neurčitú
1523. Čech Martin, Kľušovská Zábava 219 BJ/2015/707-4 11/24/2015 na dobu neurčitú
1524. Čegiň Marek, Beloveža 160 BJ/2015/708-4 11/24/2015 na dobu neurčitú
1525. Chovancová Anna, Ťačevská 30, Bardejov BJ/2015/728-4 11/24/2015 na dobu neurčitú
1526. Pituchová Katarína, Rokytov 26 BJ/2016/47-4 2/4/2016 na dobu neurčitú
1527. Harčárová Alena, Radničné nám. 39, Bardejov BJ/2016/3-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1528. Šmilňáková Michaela, Ťačevská 23, Bardejov BJ/2016/35-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1529. Sobeková Jana, Richvald 16 BJ/2016/36-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1530. Knap Jozef, Sveržov 16 BJ/2016/48-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1531. Hankovská Jana, J. Grešáka 15, Bardejov BJ/2016/49-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1532. Dubovecká Irena, Hervartov 36 BJ/2016/50-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1533. Dubovecká Agáta, Hervartov 36 BJ/2016/51-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1534. Varcholová Soňa, J. Švermu 4, Bardejov BJ/2016/53-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1535. Semanková Iveta, Mokroluh 128 BJ/2016/54-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1536. Hanuščáková Miroslava, Gerlachov 257 BJ/2016/55-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1537. Lipáková Miroslava, Ťačevská 5, Bardejov BJ/2016/57-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1538. Nováková Helena, Fučíkova 37, Bardejov BJ/2016/58-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1539. Ilčisková Janka, Hlavná 155/234, Hažlín BJ/2016/59-4 2/3/2016 na dobu neurčitú
1540. Džambová Silvia, J. Grešáka 20, Bardejov BJ/2016/52-4 2/4/2016 na dobu neurčitú
1541. Baňasová Katarína, Hankovce 75 BJ/2016/5-4 2/4/2016 na dobu neurčitú
1542. Jurčišinová Marianna, Rešov 13 BJ/2016/60-4 2/4/2016 na dobu neurčitú
1543. Belejčáková Slavka, L. Svobodu 5, Bardejov BJ/2016/61-4 2/4/2016 na dobu neurčitú
1544. Švirk Ľuboš, Slovenská 1539/12, Bardejov BJ/2016/218-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1545. Želinská Jana, L. Svobodu 2, Bardejov BJ/2016/217-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1546. Dzuriková Martina, Hervartov 163 BJ/2016/216-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1547. Kozáková Valéria, L. Svobodu 2678/21, Bardejov BJ/2016/215-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1548. Janteková Dana, Hrabovec 124 BJ/2016/214-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1549. Janteková Jana, Hrabovec 17 BJ/2016/213-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1550. Nitsch Peter, Vodárenská 24, Bardejov BJ/2016/212-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1551. Novák Matúš, Rokytov 111 BJ/2016/211-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1552. Ondisová Slavomíra, Vyšná Voľa 93 BJ/2016/210-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1553. Sykáček Dušan, J. Grešáka 13, Bardejov BJ/2016/209-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1554. Kiek Gabriela, Duklianska 21, Zborov BJ/2016/208-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1555. Ondeček František, Bartošovce 117 BJ/2016/207-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1556. Šurkalová Mária, Becherov 122 BJ/2016/206-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1557. Vašičkaninová Miroslava, Mgr., Komenského 27, Bardejov BJ/2016/205-4 4/5/2016 na dobu neurčitú
1558. Popovcová Terézia, Čirč 80 BJ/2016/94-4 4/6/2016 na dobu neurčitú
1559. Čižmár Ľuboš, Šiba 68 BJ/2016/111-4 4/6/2016 na dobu neurčitú
1560. Rabatinová Martina, Komenského 2, Bardejov BJ/2016/149-4 4/6/2016 na dobu neurčitú
1561. Mihočová Mária, Koprivnica 166 BJ/2016/178-4 4/6/2016 na dobu neurčitú
1562. Martoňáková Iveta, Za vodou 12, Stará Ľubovňa BJ/2016/256-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1563. Kočerhová Ľudmila, Švábska 52, Prešov BJ/2016/255-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1564. Klocová Natália,Bc., Čergovská 6, Prešov BJ/2016/254-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1565. Kolcun Monika, Volgogradská 66, Prešov BJ/2016/253-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1566. Balážová Lucia, Ternavská 2247/26, Trebišov BJ/2016/252-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1567. Ďurašová Miroslava, Malčice 354 BJ/2016/251-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1568. Nováková Monika, Kpt. Jaroša 6, Košice BJ/2016/247-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1569. Majláthová Lucia, Belehradská 9, Košice BJ/2016/246-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1570. Sabadková Martina, Juhoslovanská 5, Košice BJ/2016/245-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1571. Zuskárová Jarmila, Ladožská 3, Košice BJ/2016/244-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1572. Firmentová Natália, Vansovej 44, Stará Ľubovňa BJ/2016/243-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1573. Sakáčová Diana, K hrisku 15, Malá Ida BJ/2016/242-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1574. Ničová Iveta, Janigová 1, Košice BJ/2016/241-4 4/20/2016 na dobu neurčitú
1575. Olejník Marek, Kľušov 121 BJ/2016/266 6/1/2016 na dobu neurčitú
1576. Nogová Katarína, Jiráskova 1, Bardejov BJ/2016/276 6/1/2016 na dobu neurčitú
1577. Lauff Marián, Gorlická 583/2, Bardejov BJ/2016/280 6/1/2016 na dobu neurčitú
1578. Šmigová Eva, A. Svianteka 18, Bardejov BJ/2016/281 6/1/2016 na dobu neurčitú
1579. Gonos Samuel, Pod Papierňou 55, Bardejov BJ/2016/282 6/1/2016 na dobu neurčitú
1580. Berky Peter, Tkáčska 90/7, Lučenec BJ/2016/283 6/1/2016 na dobu neurčitú
1581. Hančovský Michal, Komenského 9, Bardejov BJ/2016/285 6/1/2016 na dobu neurčitú
1582. Remetová Mária, Marhaň 163 BJ/2016/320 6/1/2016 na dobu neurčitú
1583. Kulová Jana, Kukorelliho 6, Humenné BJ/2016/323 6/1/2016 na dobu neurčitú
1584. Šoltisová Nikola, Kružlov 260 BJ/2016/342 6/1/2016 na dobu neurčitú
1585. Vrbenský Miroslav, Pod Kalváriou 27, Prešov BJ/2016/339 6/15/2016 na dobu neurčitú
1586. Gácik Tomáš, Prostejovská 39, Prešov BJ/2016/338 6/15/2016 na dobu neurčitú
1587. Harom Pavol, Nižný Tvarožec 5 BJ/2016/352 6/15/2016 na dobu neurčitú
1588. Kaputa Peter, Ťačevská 7, Bardejov BJ/2016/348 6/15/2016 na dobu neurčitú
1589. Leščinská Alena, Pánska 2, Bardejov BJ/2016/347 6/15/2016 na dobu neurčitú
1590. Hamerský Tomáš, Gorlická 17, Bardejov BJ/2016/345 6/15/2016 na dobu neurčitú
1591. Macejko Radoslav, Ďumbierska 20, Prešov BJ/2016/336 6/15/2016 na dobu neurčitú
1592. Baranová Lucia, Smilno 66 BJ/2016/346 6/15/2016 na dobu neurčitú
1593. Kollárová Agáta, Ovčie 193 BJ/2016/334 6/15/2016 na dobu neurčitú
1594. Olejníková Zuzana, Jurkovičová 15, Prešov BJ/2016/340 6/15/2016 na dobu neurčitú
1595. Katušková Barbora, J. Grešáka 19, Bardejov BJ/2016/358 6/15/2016 na dobu neurčitú
1596. Širotová Martina, Zimný potok 43, Prešov BJ/2016/341 6/15/2016 na dobu neurčitú
1597. Murín Vladimír, Magurská 13, Prešov BJ/2016/337 6/15/2016 na dobu neurčitú
1598. Matta Peter, Ďumbierska 6, Prešov BJ/2016/333 6/15/2016 na dobu neurčitú
1599. Baranová Mariana, Ovčie 192 BJ/2016/335 6/22/2016 na dobu neurčitú
1600. Shcherbina Tetiana, Nižná Polianka 73 BJ/2016/391 6/22/2016 na dobu neurčitú
1601. Hudačková Martina, Kurima 318/40 BJ/2016/392 6/22/2016 na dobu neurčitú
1602. Shalská Olga, Nižná Polianka 73 BJ/2016/393 6/22/2016 na dobu neurčitú
1603. Soroka Hanna, Kľušov 73 BJ/2016/394 6/22/2016 na dobu neurčitú
1604. Antolík Ján, Nemcovce 44 BJ/2016/395 6/22/2016 na dobu neurčitú
1605. Leškanič Matej, Hlavná 231/170, Hažlín BJ/2016/396 6/22/2016 na dobu neurčitú
1606. Kvasňovský Milan, Vaniškovce 69 BJ/2016/397 6/22/2016 na dobu neurčitú
1607. Želinská Mária, Radničné nám. 41, Bardejov BJ/2016/398 6/22/2016 na dobu neurčitú
1608. Diňová Viera, Gerlachov 203 BJ/2016/399 6/22/2016 na dobu neurčitú
1609. Helmanovská Jana, Vyšná Voľa 33 BJ/2016/400 6/22/2016 na dobu neurčitú
1610. Kekeľová Marianna, Kučín 91 BJ/2016/401 6/22/2016 na dobu neurčitú
1611. Lazorová Jana, L. Svobodu 19, Bardejov BJ/2016/402 6/22/2016 na dobu neurčitú
1612. Hrušovská Danka, Budovateľská 628/8, Zborov BJ/2016/552 9/6/2016 na dobu neurčitú
1613. Mičjanová Erika, L. Svobodu 3, Bardejov BJ/2016/513 9/6/2016 na dobu neurčitú
1614. Sibertová Miroslava, Bc., Pod Papierňou 42, Bardejov BJ/2016/512 9/6/2016 na dobu neurčitú
1615. Kaščáková Viera, Lipová 35, Bardejov BJ/2016/510 9/6/2016 na dobu neurčitú
1616. Prepirová Oľga, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2016/509 9/6/2016 na dobu neurčitú
1617. Trucka Matej, Gaboltov 117 BJ/2016/508 9/6/2016 na dobu neurčitú
1618. Orlovská Ivana, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2016/506 9/6/2016 na dobu neurčitú
1619. Špirková Mária, Vaniškovská 622/25, Raslavice BJ/2016/505 9/6/2016 na dobu neurčitú
1620. Marková Renáta, A. Svianteka 26, Bardejov BJ/2016/504 9/6/2016 na dobu neurčitú
1621. Harčariková Anna, Kučín 63 BJ/2016/503 9/6/2016 na dobu neurčitú
1622. Riznárová Beáta, Komenského 20, Bardejov BJ/2016/502 9/6/2016 na dobu neurčitú
1623. Ferencová Anna, Dubová 61 BJ/2016/517 9/7/2016 na dobu neurčitú
1624. Benková Mária, Sveržov 109 BJ/2016/515 9/7/2016 na dobu neurčitú
1625. Bilasová Katarína, Mgr., Pod Papierňou 40, Bardejov BJ/2016/514 9/7/2016 na dobu neurčitú
1626. Majerníková Eva, J. Grešáka 6, Bardejov BJ/2016/511 9/7/2016 na dobu neurčitú
1627. Jakubová Anna, Snakov 65 BJ/2016/466 9/7/2016 na dobu neurčitú
1628. Marušin Samuel, Ortuťová 48 BJ/2016/462 9/7/2016 na dobu neurčitú
1629. Klimeková Aneta, Gaboltov 40 BJ/2016/445 9/7/2016 na dobu neurčitú
1630. Illéšová Jana, Pánska Záhrada 189/1, Kurima BJ/2016/389 9/7/2016 na dobu neurčitú
1631. Ferencová Helena, Dubová 71 BJ/2016/518 9/7/2016 na dobu neurčitú
1632. Dičková Jitka, Dubová 56 BJ/2016/516 9/7/2016 na dobu neurčitú
1633. Fedor Marián, Ortuťová 15 BJ/2016/463 11/9/2016 na dobu neurčitú
1634. Kočerhová Gabriela, Hrabovecká 480/6, Raslavice BJ/2016/596 11/9/2016 na dobu neurčitú
1635. Mochnacká Katarína, Slovenská 8, Bardejov BJ/2016/661 11/9/2016 na dobu neurčitú
1636. Kuzmiaková Natália, Zlatá Baňa 22 BJ/2016/669 11/9/2016 na dobu neurčitú
1637. Krajňak Štefan, Dulová Ves 192 BJ/2016/670 11/9/2016 na dobu neurčitú
1638. Straková Mária, Mgr., Jiráskova 41, Prešov BJ/2016/683 11/9/2016 na dobu neurčitú
1639. Furmaneková Andrea, Ing. BJ/2016/568 12/14/2016 na dobu neurčitú
1640. Reľovská Erika, Nižná Voľa 78 BJ/2016/691 12/14/2016 na dobu neurčitú
1641. Olejníková Miroslava, Kľušov 121 BJ/2016/692 12/14/2016 na dobu neurčitú
1642. Solanič Christián, Orechová 13, Bardejov BJ/2016/729 12/14/2016 na dobu neurčitú
1643. Hnatková Jana, L. Svobodu 19, Bardejov BJ/2016/736 12/14/2016 na dobu neurčitú
1644. Michalovová Darina, Hankovce 106 BJ/2017/51 1/24/2017 na dobu neurčitú
1645. Mizíková Zuzana, Komenského 566/27, Bardejov BJ/2017/30 1/24/2017 na dobu neurčitú
1646. Voroňák Marián, Hlavná 53, Bardejov BJ/2017/23 1/24/2017 na dobu neurčitú
1647. Baňasová Anna, Mgr., Kurov 48 BJ/2017/22 1/24/2017 na dobu neurčitú
1648. Špontak Lukáš, Radničné nám. 25, Bardejov BJ/2017/20 1/24/2017 na dobu neurčitú
1649. Kaščáková Miroslava, Nižná Voľa 23 BJ/2017/19 1/24/2017 na dobu neurčitú
1650. Kováčová Oľga, Majerová 301/51, Hažlín BJ/2017/18 1/24/2017 na dobu neurčitú
1651. Šverhová Mária, Kľušov 42 BJ/2017/17 1/24/2017 na dobu neurčitú
1652. Valková Monika, Hlavná 47/77, Hažlín BJ/2017/16 1/24/2017 na dobu neurčitú
1653. Mikulová Mária, Bc., J. Grešáka 11, Bardejov BJ/2017/15 1/24/2017 na dobu neurčitú
1654. Horváthová Marta, Tarasa Ševčenku 6, Bardejov BJ/2017/14 1/24/2017 na dobu neurčitú
1655. Kravcová Iveta, Lukov 42 BJ/2017/12 1/24/2017 na dobu neurčitú
1656. Jurčová Erika, Mgr., Klepár 23/3, Kurima BJ/2017/11 1/24/2017 na dobu neurčitú
1657. Rác Ivan Kristián, Fučíkova 10, Bardejov BJ/2017/10 1/24/2017 na dobu neurčitú
1658. Virgalová Andrea, Kurov 35 BJ/2017/59 3/7/2017 na dobu neurčitú
1659. Kožlej Ľubomír, Pod Papierňou 55, Bardejov BJ/2017/58 3/7/2017 na dobu neurčitú
1660. Jurčišinová - Kovalíková Jana, Bc., Dlhá 71, Bardejov BJ/2017/44 3/7/2017 na dobu neurčitú
1661. Švecová Viktória, L. Svobodu 2, Bardejov BJ/2017/32 3/7/2017 na dobu neurčitú
1662. Dziaková Dana, Farská 270, Malcov BJ/2017/88 4/11/2017 na dobu neurčitú
1663. Jendroľová Lucia, Ing., Nemcovce 48 BJ/2017/27 3/7/2017 na dobu neurčitú
1664. Baňasová Dominika, Hankovce 74 BJ/2017/26 3/7/2017 na dobu neurčitú
1665. Štalmach Stanislav, Nábrežná 866/27, Bardejov BJ/2017/25 3/7/2017 na dobu neurčitú
1666. Žolták Jozef, Jiráskova 175/4, Bardejov BJ/2017/24 3/7/2017 na dobu neurčitú
1667. Majorošová Adriana, Jenisejská 69, Košice BJ/2017/4 3/8/2017 na dobu neurčitú
1668. Dzurišin Slavomír, Vyšná Voľa 5 BJ/2017/21 3/8/2017 na dobu neurčitú
1669. Vantová Mária, Komenského 44, Bardejov BJ/2017/61 3/8/2017 na dobu neurčitú
1670. Horváthová Jana, Hertník 167 BJ/2017/62 3/8/2017 na dobu neurčitú
1671. Kollár Martin, Komenského 19, Sabinov BJ/2017/105 3/8/2017 na dobu neurčitú
1672. Slowik Adrián, Pod Papierňou 52, Bardejov BJ/2017/145 3/14/2017 na dobu neurčitú
1673. Polónyiová Marcela, Fričkovce 157 BJ/2017/112 4/11/2017 na dobu neurčitú
1674. Ungvarská Beáta, J. Grešáka 16, Bardejov BJ/2017/125 4/11/2017 na dobu neurčitú
1675. Kosturová Miroslava, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2017/126 4/11/2017 na dobu neurčitú
1676. Halajová Anna, Hlavná 183, Raslavice BJ/2017/128 4/11/2017 na dobu neurčitú
1677. Ilčisko Tomáš, Hlavná 155/234, Hažlín BJ/2017/137 4/11/2017 na dobu neurčitú
1678. Hnatko Skirkaničová Katarína, Fučíkova 29, Bardejov BJ/2017/143 4/11/2017 na dobu neurčitú
1679. Skirkanič Ľubomír, Fučíkova 29, Bardejov BJ/2017/144 4/11/2017 na dobu neurčitú
1680. Bobovčák Sebastián, J. Grešáka 4, Bardejov BJ/2017/146 4/11/2017 na dobu neurčitú
1681. Mauerová Iveta, Gorkého 7, Bardejov BJ/2017/161 4/11/2017 na dobu neurčitú
1682. Tokárová Alena, Bc., Krivé 60 BJ/2017/167 4/11/2017 na dobu neurčitú
1683. Krišš Marek, Komenského 567/30, Bardejov BJ/2017/196 4/11/2017 na dobu neurčitú
1684. Vrábelová Martina, Sázavského 14, Bardejov BJ/2017/194 4/20/2017 na dobu neurčitú
1685. Kriššová Ingrid, Komenského 30, Bardejov BJ/2017/195 4/20/2017 na dobu neurčitú
1686. Žurbejová Miroslava, Wolkerova 9, Bardejov BJ/2017/197 4/20/2017 na dobu neurčitú
1687. Valkučáková Ľudmila, A. Svianteka 15, Bardejov BJ/2017/198 4/20/2017 na dobu neurčitú
1688. Rusňáková Eva, Ťačevská 22, Bardejov BJ/2017/199 4/20/2017 na dobu neurčitú
1689. Kochanová Martina, Kobyly 281 BJ/2017/200 4/20/2017 na dobu neurčitú
1690. Krajňáková Mária, Tarnov 106 BJ/2017/201 4/20/2017 na dobu neurčitú
1691. Hopková Katarína, Vyšný Tvarožec 29 BJ/2017/202 4/20/2017 na dobu neurčitú
1692. Caleková Mária, Petrová 32 BJ/2017/204 4/20/2017 na dobu neurčitú
1693. Šimco Róbert, L. Novomeského 8, Bardejov BJ/2017/205 4/20/2017 na dobu neurčitú
1694. Šoltysová Slavomíra, Hlavná 72/50, Hažlín BJ/2017/206 4/20/2017 na dobu neurčitú
1695. Masicová Markéta, Stebník 55 BJ/2017/207 4/20/2017 na dobu neurčitú
1696. Maxinová Monika, Hrabovec 123 BJ/2017/208 4/20/2017 na dobu neurčitú
1697. Sobeková Jozefína, Komárov 77 BJ/2017/209 4/20/2017 na dobu neurčitú
1698. Sobeková Ingrida, J. Grešáka 20, Bardejov BJ/2017/210 4/20/2017 na dobu neurčitú
1699. Hudáková Zuzana, Pánska Záhrada 201/15, Kurima BJ/2017/211 4/20/2017 na dobu neurčitú
1700. Sontagová Tatiana, Prešovská 675/12, Veľký Šariš BJ/2017/304 29..06.2017 na dobu neurčitú
1701. Marinicová Katarína, Bertotovce 163 BJ/2017/302 29..06.2017 na dobu neurčitú
1702. Bujnovská (rod. Bačová) Simona, Vyšná Šebastová 23 BJ/2017/301 29..06.2017 na dobu neurčitú
1703. Šoltýsová Ivana, Hervartov 45 BJ/2017/282 29..06.2017 na dobu neurčitú
1704. Demjanovič Peter, Mgr., Kutuzovova 28, Bardejov BJ/2017/279 29..06.2017 na dobu neurčitú
1705. Boruvová Jana, Lesná 22, Bardejov BJ/2017/190 29..06.2017 na dobu neurčitú
1706. Boruv Stanislav, Lesná 22, Bardejov BJ/2017/189 29..06.2017 na dobu neurčitú
1707. Mikuľáková Lenka, Chmeľová 4 BJ/2017/401 7/19/2017 na dobu neurčitú
1708. Zuščiková Mária, Kľušov 154 BJ/2017/402 7/19/2017 na dobu neurčitú
1709. Petriková Jana, Vyšný Mirošov 138 BJ/2017/403 7/19/2017 na dobu neurčitú
1710. Andrejovský Juraj, A. Svianteka 6, Bardejov BJ/2017/405 7/19/2017 na dobu neurčitú
1711. Kunstová Ľubica, Pánska 44, Bardejov BJ/2017/406 7/19/2017 na dobu neurčitú
1712. Kvočáková Viravcová Marcela, Komenského 37, Bardejov BJ/2017/408 7/19/2017 na dobu neurčitú
1713. Semanišin Václav, Ťačevská 19, Bardejov BJ/2017/409 7/19/2017 na dobu neurčitú
1714. Reviľáková Anna, Komárov 57 BJ/2017/412 7/19/2017 na dobu neurčitú
1715. Andruščáková Magdaléna, Mokroluh 157 BJ/2017/414 7/19/2017 na dobu neurčitú
1716. Siváková Jana, Vyšný Mirošov 130 BJ/2017/415 7/19/2017 na dobu neurčitú
1717. Vysoká Veronika, Župčany 252 BJ/2017/306 9/26/2017 na dobu neurčitú
1718. Šimkovičová Kamila, Kendice 55 BJ/2017/305 9/26/2017 na dobu neurčitú
1719. Boháčová Dana, J. Švermu 3, Bardejov BJ/2017/411 9/26/2017 na dobu neurčitú
1720. Mamčáková Daša, Slovenská 15, Bardejov BJ/2017/264 9/26/2017 na dobu neurčitú
