0022.csv

Číselník: platný

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 November, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id7ded96ac-467b-4cc4-bbd6-d2f98b1605b5
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id7bbdcb6d-8a64-47fc-8e28-acf5e12fef37
Id revízií revision_idd2b35b7d-047a-4b3e-a43c-f1b1ff3f716e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid