Lesnícky GIS / Register poľovníckych organizácií

Naposledy zmenené
Neznáme
Formát
Unknown
Licencia
Ostatné (zatvorená licencia) None
(No description)
Z Dataset:
Cieľom projektu Lesnícky GIS (LGIS) je vybudovať lesnícky geografický informačný systém, ktorého funkcionalita bude dostupná používateľom prostredníctvom siete Internet, ako komplexný informačný nástroj pre oblasť vedy a výskumu, hospodársku prax a verejnosť.

Náhľad


Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
cache_last_updated
cache_url
created
format
hash
id 865e2fa5-6001-4857-b80b-d2c5ce72a779
last_modified
mimetype
mimetype_inner
name Register poľovníckych organizácií
position 7
resource_group_id 9c597ee6-7fb5-4449-825f-7d4c1139644c
resource_type file
revision_id 9d7cd156-7aa1-459c-a6c3-93ecc96d18eb
revision_timestamp 2012-03-22T07:21:50.012987
size
state active
tracking_summary totalrecent
url http://lvu.nlcsk.org/polovgis/ps_f_udaje/polorg.aspx
webstore_last_updated
webstore_url