1721. Habichová Andrea, Rovná 20, Bardejov BJ/2017/263 9/26/2017 na dobu neurčitú
1722. Kaminská Katarína, Stebník 37 BJ/2017/262 9/26/2017 na dobu neurčitú
1723. Greškovičová Katarína. L. Svobodu 1, Bardejov BJ/2017/390 9/27/2017 na dobu neurčitú
1724. Ivančová Ivana, L. Svobodu 11, Bardejov BJ/2017/394 9/27/2017 na dobu neurčitú
1725. Cibuľková Dana, Lascov 79 BJ/2017/404 9/27/2017 na dobu neurčitú
1726. Jalčová Jaroslava, Komenského 28, Bardejov BJ/2017/407 9/27/2017 na dobu neurčitú
1727. Hovancová Daniela, Bogliarka 47 BJ/2017/410 9/27/2017 na dobu neurčitú
1728. Kosárová Alena, J. Grešáka 12, Bardejov BJ/2017/473 9/27/2017 na dobu neurčitú
1729. Lukaček Patrik, J. Grešáka 18, Bardejov BJ/2017/531 9/27/2017 na dobu neurčitú
1730. Sirková Miroslava, J. Kalinčiaka 2, Bardejov BJ/2017/532 9/27/2017 na dobu neurčitú
1731. Mager Maroš, Richvald 187 BJ/2017/604 10/20/2017 na dobu neurčitú
1732. Varaliová Tamara, Ťačevská 35, Bardejov BJ/2017/602 10/20/2017 na dobu neurčitú
1733. Želinská Tatiana, Bezová 46, Bardejov BJ/2017/601 10/20/2017 na dobu neurčitú
1734. Daňko Denis, J. Grešáka 9, Bardejov BJ/2017/600 10/20/2017 na dobu neurčitú
1735. Drabiščák Miroslav, Vaniškovce 54 BJ/2017/599 10/20/2017 na dobu neurčitú
1736. Árvai Simona, Gen. Svobodu 681/3, Svidník BJ/2017/594 10/20/2017 na dobu neurčitú
1737. Havirová Jarmila, Zlaté 185 BJ/2017/592 10/20/2017 na dobu neurčitú
1738. Onteková Milena, Slovenská 12, Bardejov BJ/2017/589 10/20/2017 na dobu neurčitú
1739. Stupinská Eva, Pod Papierňou 63, Bardejov BJ/2017/588 10/20/2017 na dobu neurčitú
1740. Snaková Iveta, Ťačevská 6, Bardejov BJ/2017/585 10/20/2017 na dobu neurčitú
1741. Paulová Natália, L. Svobodu 21, Bardejov BJ/2017/581 10/20/2017 na dobu neurčitú
1742. Taščicová Lýdia, Pod 100 lipami 620/28, Zborov BJ/2017/580 10/20/2017 na dobu neurčitú
1743. Findišová Mária, Osikov 212 BJ/2017/577 10/20/2017 na dobu neurčitú
1744. Saloková Miroslava, Kríže 11 BJ/2017/576 10/20/2017 na dobu neurčitú
1745. Hažlinská Nikola, Gerlachov 203 BJ/2017/574 10/20/2017 na dobu neurčitú
1746. Džambová Ivana, Malcov 28 BJ/2017/572 10/20/2017 na dobu neurčitú
1747. Kopačková Gabriela, Osikov 81 BJ/2017/570 10/20/2017 na dobu neurčitú
1748. Vardzaľová Emília, Osikov 157 BJ/2017/569 10/20/2017 na dobu neurčitú
1749. Matisová Milada, Porúbka 41 BJ/2017/566 10/20/2017 na dobu neurčitú
1750. Mačejová Mária, Osikov 196 BJ/2017/564 10/20/2017 na dobu neurčitú
1751. Mikulová Jana, Koprivnica 159 BJ/2017/563 10/20/2017 na dobu neurčitú
1752. Micheľová Eva, J. Grešáka 22, Bardejov BJ/2017/559 10/20/2017 na dobu neurčitú
1753. Sentivániová Monika, Hrabské 109 BJ/2017/557 10/20/2017 na dobu neurčitú
1754. Mikulová Anna, Beloveža 78 BJ/2017/551 10/20/2017 na dobu neurčitú
1755. Dančišinová Gabriela, Pod Papierňou 55, Bardejov BJ/2017/519 10/20/2017 na dobu neurčitú
1756. Knišová Jana, Dujavská 22/210, Raslavice BJ/2017/413 10/20/2017 na dobu neurčitú
1757. Krjak Pavol, Mgr., Bezručova 12, Bardejov BJ/2017/637 11/23/2017 na dobu neurčitú
1758. Bartošová Nikola, Toplianska 24, Bardejov BJ/2017/636 11/23/2017 na dobu neurčitú
1759. Rybárová Mária, Ing., J. Grešáka 9, Bardejov BJ/2017/603 11/23/2017 na dobu neurčitú
1760. Uhrinová Jana, Hertník 135 BJ/2017/590 11/23/2017 na dobu neurčitú
1761. Chrenková  Dana, Ťačevská 7, Bardejov BJ/2017/586 11/23/2017 na dobu neurčitú
1762. Petrášová Marika, J. Grešáka 3, Bardejov BJ/2017/562 11/23/2017 na dobu neurčitú
1763. Kuľková Renáta, Pod Papierňou 38, Bardejov BJ/2017/546 11/23/2017 na dobu neurčitú
1764. Richveisová Dana, Malcov 246 BJ/2018/15 1/17/2018 na dobu neurčitú
1765. Kaščák Šimon, Lipová 35, Bardejovská Nová Ves BJ/2018/16 1/17/2018 na dobu neurčitú
1766. Studená Ivana, Pri štadióne 6, Bardejov BJ/2018/17 1/17/2018 na dobu neurčitú
1767. Dolhá Zuzana, Jalovská 113/145, Ráztočno BJ/2018/18 1/17/2018 na dobu neurčitú
1768. Kataníková Renáta, Bc., J. Grešáka 16, Bardejov BJ/2018/19 1/17/2018 na dobu neurčitú
1769. Kataníková Martina, J. Grešáka 16, Bardejov BJ/2018/20 1/17/2018 na dobu neurčitú
1770. Sirotová Valéria, Lascov 96 BJ/2018/21 1/17/2018 na dobu neurčitú
1771. Staroňová Mária, Bc., Tročany 86 BJ/2018/22 1/17/2018 na dobu neurčitú
1772. Surgentová Mariana, Hviezdoslavova 451/7, Giraltovce BJ/2018/23 1/17/2018 na dobu neurčitú
1773. Vasiľková Lenka, Stebník 124 BJ/2018/24 1/17/2018 na dobu neurčitú
1774. Kendrová Jana, A. Svianteka 14, Bardejov BJ/2018/25 1/17/2018 na dobu neurčitú
1775. Kandráčová Cimbaľáková Zuzana, Chmeľová 68 BJ/2018/26 1/17/2018 na dobu neurčitú
1776. Olejarová Dominika, Richvald 142 BJ/2018/27 1/17/2018 na dobu neurčitú
1777. Delejová Jajková Jana, Komenského 20, Bardejov BJ/2018/28 1/17/2018 na dobu neurčitú
1778. Bartko Šimon, Bardejovské Kúpele 1/A BJ/2018/29 1/17/2018 na dobu neurčitú
1779. Bartoš Pavol, Kobyly 281 BJ/2018/30 1/17/2018 na dobu neurčitú
1780. Raticová Lucia, Beloveža 156 BJ/2018/31 1/17/2018 na dobu neurčitú
1781. Billá Marcela, Ťačevská 24, Bardejov BJ/2018/32 1/17/2018 na dobu neurčitú
1782. Grešš Gabriel, Gerlachov 212 BJ/2018/33 1/17/2018 na dobu neurčitú
1783. Balaščák Ladislav, Nový Sad H.12, Bardejov BJ/2018/34 1/17/2018 na dobu neurčitú
1784. Kundrat Marek, Budovateľská  448/5, Zborov BJ/2018/35 1/17/2018 na dobu neurčitú
1785. Trojanovičová Lucia, Kružlov 236 BJ/2018/5 3/2/2018 na dobu neurčitú
1786. Petrašková Terézia, L. Svobodu 1, Bardejov BJ/2018/9 3/2/2018 na dobu neurčitú
1787. Eštvaniková Eva, Bezručova 27, Bardejov BJ/2018/10 3/2/2018 na dobu neurčitú
1788. Valková Martina, J. Švermu 12, Bardejov BJ/2018/48 3/2/2018 na dobu neurčitú
1789. Czupperová Miroslava, Ing., Komenského 44, Bardejov BJ/2018/104 3/2/2018 na dobu neurčitú
1790. Ondisová Zuzana, Pod Lipkou 41, Bardejov BJ/2018/105 3/2/2018 na dobu neurčitú
1791. Dana Dendisová, Pod Papierňou 56, Bardejov BJ/2018/136 3/28/2018 na dobu neurčitú
1792. Anna Sokolová, Vyšná Voľa 105 BJ/2018/137 3/28/2018 na dobu neurčitú
1793. Miňová Valéria, Ing., Komárov 143 BJ/2018/236 4/11/2018 na dobu neurčitú
1794. Noga František, Regetovka 42 BJ/2018/230 4/25/2018 na dobu neurčitú
1795. Šoltysová Sylvia, Majerová 61, Hažlín BJ/2018/294 4/25/2018 na dobu neurčitú
1796. Nováková Kamila, Rokytov 111 BJ/2018/298 4/26/2018 na dobu neurčitú
1797. Kaputa Marek, A. Svianteka 12, Bardejov BJ/2018/297 4/26/2018 na dobu neurčitú
1798. Janteková Marta, Pálenica 2721/3, Bardejov BJ/2018/293 4/26/2018 na dobu neurčitú
1799. Kolcunová Monika, Lukov 1 BJ/2018/292 4/26/2018 na dobu neurčitú
1800. Malegová Helena, Malcov 283 BJ/2018/291 4/26/2018 na dobu neurčitú
1801. Tejová Marcela, Sveržov 70 BJ/2018/290 4/26/2018 na dobu neurčitú
1802. Čudejko Martin, A. Svianteka 9, Bardejov BJ/2018/289 4/26/2018 na dobu neurčitú
1803. Ždiňák Miroslav, Gerlachov 226 BJ/2018/288 4/26/2018 na dobu neurčitú
1804. Rojko Ján, Kurov 20 BJ/2018/287 4/26/2018 na dobu neurčitú
