Lesnícky GIS / Demonštračný objekt rekonštrukcie smrečín - Husárik

Naposledy zmenené
Neznáme
Formát
Unknown
Licencia
Ostatné (zatvorená licencia) None
(No description)
Z Dataset:
Cieľom projektu Lesnícky GIS (LGIS) je vybudovať lesnícky geografický informačný systém, ktorého funkcionalita bude dostupná používateľom prostredníctvom siete Internet, ako komplexný informačný nástroj pre oblasť vedy a výskumu, hospodársku prax a verejnosť.

Náhľad


Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
cache_last_updated
cache_url
created
format
hash
id f7bb7bc3-9962-4610-8b9d-d32a9dc43a2a
last_modified
mimetype
mimetype_inner
name Demonštračný objekt rekonštrukcie smrečín - Husárik
position 4
resource_group_id 9c597ee6-7fb5-4449-825f-7d4c1139644c
resource_type file
revision_id 8835c0b8-377b-4941-88bb-6f2b70d0a55e
revision_timestamp 2012-03-22T07:20:21.719894
size
state active
tracking_summary totalrecent
url http://lvu.nlcsk.org/DORS/
webstore_last_updated
webstore_url