1805. Zuščin Adrián, Sveržov 152 BJ/2018/286 4/26/2018 na dobu neurčitú
1806. Lacková Mária, Mgr., L. Novomeského 2, Bardejov BJ/2018/285 4/26/2018 na dobu neurčitú
1807. Štalmachová Lenka, Mgr., Rokytov 179 BJ/2018/284 4/26/2018 na dobu neurčitú
1808. Maňková Andrea, Tarnov 122 BJ/2018/282 4/26/2018 na dobu neurčitú
1809. Dvorská Margita, Harhaj 53 BJ/2018/281 4/26/2018 na dobu neurčitú
1810. Ondeček Martin, Bartošovce 117 BJ/2018/280 4/26/2018 na dobu neurčitú
1811. Lazurová Marta, Bartošovce 162 BJ/2018/279 4/26/2018 na dobu neurčitú
1812. Pastirčák Ján, Mokroluh 24 BJ/2018/276 4/26/2018 na dobu neurčitú
1813. Milá Anna, Porúbka 26 BJ/2018/275 4/26/2018 na dobu neurčitú
1814. Zajac Marek, Podhradie 11/11, Zborov BJ/2018/274 4/26/2018 na dobu neurčitú
1815. Guláková Alena, Štúrova 361/25, Zborov BJ/2018/273 4/26/2018 na dobu neurčitú
1816. Vaňo Ján, Kobyly 128 BJ/2018/272 4/26/2018 na dobu neurčitú
1817. Bačár Ján, Šarišská 260, Zborov BJ/2018/271 4/26/2018 na dobu neurčitú
1818. Angelovičová Mária, Vyšný Tvarožec 36 BJ/2018/283 5/10/2018 na dobu neurčitú
1819. Pituchová Mária, Stuľany 70 BJ/2018/229 5/10/2018 na dobu neurčitú
1820. Babuščáková Gabriela, Hrabovec 115 BJ/2018/278 5/10/2018 na dobu neurčitú
1821. Kykynezhdyová Anna, Bc., Na Stebníčku 539, Zborov BJ/2018/277 5/10/2018 na dobu neurčitú
1822. Palšová Angela, Stuľany 85 BJ/2018/231 5/29/2018 na dobu neurčitú
1823. Mlynár Slavomír, Stebník 33 BJ/2018/295 5/29/2018 na dobu neurčitú
1824. Sendeková Kristína, Kľušov 70 BJ/2018/296 5/29/2018 na dobu neurčitú
1825. Kmecová Nadežda, Oľšavce 34 BJ/2018/375 6/13/2018 na dobu neurčitú
1826. Ševcov Vladimír, Gerlachov 108 BJ/2018/376 6/13/2018 na dobu neurčitú
1827. Gregová Jana, Mokroluh 4 BJ/2018/377 6/13/2018 na dobu neurčitú
1828. Kuchcíková Renáta, Abrahámovce 61 BJ/2018/378 6/13/2018 na dobu neurčitú
1829. Homulková Eva, Osikov 77 BJ/2018/379 6/13/2018 na dobu neurčitú
1830. Schader Vladimír, L. Berku 4, Bardejov BJ/2018/380 6/13/2018 na dobu neurčitú
1831. Adamondyová Božena, Vyšná Voľa 31 BJ/2018/381 6/13/2018 na dobu neurčitú
1832. Malyus Tatiana, Gerlachov 234 BJ/2018/382 6/13/2018 na dobu neurčitú
1833. Čičvarová Iveta, Beloveža 284 BJ/2018/383 6/13/2018 na dobu neurčitú
1834. Horváthová Jana, Bartošovce 239 BJ/2018/384 6/13/2018 na dobu neurčitú
1835. Poláková Miriama, Dlhá 76, Bardejov BJ/2018/385 6/13/2018 na dobu neurčitú
1836. Sterančáková Lenka, Mgr. Petrová 53 BJ/2018/386 6/13/2018 na dobu neurčitú
1837. Lišivková Oľga, A. Svianteka 25, Bardejov BJ/2018/388 6/13/2018 na dobu neurčitú
1838. Marcinov Milan, J. Grešáka 15, Bardejov BJ/2018/391 6/13/2018 na dobu neurčitú
1839. Bilčak Dušan, Mgr., Gerlachov 9 BJ/2018/396 6/15/2018 na dobu neurčitú
1840. Lenková Jana, Chmelník 15, Bardejov BJ/2018/397 6/15/2018 na dobu neurčitú
1841. Ondkaninová Ivana, Českej Lípy 30, Bardejov BJ/2018/398 6/15/2018 na dobu neurčitú
1842. Kaputová Eva, Lenartov 56 BJ/2018/399 6/15/2018 na dobu neurčitú
1843. Kaputová Mária, Lenartov 55 BJ/2018/400 6/15/2018 na dobu neurčitú
1844. Geralská Miroslava, Hertník 51 BJ/2018/401 6/15/2018 na dobu neurčitú
1845. Štibrichová Anna, Lenartov 69 BJ/2018/402 6/15/2018 na dobu neurčitú
1846. Salasovičová Božena, Potočná 3, Bardejovská Nová Ves BJ/2018/403 6/15/2018 na dobu neurčitú
1847. Maďar Jozef, Gorkého 19, Bardejov BJ/2018/404 6/15/2018 na dobu neurčitú
1848. Gajdárová Iveta, A. Svianteka 16, Bardejov BJ/2018/405 6/15/2018 na dobu neurčitú
1849. H